Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Ik zing van de dage

Uit "De Witte van Sichem", de originele soundtrack van de film van Robbe de Hert uit 1980.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Ik zing van de dage

Ik zing van de dagen
Ik koom uit de staenk van de stee vandaag
Ik kom uit de stank van de stad vandaag
'k verdien langst de wege m'n brod
ik verdien langs de wegen mijn brood
ik zing vr de mense die 't wille verstaan
ik zing voor de mensen die het willen verstaan
zoe blijf ek bespaard van de nod
zo blijf ik bespaard van de nood
 
et ga ni altijd over liefdesverdriet
het gaat niet altijd over liefdesverdriet
al vinde de vrouwe da schon
al vinden de vrouwe dat mooi
en over de rem di den oorlog ons bied
en over de roem die de oorlog ons biedt
zo'n liekes verdiene gi lon
zulke liedjes verdienen geen loon
 
Refrein:
Mor ik zing van de dagen en 'k zwijg van chagrijn
Maar ik zing van de dagen en ik zwijg van chagrijn
de zon en de rege die brenge ginne pijn
de zon en de regen die brengen geen pijn
ik wil ni mer klage, dan vuul ek me klein
ik wil niet meer klagen, dan voel ik me klein
der zen zoeveul dage vr gelukkig te zijn
er zijn zoveel dagen om gelukkig te zijn
 
Mizeren en oenger zen slecht vr de gist
Miserie en honger zijn slecht voor de geest
da wete w'in Bellege te ge
dat weten we in Belgi te goed
in Gent wrd de wever verknecht en verwisd
in Gent wordt de wever verknecht en verweesd
deur et uitschot da' zelf niks de
door het uitschot dat zelf niets doet
 
de Wale creveren in kolen en staal
de Walen creperen in kolen en staal
un baze verdiene de poeng
hun bazen verdienen de poen
en ik zing e lieke in waerkmanstaal
en ik zing een liedje in werkmanstaal
da's alles da 'k er on kan doeng
dat is alles wat ik er aan kan doen
 
(refrein)
 
Vandaag ston ek ier in de berenatuur
Vandaag sta ik hier in de boerennatuur
da's beter dan mrtel en stin
dat is beter dan mortel en steen
mor waar dad ek binne drei dage vertef
maar waar ik binnen drie dagen vertoef
da wete de goden allin
dat weten de goden alleen
 
meschin wr ek rijk en van ieder verird
misschien word ik rijk en door iedereen vereerd
en won ek in slot of paleis
en woon ik in slot of paleis
worschijnlijker is 't da 'k in zrge creveer
waarschijnlijker is het dat ik in zorgen crepeer
allin oep mijn leste reis
alleen op mijn laatste reis
 
(refrein)
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!