Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Pif Pouf Paf - DiÍ schoÍnen tijd van vruger

Orig. "Die schone tijd van vroeger"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

DiÍ schoÍnen tijd van vruger

Die mooie tijd van vroeger
Is da nah gedaan is da nah vŲrbij
Is dat nu gedaan is dat nu voorbij
diÍ schoÍnen tijd van vruger, komd diÍ nog trug?
die mooie tijd van vroeger, komt die nog terug?
meh m'n vrindshes in de zaendbak, meh' de maskes in de wei
met m'n vriendjes in de zandbak, met de meisjes in de wei
doktoreke spele, da was echt iets vŲr mij
doktertje spelen, dat was echt iets voor mij
 
Refrein:
We hadde gin probleme, we ware joenk en vrij
We hadden geen problemen, we waren jong en vrij
en 's zondags pistolekes, dan ware wij der gÍre bij
en 's zondags ronde broodjes, dan waren wij er graag bij
diÍn tijd van vruger m mm
die tijd van vroeger m mm
diÍn tijd van vruger m mm
die tijd van vroeger m mm
 
Wad is 'er van m'n vrinde die ik zoe gůe eb gekend
Wat is er van m'n vrienden die ik zo goed heb gekend
en oe zou 't zen meh ons Marjetshe
en hoe zou het zijn met Marjetje
wor da 'kik mijn iÍste liefde eb meh gekend?
met wie ik m'n eerste liefde heb gekend?
we ware plezaente gashes, vol deugenitterij
we waren leuke kereltjes, vol deugnieterij
de maskes ambetere, o wa' voelde wij ons rijk
de meisjes plagen, o wat voelden wij ons rijk
 
(refrein)
 
A 'k nah 's aves in m'ne zetel zit
Als ik nou 's avonds in m'n zetel zit
en ik denk on vruger, amai
en ik denk aan vroeger, jeetje
't was toch ne schoÍnen tijd
't was toch een mooie tijd
iederiÍn kenden iederiÍn, der werd veul gelache
iedereen kende iedereen, er werd veel gelachen
en nau is 't ieder vŲr zich en God vŲr ons alle
en nou is het ieder voor zich en God voor ons allen
en meh' diÍn aids vald oek al ni meh te lache
en met die aids valt ook al niet te lachen
ja watte, vŲr mij mag de klok trug
nou moe, voor mij mag de klok terug
nor diÍ schoÍnen tijd van vruger
naar die mooie tijd van vroeger
 
(refrein)
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • Ų = de korte eu van stŲrm (storm) en lŲstere (luisteren)
  • ůe = de lange oe van zjalůes (jaloers) en bůer (boer)
  • en = zoals in biÍn (been) en groÍt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!