Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Suppermanneke

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Suppermanneke

ik vuul me nogal veul alliên, 'k klap dikkels meh m'n eigen
een antwoord krijg ik zelde, m'n eige blefd mor zwijge
dus oep nen dag kreeg 'k het idee om te ?communicere?
meh mijne kleinen onderdaan en da bleek te marchere
 
"ik zen ae suppermanneke", zee me manneke "zeh mor fier oep mij"
"ik zen ae suppermanneke", en a was 'er gêre bij
"ik zen ae suppermanneke", zee me manneken en a kwam oemoêg
"ik zen ae suppermanneke", zee me manneken oêg en droêg
 
'k ontmóetten is een vrou die kon klappe meh eur speelgerief
iên meh een diepe stem en die sprak meh euren dief
dus mokten ek een afspraak voer een liêger rendez-vous
mor mijne kleine partner, diê wou giên interview
 
"ik zen e suppermanneke", zee me manneke meh nen dikke nek
"ik zen e suppermanneke, mor ik wil 'kik giê gesprek"
"ik zen e suppermanneke", zee me manneke zonder iênige schroom
"ik zen e suppermanneke, mor ik draag 'kik giê kondoom"
 
't gesprek onder de gördel kwam in feite ni' zoe góed oep gang
dus ik vróeg on me manneke "wad is 'er, zedde bang?"
toeng zeed 'em "'k zen ni muug, 't is giê gebrek on energie
ge zul et ni geloêve, ik em claustrofobie!"
 
"ik zen giê suppermanneke", zee me manneke, gaf 'em iêrlijk tóe
"ik zen giê suppermanneke", en ij dee' z'n oêgske tóe
"ik zen giê suppermanneke", zee me manneken en zweeg lak vermoêrd
en ik heb van mij manneke oêk gi woord ni miêr gehoêrd
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!