Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


209 woorden beginnen met een B...
Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

boke

    
[bookë]
 
 zn. (o) 
 
een/et boke(n), bokes
boterham
 • dor moette gij nog veul bokes vör ete
+ door Krommenaas

bol

    
[bol]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, bolle(n), bolleke
1 bol     
2 pil - meestal een xtc-pil
 • a is misselijk gewörre nadat 'em twiê bolle gepakt ad
+ door Krommenaas

bolleke

    
[bollëkë]
 
 zn. (o) 
bolleke(n)
- verkleinwoord van bol
snoepje     
 • da' zen lakker bollekes
+ door Krommenaas

Bolleke

    
[bollëkë]
 
 zn. (o) 
 
een/et Bolleke(n), Bollekes
een bier van brouwerij De Koninck, opgediend in een bolvormig glas
 • iêl et leven is e lolleke meh e Flötshen of een Bolleke on een tafel oep een Aentwaerps terras
+ door Krommenaas

bomma

    
[bomma]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, bomma's, bommake
oma     
 • Ze draagd liever onderbroekke die van eur bomma zen gewest
+ door Krommenaas

bompa

    
[bompa]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, bompa's, bompake
opa     
 • mijnen bompa da was ne krak, diê dee alles oep zij gemak
+ door Krommenaas

bordiêl

    
[bordl]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, bordiêle(n), bordiêltshe
bordeel     
 • ze waren eve doêd as et bordiêl zonder vrouwe
+ door Krommenaas

börg

    
[börëch]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~
borg     
 • veur da' ge 't wet stodde börg vör een uis van acht miljoeng
+ door Krommenaas

Borgerokko

    
[borgërokkoo]
 
 zn. (o) 
Borgerhout - bijnaam gebaseerd op het hoge aantal inwoners van Marokkaanse afkomst
+ door Krommenaas

Börgerout

    
[börgërout]
 
 zn. (o) 
Borgerhout
 • in Börgerout stoh' der altijd een fil
 • 'k ben 't roêd röske van Börgerout, m'n art is waerm mor m'n voetshes zen koud
+ door Krommenaas

börst

    
[börst]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, börste(n), böshe
borst     
 • ze zingen uit volle börst
 • in de cinema zogde nog gin börste bloêt
+ door Krommenaas

boskesbier

    
[boskëzbier]
 
 zn. (o) 
 
et ~
1 baasjesbier - rondje van de cafébaas
 • manne 't is boskesbier, da smokt twi kiêre zoe góe!
2 aangelengd bier - syn. van flötshesbier
 • seg, da's persies boskesbier, g'ed der toch gi water ba gekapt zeker?
+ door derek

böst

    
[böst]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, böste(n), böshe
- variant van börst
borst     
 • ik pakte recht nor móeders böst gelak ne groête vent
+ door Krommenaas

bot

    
[bot]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, botte(n), botteke/botshe
1 laars - Fr. botte
 • ik koêp e nief paar botte
2 bot - gebeente
 • ge kund m'n versplinterde botte kusse
+ door Krommenaas

Botanikken Of

    
[botanikkën-of]
 
 zn. (m) 
 
den ~
kruidtuin - meer bepaald die naast het Sint-Elisabethhospitaal
 • de kruidtuin da nóeme wij den Botanikken Of
+ door Krommenaas

botermelk

    
[bootërméllëk]
 
 zn. (v) 
 
de ~
karnemelk
 • ik drink gêre botermelk
+ door Doederik

botte stiên

    
[bottë stn]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, botte stiêne(n)
kassei     
 • 'k rij ni' gêre meh m'ne vlo over die botte stiêne
+ door Krommenaas

bottere

    
[botërë]
 
 ww. 
 
bottere(n)
 
- botterde(n)
 
- gebotterd
kabaal maken
 • botterd ni' zoê oep diên trap!
+ door Grytolle
OTT-vervoeging van bottere
ik botterwij bottere(n)
gij botterd
botterd(e) gij
golle botterd
  ↔ botterd(e) golle
ij botterdzun bottere(n)
OVT-vervoeging van bottere (zwak)
ik botterde(n)wij botterde(n)
gij botterde(n)
botterde(n) gij
golle botterde(n)
  ↔ botterde(n) golle
ij botterde(n)zun botterde(n)

bou

    
[bou]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, bouwe(n), bouke
1 gebouw     
 • wie mist er nah zoê nen bou
 • iêl den bou wet et al
2 bouw - het bouwen, de bouwsector, de manier waarop iets gebouwd is
 • ze zuke volk vör den bou
+ door Krommenaas

bougere

    
[boezjeerë]
 
 ww. 
 
bougere(n)
 
- bougeerde(n)
 
- gebougeerd
bewegen - Fr. bouger
 • een standbeld begind iniês te bougere
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van bougere
ik bougeerwij bougere(n)
gij bougeerd
bougeerd(e) gij
golle bougeerd
  ↔ bougeerd(e) golle
ij bougeerdzun bougere(n)
OVT-vervoeging van bougere (zwak)
ik bougeerde(n)wij bougeerde(n)
gij bougeerde(n)
bougeerde(n) gij
golle bougeerde(n)
  ↔ bougeerde(n) golle
ij bougeerde(n)zun bougeerde(n)

bougie

    
[boezjie]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, bougies, bougieke
kaars - Fr. bougie
 • der stoeng ne karsboêm en e stalleke meh bougiekes en e kribbeke
+ door Krommenaas

Bourla

, den ~
    
[boerla]
 
 zn. (m) 
Bourlaschouwburg - de neoclassicistische schouwburg die in 1827 ontworpen werd door de Antwerpse stadsarchitect Pierre Bourla
 • we zen veurige week een toniêlstuk gon zing in den Bourla
+ door Krommenaas

bözze

, ~ geve
    
[bözzë]
 
 uitdr. 
bözze(n), 'em ~ geve(n)
gas geven, zich inzetten - gebruikt om iemand aan te sporen
 • ge zult bözze moette geven oem ze nog in t'ale
+ door Krommenaas

braaie

    
[braajë]
 
 zn. (mv) 
 
braaie(n)
kuiten     
 • m'n braaie deeë ziêr van 't loêpe
+ door Krommenaas

braef

    
[braef]
 
 bn. 
 
braef
 
- braever - braefste
braaf     
 • vör al die goei en braeve Wale die ons een pint wille betale
+ door Krommenaas
Verbuiging van braef
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudbraeve[n]braev(e)braef
meervoudbraev(e)

braend

    
[braend]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, braende(n), brandshe
brand     
+ door Krommenaas

braende

    
[braendë]
 
 ww. 
 
braende(n)
 
- braende(n)
 
- gebraend
branden     
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van braende
ik braendwij braende(n)
gij braend
braend(e) gij
golle braend
  ↔ braend(e) golle
ij braendzun braende(n)
OVT-vervoeging van braende (zwak)
ik braende(n)wij braende(n)
gij braende(n)
braende(n) gij
golle braende(n)
  ↔ braende(n) golle
ij braende(n)zun braende(n)

bratse

    
[bratsë]
 
 ww. 
 
bratse(n)
 
- bratste(n)
 
- gebratst
1 scheet laten
 • ik kon em tot ier oêre bratse
 • bratsen en bóeren in 't slijk en in 't stroêt
2 kakken     
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van bratse
ik bratswij bratse(n)
gij bratst
bratst(e) gij
golle bratst
  ↔ bratst(e) golle
ij bratstzun bratse(n)
OVT-vervoeging van bratse (zwak)
ik bratste(n)wij bratste(n)
gij bratste(n)
bratste(n) gij
golle bratste(n)
  ↔ bratste(n) golle
ij bratste(n)zun bratste(n)

brazjelet

    
[brazjëlét]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, brazjelette(n), brazjeletshe
1 armband     
 • z'eed een schoên brazjelet gekrege
2 eufemistisch voor handboei(en)
 • den overvaller was de baenk nog ni buiten of in 1-2-3 od 'em een branzjelet rond zen aend
+ door Doederik

brazzelet

    
[brazzëlét]
 
 zn. (m/v) 
 
ne/den of een/de ~, brazzelette(n), brazzeletshe
- variant van brazjelet
1 armband     
 • amai, wa ne schoênen brazzelet edde gij aan!
2 handboei(en)
 • de flik olde z'n brazzelette bove
+ door Doederik

briêd

    
[briêt]
 
 bn. 
 
briêd
 
- briêër - briêdste
breed     
 • briêë liekes zinge vör tóegaenkelijk publiek
+ door Krommenaas
Verbuiging van briêd
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudbriêë[n]briê(e)briêd
meervoudbriê(e)

brillekas

    
[brillëkas]
 
 zn. (v) 
persoon met een bril - dikwijls pejoratief
 • ej brillekas, ziede de goal ni staan?
+ door Doederik

broddele

    
[broddëlë]
 
 ww. 
 
broddele(n)
 
- broddelde(n)
 
- gebroddeld
knoeien     
 • komd is elpe, 'k zen on 't broddele
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van broddele
ik broddelwij broddele(n)
gij broddeld
broddeld(e) gij
golle broddeld
  ↔ broddeld(e) golle
ij broddeldzun broddele(n)
OVT-vervoeging van broddele (zwak)
ik broddelde(n)wij broddelde(n)
gij broddelde(n)
broddelde(n) gij
golle broddelde(n)
  ↔ broddelde(n) golle
ij broddelde(n)zun broddelde(n)

broebbele

    
[broebbëlë]
 
 ww. 
 
broebbele(n)
 
- broebbelde(n)
 
- gebroebbeld
1 brabbelen - onverstaanbaar spreken
 • a was iet on 't broebbele mor ik kost et ni' verstaan
2 borrelen
 • da water is al vijf minuten on 't broebbele
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van broebbele
ik broebbelwij broebbele(n)
gij broebbeld
broebbeld(e) gij
golle broebbeld
  ↔ broebbeld(e) golle
ij broebbeldzun broebbele(n)
OVT-vervoeging van broebbele (zwak)
ik broebbelde(n)wij broebbelde(n)
gij broebbelde(n)
broebbelde(n) gij
golle broebbelde(n)
  ↔ broebbelde(n) golle
ij broebbelde(n)zun broebbelde(n)

broêd

    
[broêt]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, broeie(n), broeike
brood     
 • een avendmaal meh broêd en roeie wijn, lak a 't moet zijn
+ door Krommenaas

broeike

    
[broejkë]
 
 zn. (o) 
broeike(n)
- verkleinwoord van broêd
broodje     
 • waaroem noêt is in m'ne kindertijd e roggenbroeike nor beneje gesmete?
+ door Krommenaas

broekschijter

    
[broekschijtër]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, broekschijters, broekschijterke
angsthaas
 • diên broekschijter daerfd ni meegon
+ door Krommenaas

broemmer

    
[broemmër]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, broemmers, broemmerke
bromfiets
 • a ee' z'nen broemmer verkocht
+ door Krommenaas

bróes

    
[bróes]
 
 zn. (m) 
 
den ~
schuim - ook figuurlijk op iemands lippen
 • a od den bróes oep z'ne mond, ze musten 'em van den aanouwer van z'n vrou afouwe
+ door derek

broês

    
[broês]
 
 bn. 
 
broês
 
- broêzer - broêste
broos     
 • auw aerme die knuffele teder en broês
+ door Krommenaas
Verbuiging van broês
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudbroêze[n]broêz(e)broês
meervoudbroêz(e)

broks

, ~ emme
    
[broks]
 
 uitdr. 
schade hebben - wanneer men iets stuk gemaakt heeft
 • z'ee broks on euren otto
+ door Krommenaas

brosse

    
[brossë]
 
 ww. 
 
brosse(n)
 
- broste(n)
 
- gebrost
spijbelen
 • z'ne zöng was gistere wer on 't brosse
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van brosse
ik broswij brosse(n)
gij brost
brost(e) gij
golle brost
  ↔ brost(e) golle
ij brostzun brosse(n)
OVT-vervoeging van brosse (zwak)
ik broste(n)wij broste(n)
gij broste(n)
broste(n) gij
golle broste(n)
  ↔ broste(n) golle
ij broste(n)zun broste(n)

brosser

    
[brossër]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, brossers, brosserke
spijbelaar
 • die school eed alle brossers buitegegoeid
+ door Krommenaas

brui(e)

    
[bruiə]
 
 zn. (m) 
 
de brui(e) ~
kuiten     
 • na de training van gistere doen man {bruie} ziêr, man linkse brui
+ door derek

brut

    
[brut]
 
 bn. 
 
brut
 
- brutter - brutste
bruut     
 • mijn vrou ad brutte prech
 • ni te brut!
+ door Krommenaas
Verbuiging van brut
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudbrutte[n]brutt(e)brut
meervoudbrutt(e)

bruur

    
[bruur]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, bruurs, brurreke
broer     
 • da's den bruur van mijn vader
+ door Krommenaas

bufstek

    
[bufsték]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, bufstekke(n), bufstekske
biefstuk - Eng. beef steak
 • ge betol et volle pond vör nen bloeiend roeien bufstek
+ door Krommenaas

buis

    
[buis]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, buize(n), böske
1 buis     
2 onvoldoende - op een examen of test
 • a eed een buis oep z'n eindexaam
+ door Krommenaas

buite

, den ~
    
[buitë]
 
 zn. (m) 
 
buite(n)
het platteland
 • ik eb een uis gekocht oep den buite
 • oep eur achtting jaar kwam ze van den buite
+ door Krommenaas

buitekaens

    
[buitëkaens]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, buitekaense(n), buitekaenske
buitenkans
 • zoe'n buitekaens die pakte mee
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.