Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Von Braun

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Von Braun

't Is gůe da' de wereld z'n elde veriÍrd
Het is goed dat de wereld zijn helden vereert
un daden in boekke verteld
hun daden in boeken vertelt
zoeda' ginne mens unne naam nog verliÍrd
zodat geen mens hun naam nog verleert
diÍn oep da papier stoh' vermeld
die op dat papier staat vermeld
 
Zoe kenne we Mozes nog tamelijk gůe
Zo kennen we Mozes nog tamelijk goed
en Stanley en Livingstone
en Stanley en Livingstone
ik weet er nog iÍne van Hitler z'n crew
ik weet er nog ťťn van Hitler zijn crew
de groÍte geliÍrde Von Braun
de grote geleerde Von Braun
 
In 't jaar 44 mijn zeveste jaar
In het jaar 44 mijn zevende jaar
toeng wier 'er in DŲtsland beslist
toen werd er in Duitsland beslist
da 'kik zou vergaan meh me vel en m'n aar
dat ik zou vergaan met m'n huid en m'n haar
oemda'k me van laend ad vergist
omdat ik me van land had vergist
 
Al was ek nen blonte, ne pure Germaan
Al was ik een blonde, een pure Germaan
meh oÍge vol blauwige schijn
met ogen vol blauwige schijn
toch was ek tůevallig in Belgen ontstaan
toch was ik toevallig in BelgiŽ ontstaan
m'n wieg stoeng te vaer van de Rijn
mijn wieg stond te ver van de Rijn
 
De beste geliÍrde, de strafst' ingenieurs
De beste geleerden, de strafste ingenieurs
die staken un koppe baiÍn
die staken hun koppen bijeen
oep zuuk nor e wape, nen echte primeur
op zoek naar een wapen, een echte primeur
tot nut en vermaak van 't gemiÍn
tot nut en vermaak van de gemeenschap
 
Mor alles mislukte, 't wou ni' van de grond
Maar alles mislukte, het wou niet van de grond
of oÍgstes ne meter of drei
of hoogstens een meter of drie
de weteschap sidderde wijzerke rond
de wetenschap sidderde klokje rond
want Auschwitz lag veul te dicht bij
want Auschwitz lag veel te dichtbij
 
Mor dan kwam de redding, zuiver geluid
Maar dan kwam de redding, zuiver geluid
de klaenk van e wonder genie
de klank van een wonder genie
nen iÍle serieuze meh iÍl z'n bagage
een hele serieuze met heel zijn bagage
van oÍgere filosofie
van hogere filosofie
 
A zee, Vandevelde, diÍn bliÍke sinjoor
Hij zei, Vandevelde, die bleke sinjoor
diÍ mageren blonten ?Antoon?
die magere blonde ?Antoon?
a krij ne V-1, ne relasekado
hij krijgt een V-1, een relatiegeschenk
van mij, de geliÍrde Von Braun
van mij, de geleerde Von Braun
 
En zoÍ is gebeurd oep nen eldere nacht
En zo is gebeurd op een heldere nacht
da was in mij zeveste jaar
dat was in mijn zevende jaar
ee Werner Von Braun mij meh ijzer bedacht
heeft Werner Von Braun mij met ijzer bedacht
och mense da was e gevaar
och mensen dat was een gevaar
 
Mor a ee me gemist, z'n raket vloog vŲrbij
Maar hij heeft me gemist, zijn raket vloog voorbij
oep 't volk van de volgende straat
op het volk van de volgende straat
Von Braun ee' derna z'n abuus nog ersteld
Von Braun heeft daarna zijn vergissing nog hersteld
mor dan was 't al jare te laat
maar toen was het al jaren te laat
 
't Is gůe da' de wereld z'n elde beloÍnd
Het is goed dat de wereld zijn helden beloont
meh e plŲtsken oep d'oÍgste niveau
met een plaatsje op het hoogste niveau
Von Braun zag z'n kennis meh' dollars gekroÍnd
Von Braun zag zijn kennis met dollars gekroond
a zit on nen eiken bureau
hij zit aan een eiken bureau
 
Ge vind z'ne naam in de groÍte Larousse
Je vindt zijn naam in de grote Larousse
geklemd tusse dichter en clown
geklemd tussen dichter en clown
mor niemand die wet dat 'em mij ee' gemist
maar niemand die weet dat hij mij heeft gemist
diÍ groÍte geliÍrde Von Braun
die grote geleerde Von Braun
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • Ų = de korte eu van stŲrm (storm) en lŲstere (luisteren)
  • ůe = de lange oe van zjalůes (jaloers) en bůer (boer)
  • en = zoals in biÍn (been) en groÍt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!