Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Tom Lanoye - De kathedraal aentwoord

Orig. "Tom Lanoye - De kathedraal antwoordt"

In 2004 was Antwerpen de Wereldboekenstad en verscheen op de Boerentoren een reusachtig spandoek met daarop een gedicht van toenmalig stadsdichter Tom Lanoye. In dat gedicht verklaarde de Boerentoren zijn liefde aan een oude dame: de toren van de kathedraal.

Later dat jaar schreef Tom Lanoye een tweede gedicht waarin de kathedraal haar jonge aanbidder antwoordde. Dat gedicht werd voorgedragen in het Antwerps met niemand minder dan La Esterella als de stem van de kathedraal, en de opname daarvan werd een week lang twee maal per dag afgespeeld door aan de kathedraal bevestigde luidsprekers.

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Tom Lanoye - De kathedraal aentwoord

allee wie da' der daar is!
allee wie da' der daar is!
allo zegd da 't ni waar is!
allo zegd da 't ni waar is!
 
na jaren en jaren en jaren en jaren en jaren
dad ik ier wind en sniêw en zon eb staan vergaren
da 'kik meh' vlag en pluim en wimpel em ston zwaaie
meh mijn kantiêle en m'n klokken em ston draaie
 
jaren en jaren en jaren en jaren en jaren
oew attense en verlangen em probere vange
m'ne repertoire en mijne nikkel em af ston draaie
meh concerts van beiaard en gezangen en fanfare
jaren en jaren en jaren en jaren en jaren
 
amaaaaaai nau komd der iên gedichtshe
amaaaaaai nau zien ek oe gezicht se
mor ik zen zoe blij
zoe blij zoe blij zoe blij zoe blij
ik zen van aeu
en gij van mij
van mij van mij van mij van mij
 
me jeugdig onbezonne tshoepke
me stevig geformeerd betonne poepke
me farmgeblokt en oepgeschote shóeke
m'n uit de kluite góe' gewasse piêzelóeke
 
en toch
ochaerme 't zal ni meuge zijn
ochaerme 't is alliên mor schijn
want tussen au en mij
dor ligd dus wel iên plein
en e paar iêwe tussen
noêt zulle gij en ik mekaar zelfs kunne kusse
we moeten ons meh iên gedachte liêre susse
 
oêt zal de wêreld wel vergaan
oêt zulle wij ni langer staan
oêt valle gij en ik oep onze shokkedijze
en kunne wij mekaar meh' vermengend stof en gruis
vör iêwig onze liefde carrément en kuis bewijze
 
tot zoêlaenk kan der mij gin aendere bekiêren of bekoren
al zijn we dan geboren en gezwore
alletwiê nen tore
al zijn we dan van stiên
en staan we vaer uitiên
ik wacht oep au
ik smacht nor au
persecola perseculorum
vaniên en toch baiên
nog jaren en jaren en jaren en jaren en jare
vaniên en toch baiên
vaniên en toch baiên
vaniên en toch baiên
vaniên en toch baiên
 
1 reactie
Bjoern 2 maart 2015, 18:56
ik vind het niet kunnen dat er nog geen nieuwere versie van het fragment is geplaatst op deze site.
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!