Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - De gepoetste prolete

Orig. "De gepoetste proleten"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

De gepoetste prolete

De gepoetste proleten
Wij zen...
Wij zijn...
 
Refrein:
... de gepoetste prolete
... de gepoetste proleten
van zeveting in een dozijn
van zeventien in een dozijn
we zen ons ou vodde vergete
we zijn onze oude vodden vergeten
en klin ons proper en fijn
en kleden ons proper en fijn
toch spreke we nog lak de slave
toch spreken we nog zoals de slaven
et schuim van Europa menir
het schuim van Europa meneer
en al schijnd de mizere begrave
en al schijnt de miserie begraven
der komd wel ne volgende kir
er komt wel een volgende keer
 
In vruger periodes da wete we wel
In vroegere periodes dat weten we wel
bepaalde de kaerk de regels van 't spel
bepaalde de kerk de regels van het spel
meh' duvelse straffen en g'eim ??misterie
met duivelse straffen en geheim ??misterie
bedwoeng ze de krachte van minig zjenie
bedwong ze de krachten van menig genie
 
mor wij kunne zingen en zonder gevaar
maar wij kunnen zingen en zonder gevaar
van de gisel van Rome wie lsterd dernaar
van de gesel van Rome wie luistert ernaar
nor onze...
naar onze...
 
(refrein)
 
In naam van de glore van keizer en co
In naam van de glorie van keizer en co
en aender krapul van etzelfde nivo
en ander krapuul van hetzelfde niveau
vertrapte z'ons velde verbraendde ze 't graan
vertrapten ze onze velden verbrandden ze het graan
wij stuike belasting vr 't eil van de ??maan
wij betalen belasting voor het heil van de ??maan
 
??novice vr de zakke van wie et ontkend
??novice voor de zakken van wie het ontkent
corrupse is zeker de wettigsten trend
corruptie is zeker de wettigste trend
vr ons...
voor ons...
 
(refrein)
 
Ons grutvaders klemden un taenden oepin
Onze grootvaders klemden hun tanden opeen
ze stokte vr brod en wa rechte meschin
ze staakten voor brood en wat rechten misschien
wij strijke de vlag vr krediet en pensioeng
wij strijken de vlag voor krediet en pensioen
symbole wor da' ge niks tege kund doeng
symbolen waar je niets tegen kan doen
 
lak tege de sabel de bajonet
zoals tegen de sabel de bajonet
et uitschot is ni mer zoe dapper
het uitschot is niet meer zo dapper
zjendaerme ni mir zo'n streve ??grouillards
gendarmen niet meer zo'n stroeve ??grouillards
al schiete ze rapper en rapper
al schieten ze rapper en rapper
 
oep onze gepoetste prolete
op onze gepoetste proleten
van zeveting in een dozijn
van zeventien in een dozijn
we zen ons ou vodde vergete
we zijn onze oude vodden vergeten
en klin ons proper en fijn
en kleden ons proper en fijn
toch spreke we nog lak de slave
toch spreken we nog zoals de slaven
et goud van Europa menir
het goud van Europa meneer
en al schijnd de mizere begrave
en al schijnt de miserie begraven
der komd wel ne volgende kir
er komt wel een volgende keer
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!