Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Hans Mortelmans & Groep - 2 CV

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

2 CV

ze had curve, ze had bille
mijnen bliêken ?Deux Chevaux?
niê, ik zou giên sportkar wille
oek al dee' ze 't mij cadeau
 
gin voituur oem te prestere
ik koos vör de slakkegaenk
onder 't lêve te flanere
want de jeugd, ze duurd ni laenk
 
deur een vrou meh chique kliêre
nagellak en lippestift
ör ni maklijk löt bekiêre
löt bekiêre tot een lift
 
in zoe'n rijend blik sardinne
dad is een beweze zaak
een simpel kliêken in botinne
dad is chic genoeg vör mijne smaak
 
ik eb rap m'n kaens gekrege
van de joenge lifdesgod
dör stoh de masken in de rêge
en ör ketting was kapot
oem diê vlo derin te goeie
in die geit wel te verstaan
moeste we het dak oepploeie
en zoe zen w'oep pad gegaan
 
rêgen lekte van ons kake
en bleef on ons vóete staan
en ons geit, ze ging water make
et wier hozen of vergaan
 
swenst we zoê zate te wiêke
in die blekke rêgenton
zag ek dad ör zomerkliêke
weinig nog verbaerge kon
 
't was al rap gedaan meh' droême
we kwamen on den terminus
ze verdween tusse de boême
zonder afscheid, zonder kus
 
z'ee nog ne kiêr oemgekeke
'k wist ni wad a 'k zegge moest
't bleef al in m'n keêlgat steken
der kloenk alliên nen diepen oest
 
Cupido ee ons vergete
de romance, ze ree in 't strop
een vrou ee liever, dad is gewete,
een goei dak bove de kop
 
m'n geit ee' de giêst gegeve
't water ad z'n waerk gedaan
en eur eb ik van m'n lêve
ni mer langst de kaent zin staan
 
na di giêsel kwam de zalf
een knapper lief, een droêger stuur
toch is et geluk mor half
want wor blefd et avontuur?
 
ik droêm nog zonder et te wille
van diê störmachtigen tocht
van die magnifieke bille
wor da 'k noêt nor taste mocht
van die magnifieke bille
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!