Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerpse Uitdrukkingen

In de toekomst zal Antwerps.be naast het online Antwerps woordenboek ook een collectie van Antwerpse uitdrukkingen bevatten. Deze uitdrukkingen zullen apart leesbaar zijn maar zullen ook verwerkt worden in het woordenboek, zodat men bij elk woord de uitdrukkingen te zien krijgt waarin dat woord voorkomt.

 

In afwachting leggen we hier alvast een eenvoudige lijst aan. Suggesties zijn welkom in de reacties onderaan!

 

A

 • da's een abuus da ni' zjust is = dat is een vergissing (die niet juist is)
 • Aentwaerpen is de stad en de rest is de parking
 • meh iêl Aentwaerpe mor ni meh mij = ik laat me niet beetnemen (met heel Antwerpen maar niet met mij)
 • Aentwaerps is een wêreldtaal = Antwerps verstaat men overal (Antwerps is een wereldtaal)
 • 't is ier aeremoei stoh bij = er is hier van alles te weinig
 • a is ambras on 't verkoêpe = hij is ruzie aan het maken (aan het verkopen)
 • da's gin avance = het heeft geen zin, het helpt niet

 

B

 • 'k zal is een biêshen in eur oêr zette = ik zal haar eens een hint geven (een beestje in haar oor zetten)
 • blaasd m'ne zak oep = de pot op (blaas m'n zak op)
 • den Blauwe Stiên = de kade van de Schelde
 • bloskes wijsmake = iets op de mouw spelden
 • glaze bokes = pinten
 • daar moette nog veul bokes vör ete = daar ben je nog niet sterk genoeg voor (daar moet je nog veel boterhammen voor eten)
 • a ee-g-et oêg in z'n bolleke = hij heeft veel pretentie (hoog in z'n bolletje)
 • oem de vijf botte = om de haverklap
 • ge ligd in de boveste schuif = ik zie je graag, jij bent m'n favoriet (je ligt in de hoogste lade)

 

C

 • meh alle Chineze mor ni meh' den deze = ik laat me niet beetnemen (met alle Chinezen maar niet met deze)

 

D

 • die van ons = mijn vrouw
 • a is zoe doêd as ne pier = hij is morsdood (zo dood als een regenworm)
 • een goei dracht = een voorspoedige zwangerschap
 • a is duur de komprenuur = hij is traag van begrip (van het Franse “dur” en “comprendre”)
 • 't is duveltsheskaermis = het regent terwijl de zon schijnt (het is duiveltjeskermis)

 

E

 • 'k zit meh een ei in m'n broek = ik heb schrik (ik zit met een ei in m'n broek)
 • eiren of joeng? = maak een keuze! (eieren of jongen?)
 • legd nog wad eiren onder ze gat = verwen hem nog wat meer! (leg nog wat eieren onder zijn achterste)

 

F

 • da fiêshe goh ni deur = dat feestje gaat niet door
 • ne fraenken teut = een brutale mond
 • a eed e stuk in z'ne frak = hij is dronken (189)
 • nen oute frak krijge = dood gaan (158)
 • oep unne frak krijge = slaag krijgen (55)
 • drij kiêr vör ne frang = als men het al twee keer gezegd/gedaan heeft en het geen derde keer wil doen
 • giêne rotte frang emme = totaal geen geld hebben
 • z'ne frang vald = hij snapt het plots

 

G

 • z'ee' veul in de garage gestaan = ze ziet er nog goed uit voor haar leeftijd (ze heeft veel in de garage gestaan)
 • z'is in eur gat gebete = ze voelt zich beledigd (ze is in haar achterwerk gebeten)
 • oud oe gemak = wees kalm
 • dóe mor gewoên dan dóed' al zot genoeg = doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg
 • van de grond gaan = neuken
 • oep een goei wei ston = erges wor a' ge góe verzörgd wörd (364)

 

J

 • da's nog van de jare stillekes = dat is verouderd, uit de tijd (dat is nog van de jaren stilletjes)

 

K

 • awel lot et kanneke staan en pak et liêreke = antwoord op da kan ekik ni (dat kan ik niet)
 • ze kapelleke stod ope, a verwacht nog bezuuk = zijn broek staat open (zijn kapelletje staat open, hij verwacht nog bezoek)
 • z'n kas oepfrete (210)
 • slaag et in oe kas (79)
 • een kas van een uis (111)
 • as ons kat een koei was koste we ze melken achter de stoof = het heeft geen zin stil te staan bij wat niet is (antwoord aan iemand die altijd als zegt) (als onze kat een koe was konden we haar melken achter de kachel)
 • a ee' der zijne keês gelate = hij is gestorven (68)
 • a is kevendrager = hij is dood
 • e kinneke koêpe = een kindje krijgen
 • beter ne kleine plezaente dan ne groêten ambetaente = "size doesn't matter" (beter een kleine leuke dan een grote vervelende)
 • 'k gon 'em is e kliêke passe = ik zal hem eens zeggen wat ik van hem denk (ik ga hem eens een kleedje passen)
 • ne kloêt aftrekke = iemand kloten
 • kust m'n kloête = loop naar de maan
 • diê zal vör ons gin komishes ni miêr doeng = hij is dood (die zal voor ons geen boodschappen meer doen)
 • achter Kontich woênen oêk nog mense = voorbij Kontich wonen ook nog mensen - zegt men wanneer een ander met zijn rug naar de spreker gekeerd blijft staan of een deur achter zich laat toevallen in diens gezicht
 • ik kös m'n schup af = ik hou er mee op voor vandaag (ik veeg m'n spade af)
 • daar zen kosten aan on den diê = er is (geestelijk) iets mis met die persoon
 • ik kruip in m'ne nest - ik kruip in m'nen tram - ik kruip 'er is in = ik ga naar bed (ik kruip in m'n nest / in m'n tram / er eens in)
 • ik kus mijn twiê polle = ik prijs me gelukkig (73)
 • kust de kont van 't vogeltshe dan krijd' e pluime smóeleke = zoek iets om te doen - dit zegt men tegen iemand die zich verveelt (kus de kont van het vogeltje dan krijg je een pluimen smoeltje)

 

L

 • oep de lappe gon = gaan stappen
 • de leste zen de beste = de laatsten (laagst gerangschikten) zijn de besten
 • van ze lêve ni = nooit
 • ma'k ae lijf is deur den bak sleure? = wil je met me dansen? (mag ik jouw lichaam eens door de bak sleuren)
 • 't is ne löbbe van ne vent = hij is een goedzak
 • gij zeh te loemp oem t'elpe dondere (233) = jij bent te dom

 

M

 • da's 't manneke = dat is het beste dat er is
 • da's de max = dat is geweldig
 • melkbóerekaerenondenaar = weerbarstig haar (letterlijk: melkboerenkarrenhondenhaar)
 • een mottige doês - ne mottigen beêr = een onaantrekkelijke vrouw (een mottige doos - een mottige beer)

 

N

 • a ee' ginne nagel oem on ze gat te krabbe = hij is straatarm (hij heeft geen nagel om aan zijn achterwerk te krabben)
 • a ee' z'ne nestel ston afdraaie = hij heeft zich uitgesloofd (hij heeft zijn veter staan afdraaien)
 • z'ne nikkel afdraaie = zich uit de naad werken (49)

 

O

 • da's van den ond = ik verafschuw het (VW)
 • 't is wer van den ond z'n kloête = het trekt weer op niets (het is weer van de hond zijn kloten)
 • g'ed al onderd = hou nu maar op met zeuren / lastig doen (je hebt al honderd)
 • ja m'n ondshe... = drukt medeleven en berusting uit
 • z'neigen een ongeluk verschiete = zich een bult schrikken
 • een ou doês = oude vrouw (katastroof 2004-3)
 • a ee' z'nen oute frak aangetrokke = hij is dood (hij heeft z'n houten jas aangetrokken)
 • nen ouwen aap moette gin smóele liêre trekke = iemand met veel ervaring moet men niet uitleggen hoe hij iets moet doen (een oude aap moet je geen smoelen leren trekken)

 

P

 • 'k gon m'n petatten afgiete = ik ga plassen (ik ga m'n aardappelen afgieten)
 • petrol geve = gas geven (51)
 • 'k zen pitshe paree = ik ben paraat, helemaal klaar, helemaal opgetaloord
 • zoe doêd as ne pier = morsdood
 • van de plóeg zen = erbij horen
 • de plóeg van 't stad = dé voetbalploeg van Antwerpen (126)
 • ik kus mijn twiê polle / mag m'n 2 pollen kussen = zich gelukkig prijzen
 • de klein poses valle ni' groêt = wanneer men een kleine portie serveert die de honger niet stilt (de kleine porties vallen niet groot)

 

R

 • 't goh regene want de vaerkes loêpe meh stroêt in un bakkes = zegt men om de spot te drijven met iemand die staat te roken (het gaat regenen want de varkens lopen met stro in hun smoel)
 • ze kunne mekaar ni rieken (+ of zing) = ze kunnen elkaar niet uitstaan

 

S

 • 't is in de sakosh = het is gelukt / in orde (het is in de handtas)
 • lot et Schijn mor stinke = dat zal nooit veranderen, laat maar begaan
 • ik kös m'n schup ier af = ik ga weg
 • a loept meh z'n schup oep z'ne rug = hij is ongeneeslijk ziek (hij loopt met zijn spade op zijn rug)
 • vör de sho = om te pronken
 • a lee onder de sloef = hij heeft thuis niets te zeggen (hij ligt onder de pantoffel).
 • ne smóel oem stront oep te sortere - oem een matrak oep te rodere - oem leêr oep te kloppe = een lelijk gezicht (een smoel om stront op te sorteren - om een gummiknuppel op te warmen - om leer op te kloppen)
 • 'k em et in 't snötshe = ik heb het in de gaten
 • ik krijg er stiêne kloête van = ik word er nijdig van
 • oep straat ston = geen woning meer hebben
 • van 't straat zijn = geen vrijgezel meer zijn
 • stoeffe kan 't ni lijen en klagen elpt ni = antwoord op "oe is 't?"
 • stuurd een kortshen a' ge bove zeh = zegt men tegen iemand die in zijn neus peutert (stuur een kaartje als je boven bent)
 • tusse de soep en de petatte = tussen andere activiteiten door

 

T

 • as mijn taente nonneke ballen ad was ze nonkel pater = als, als, als... - het heeft geen zin stil te staan bij wat niet is (als mijn tante non ballen had was ze oom pater)
 • van oewen tak make = kijven (189)
 • teute Gerard! = dat zie je van hier!
 • da's straffen tóebak = dat is straf
 • toeppe knalle = joints roken

 

U

 • der is nen oek af = er is (geestelijk) iets mis met die persoon (er is een hoek af)
 • z'eed eureigen oepgetalloêrd = ze heeft zich opgetut

 

V

 • a vald gelak Rubens = opmerking wanneer iemand valt; uitdrukking ontstaan nadat het standbeeld van Rubens op de Groenplaats omviel door een grondverzakking
 • stekt diê ze verstaend in e vogeltshen en 't vliegd achteruit = hij is een dommerik (steek zijn verstand in een vogeltje en het vliegt achteruit)
 • ze krege dik nor un vijs (431)
 • in Vlaandere Vloms en oep 't Sint Anneke mossele = zegt men wanneer iemand hier een vreemde taal begint te spreken, of algemeen om te zeggen dat alles zijn plaats moet hebben
 • een vliêsklak = een kaalkop (een vleespet)
 • ze vloog rond z'ne nek lak e shaerpke = ze was heel blij hem terug te zien (ze vloog rond zijn nek als een sjaaltje)
 • 'k em persies een doei vogelke gebeft = ik heb een slechte smaak in de mond (een dood vogeltje gebeft)

 

W

 • da's nah toch giê waerk [da-s na toch-chiê waerëk] da's nou toch geen manier van doen
 • a ee water in z'ne kelder = zijn broek is te kort (hij heeft water in z'n kelder)

 

Z

 • 't zaendmanneken ee' zaend in z'n oêge gestroeid = hij heeft zoveel vaak dat hij z'n ogen niet meer kan openhouden (het zandmannetje heeft zand in zijn ogen gestrooid)
 • ne zjalóezen beddenbak (110) = iemand die heel zjaloes is
 • god zjummenas! = verbijstering
 • 'k zweer et oep de reveêr van mijn vest (76)

184 reacties (recentste eerst)
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8
edwin 20 december 2021, 16:32
, ne kwoaiejoenge , mijn moeder en haar vader (mijn grootvader ) spraken daar altijd van als ze een kattekop of dominostekker moesten hebben , zij woonde aan de paardenmarkt (moeder geboren in 1925 , grutvoader in 1888, kent er iemand dat woord , grtjs
louis 21 oktober 2021, 15:26
Wad'ist joeng hedde en teurre gedaan zeker ..
iemand die bvb tijdens het werk naar wc is geweest en wat lang weggebleven
Jan 14 juli 2021, 21:31
Sven,
Ne smoel oem leer op te kloppen

past ook nog in dat rijtje
Mavano 11 juli 2021, 11:19
'k Em gezing dat de betikenis van 'Stront on de knikker' d'r nerges bij stoa. Of 'k moest het over 't óeg gezing hemme....
hedwig Eriksson 8 mei 2021, 19:22
Wa wil da zeggen...
De plezantste als de vuilbak buiten staat!
hedwig Eriksson 8 mei 2021, 19:20
Ik begrijp deze uitspraak niet!
De plezantste als de vuilbak buiten staat!
Wa wil de zegge?
Sven 30 maart 2021, 07:43
Ne smoel oem strongt oep te sorteere.
Ne smoel oem voetballe oep rongt te kloppe.

Nog iemand die deze kent?
Sven 30 maart 2021, 07:40
Ik vind nergens de uitdrukkingen:
- Ôtel D’n Outte Leepel (gevangenis)
- De barrebitches (gevangenis)
- Dieë nee rattekloete gefret (een deugniet)

Zowel mijn vader als grootvader langs moeders kant gebruikten dit. Kent iemand anders deze uitdrukkingen?
Nuchow 1 februari 2021, 06:45
... nen noek af
Nuchow 1 februari 2021, 06:44
bij eum is t alf zeve doenker
De Winter 20 januari 2021, 15:59
'k Krijg er de wöbbes van

Ik word er zenuwachtig van.
van haezendonck 13 januari 2021, 10:49
ast moar waaor is staat er in de Diepestraat
van haezendonck 13 januari 2021, 10:49
ast maor waaor is staat er in de Diepestraat geschreven
Robert 23 december 2020, 23:09
"hij is zeker zijn koper aan't kuisen"
of "Wad'ist joeng, moest'oe koper nog kuisen ?
wanneer een jongeling te lang in de badkamer of toilet blijft (masturberen)
Annemie 12 juni 2020, 21:58
Staat deze er al in?
Der zen mor waaneg (ni veul) vaerkes da zoe oud wörre.
jack 10 maart 2020, 19:51
ewa drarries, wie schipper vnv?
Frieda 7 juni 2019, 16:48
Allee e maileken a' omdak per sé een account wil.
Pierre 21 maart 2019, 12:39
awel ierisdemeejl

kunde geulle nen account veur meij moaken?

mercie zene
Bon 8 november 2018, 10:28
Ik ken het als 'lieve kinnekes bakken ze niet". Ik heb me ook lang afgevraagd wat dit betekende.
Oorspronkelijk was het gezegde: "Lieverkoekskens bakken ze hier niet." Als antwoord op iemand die liever dit of dat had. Die uitdrukking is opgenomen in een woordenboek uit 1899. (van Cornelissen-Vervliet)
In de loop der jaren is ze blijkbaar een beetje veranderd...
Dogaer 7 november 2018, 11:33
Ik heb een vraagje:

Als wij als kind aan vader of grootmoeder vroegen,
ik zou dit graag hebben, antwoordden zij :

" Geire kinnekens bakken ze nie "

ik heb het aan verschillende Antwerpenaren gevraagd, niemand bleek de uitdrukking te kennen.

Was dit enkel familiaal of is dit een uitdrukking geweest
( familie was van Borgerhout)

Dank voor reactie
ivo dubois 23 september 2018, 14:30
In Limburgs dialect zij m'n pa
" dat trekt op geen hondentuig "
betekend : dat lijkt nergens op.
Zou in het Antwerps klinken als :
" da trekt oep giên ondsgetuig "
Bestaat die uitdrukking in het Antwerps ?
Abdel 27 maart 2018, 23:56
“nen oempestoemper” da zei mn buurvrouw altij..
Fluppe 23 december 2017, 17:30
't is nor de kloesterstraat = het is kapot
Fluppe 23 december 2017, 17:29
Susklimoep = onze lieve heer hemelvaart :-)
van den bergh 31 augustus 2017, 09:47
As e kind ambetant was zee ons groot das van eureuze wette goale WA daar wilt zegge ?
Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
 • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
 • aa = de platte a van naam en baard
 • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
 • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
 • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
 • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!