Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Ketter onder de maan

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Ketter onder de maan

Ketter onder de maan
Muziek/tekst: Walter Heynen, Wannes Van De Velde
Soems is 'er iemand die me vraagd
Soms is er iemand die me vraagt
wa' vŲr mystere da me plaagd
wat voor misterie me plaagt
en oÍne godsdingst da'k dervŲr eb uitgekoze
en welke godsdienst ik daarvoor heb uitgekozen
 
Mor ja dan stel ek 'em teleur
Maar ja dan stel ik hem teleur
ba mij ston goden on de deur
bij mij staan goden aan de deur
'k eb m'n relase meh et emelrijk verbroke
'k heb m'n relatie met het hemelrijk verbroken
 
Ik zen ne ketter onder de maan
Ik ben een ketter onder de maan
diÍ vanzelÍve ni' zal verstaan
die zijn leven lang niet zal begrijpen
waaroem da' God z'n eige kindere moet slage
waarom God z'n eigen kinderen moet slaan
 
Is 'em dan echt zoe primitief
Is hij dan echt zo primitief
zoe nen barbaar zoe agressief
zo'n barbaar zo agressief
nee zeh mor stil ik wil gin aentwoord oep die vrage
nee wees maar stil ik wil geen antwoord op die vragen
 
 
Wad is dan wel de moeite weÍrd
Wat is dan wel de moeite waard
speel ek dan oep een aender peÍrd
speel ik dan op een ander paard
oep theorieŽ van verlichte groÍte manne
op theorieŽn van verlichte grote mannen
 
Da kan gebeure 'k zeg ni nee
Dat kan gebeuren ik zeg niet nee
tegen e nief sociaal idee
tegen een nieuw sociaal idee
totda 't partijbureau m'n droÍme komd verbanne
totdat het partijbureau m'n dromen komt verbannen
 
'k Zen dus ne ketter onder de maan
'k Ben dus een ketter onder de maan
diÍ vanzelÍve ni' zal verstaan
die zijn leven lang niet zal begrijpen
waaroem da Marx z'n eige kindere moet plage
waarom Marx z'n eigen kinderen moet plagen
 
Was em dan echt zoe primitief
Was hij dan echt zo primitief
of gůe'geloÍvig of naÔef
of goedgelovig of naÔef
nee lot mor zitte 't is ni schoÍn oem da te vrage
nee laat maar zitten 't is niet mooi om dat te vragen
 
Zen ek dan zoÍ nen egoÔst
zoe ne verstokten anarchist
Ben ik dan zulk een egoÔst
da'k me deur niks tot ideale laat bespreke
zulk een verstokte anarchist
 
dat ik me door niets tot idealen laat bekeren
Ge zeh bedaenkt merci meniÍr
nen anarchist 't is te veul iÍr
Je bent bedankt bedankt meneer
mor 't is ni noÍdig mah in roÍd en zwart te steke
een anarchist 't is te veel eer
 
maar 't is niet nodig mij in rood en zwart te steken
Ik zen diÍ ketter onder de maan
diÍ vanzelÍve ni' zal verstaan
Ik ben die ketter onder de maan
ůe da ne mens z'n schunste gave kan verjage
die zijn leven lang niet zal begrijpen
 
hoe een mens zijn mooiste gaven kan verjagen
Is 'em dan echt zoe primitief
en zoe iÍnzijdig agressief
Is hij dan echt zo primitief
nee zeh mor stil der is gin aentwoord oep die vrage
en zo eenzijdig agressief
 
nee wees maar stil er is geen antwoord op die vragen
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • Ų = de korte eu van stŲrm (storm) en lŲstere (luisteren)
  • ůe = de lange oe van zjalůes (jaloers) en bůer (boer)
  • en = zoals in biÍn (been) en groÍt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!