Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Clement Peerens eXplosition - Zegd da 't ni waar is (de wreld is toch klein)

Orig. "Zegt da 't ni waar is (de wereld is toch klein)"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Zegd da 't ni waar is (de wreld is toch klein)

Ik stoeng een goei vier meter
van eure nest vandaan
en zij riep "tijger
tijger, allee komaan!"
zij zee "tijger ik wil
da' gij mij lvend verscheurd"
dus ik nam nen aanlop en ik sproeng
en ten is 't gebeurd
 
"Zegd da 't ni waar is!"
da riep ekik spontaan
"zegd da 't ni waar is!
allee komaan!"
tijdes de vlucht riep ek nog "baby
gij mokt mij stapelzot"
mor bij de laending kreeg ekik
inis e verschot
 
Zij rook nr varse kaervel
zij was zoe sweet en hot
mor di vervloekte waervel
ee mijnen avend verbrod
 
A' der nah in orgaan is
da 'k sings din avend haat
dan is da' zonder twijfel
mijne ruggegraat
ja...
 
O baby de nacht rook nr erotiek
en dad is same meh' varse kaervel
zoewad et lifste wa 'kik riek
 
"Zegd da 't ni waar is!"
da riep ekik spontaan
"zegd da 't ni waar is!
allee komaan!"
'k was nog inis ni begonne
en 't was al gedaan
ik zen dan mor nr uis gekrope
want ik kon ni mir gaan
 
Allee dus den deze
de volgenden dag nr de kinesist
en der was een kleinigeid
wor da' den deze niks van wist
di kinesist bleek den echtgenoot
van die vrou van di kaervel te zijn
dus ik zee tege di kerel
"allee de wreld is toch klein!"
 
Ja de wreld, de wreld is toch klein
ik zeg altijd "de wreld..."
- wa' zegde gij altijd?
"de wreld is toch klein"
zoe ziede mor de wreld
de wreld is toch klein
jaja de wreld
de wreld is toch klein
 
2 reacties
Krommenaas 30 juli 2009, 17:59
ge kun et beluisteren via den jukebox op de voorpagina, en 't is ook gratis te downloaden op de site van cpex.
Jasper Oostlander 30 juli 2009, 17:51
Ik ken dit nummer niet. Ooit op album verschenen?
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!