Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Ik zal de zatste zijn

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Ik zal de zatste zijn

refrein:
ik zal de zatste zijn
want ik em nog nen trein
ik eb er ier nog zeve staan
en die mutte der nog aan
ik zal de zatste zijn
ze krijge mij ni klein
ik slaag ni over, noêt of noêt
ik val nog liever doêd
 
e vat da' góe blefd loêpe
dad is rap ziêr gedaan
as g'et ni wild bekoêpen
slöt rap een aender aan
et zuipen is een plicht
et gefd et lêven zin
e leeg glas is giê zicht
e vol al evemin
 
(refrein)
 
ne mens, diê blefd traktere
dad is ne loempen doês
zöpt oe zonder zjenere
oep diê z'n koste voês
wilde ni aerm staerve
nemd dan een goei besluit
de pret mag ni bedaerve
dus zöpt oe vrinden uit
 
(refrein)
 
'k zen alle dage droenke
persies ne miljonair
mor ik zen volgeschoenke
meh liters loechten beêr
m'n bakkes stoh' vol zwêre
'k em pösten oep me gat
al zing ek mijne pêre
ik zuip me stiepelzat
 
(refrein)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!