Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


40 woorden beginnen met een C...

cache-pot

    
[kashpoo]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, cache-pots, cache-poke
sierpot - om een bloempot in te zetten
 • der zit ne schone cache-pot rond di plaent die g'as cadeau ed gekrege
+ door derek

cachet

    
[kashet]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, cachette(n)
1 pil - door de apotheker bereide platte pil, een hostie-achtig rond doosje met medicijn in poedervorm
 • van dees cachette drij per dag, idere kir veur 't ete
2 bijzondere uitstraling
 • amai, die tafel ee cachet!
+ door derek

cachetring

    
[kashtring]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, cachetringe(n)
zegelring - mannenjuweel, gewoonlijk gegraveerd met de initialen van de drager, ter imitatie van de middeleeuwse heren die zo'n ring droegen en er hun handtekening mee in zegellak aanbrachten
 • 'k eb voer m'nen alven trouboek ne cachetring gekocht voer onzen iste zjubilee
+ door derek

camelot

    
[kamlot]
 
 zn. (m) 
 
de ~
rommel, prullen - koopwaar van slechte kwaliteit, zoals namaakjuwelen; Fr. camelot ← Arab. hamlat
 • g'ed wer camelot gekocht
 • amai, da's ginne camelot!
+ door Krommenaas

camisol

    
[kamisol]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, camisols, camisolleke
onderhemdje - Fr. camisole
+ door Krommenaas

capabel (zijn)

    
[kapɒbl of kapaebl]
 
 uitdr. 
 
capabel zijn
 
1 bekwaam zijn voor een job, competent
 • 'et was nen ile capabele ambulancier
2 ergens toe in staat zijn
 • 'ḱ zag'em er nie vr capabel
+ door derek
error

carrier

    
[karjer]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, carriere(n), carrirreke
carrire
 • de commandaent vreg of 'kik goesting ad vr een schitterende carrier
 • 'k eb et alt al zoe gewild, een carrier als grote man
 • der zen erbij die alles achterliete vr een straatcarrier
 • we denken elitair, zoe make we carrier
+ door Grytolle

cendrier

    
[saandri-jee]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, cendriers, cendrieeke
asbak - Fr.
 • der stoh nog ginne cendrier oep tafel
+ door Krommenaas

cengs

    
[sngs]
 
 zn. (v) 
 
de ~
geld - afgeleid van cent
 • 'k zen m'n cengs vergete
+ door Krommenaas

centuur

    
[sntuur]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, centure(n), centurreke
broeksriem, ceintuur - Fr. ceinture
 • z'ee ne schone centuur gekocht
+ door Krommenaas

cervela

    
[srvla]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, cervela's, cervelake
cervelaatworst - It. cervellata ← Lat. cerebellum (hersenen, een oorspronkelijk ingredint)
 • pakt vr mij mor ne cervela mee
+ door Krommenaas

chambrang

    
[shambrang]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, chambrangs
deurstijl - Fr. chambranle
 • we moette de chambrangs in de living is schildere
+ door Krommenaas

champang

    
[shampang]
 
 zn. (m) 
 
de ~
champagne
 • de keuning zpt elken dag champang
+ door Krommenaas

chanard

    
[shaansaer]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, chanare(n), chanarreke
gelukzak - Fr.
 • nah ee' di chanard weral de lotto gewonne
+ door Krommenaas

chance

    
[shaans]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, chanceke
meeval, geluk - Fr. chance
 • da' vraagd mor e klein bitshe chance
+ door Krommenaas

chanceke

    
[-sk]
 
 zn. (o) 
chanceke(n)
- verkleinwoord van chance
meevaller
 • di penalty vlak veur de rust was wel e chanceke
+ door Krommenaas

chape

    
[shap]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
ondervloer - Fr.
 • der moet ne nieve chape gelegd wrren in die kamer
+ door Krommenaas

chapelure

    
[shapluur]
 
 zn. (v) 
 
de ~
paneermeel - Fr.
 • 'k zou nog wa mir chapelure oep di visfilet doeng
+ door Krommenaas

chappe

    
[shapp]
 
 ww. 
chappe(n)
- afgeleid van chape
ondervloer leggen - Fr. chape
 • de living moet nog gechapt wrre
+ door Krommenaas

charcuterie

    
[sharkutrie]
 
 zn. (v) 
 
de ~
1 fijne vleeswaren - Fr.
 • kunde gij wa pistolekes en wa charcuterie gon kope vr ons bezuuk?
2 vrouwelijke attributen - oren en poten
 • die juffra ee schen charcuterie
3 raamprostituees - in het Schipperskwatier
 • der lee wer varse charcuterie in de Vingerlingstraat
+ door Krommenaas

chochonneke

    
[shoshonk]
 
 zn. (o) 
 
e/et chochonneke(n), chochonnekes
babysokje
 • z'n chochonnekes zen al te klein gewrre
+ door Krommenaas

ciaokes

    
[tshauwkes]
 
 tsw. 
informele afscheidsgroet; It. ciao
 • allee 'k zen weg, ciaokes eh manne
+ door Krommenaas

cinema

    
[sinma]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, cinema's, cinemake
1 bioscoop
 • in de cinema zogde nog gin brste blot
2 komedie     
 • oud oep meh oewe cinema
3 filmkunst
 • de Vlomse cinema trekt oep gin klote
+ door Krommenaas

cinemake

, e ~ doeng
    
[sinmak]
 
 uitdr. 
cinemake(n)
- verkleinwoord van cinema
naar de bioscoop gaan
 • edde soems goesting oem e cinemake te doeng?
+ door Krommenaas

coiffere

    
[kwafeer]
 
 ww. 
 
coiffure(n)
 
- coiffeerde(n)
 
- gecoiffeerd
knippen - van haar
 • eure kop mut zij not ni late coiffere
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van coiffere
ik coiffeerwij coiffere(n)
gij coiffeerd
coiffeerd(e) gij
golle coiffeerd
  ↔ coiffeerd(e) golle
ij coiffeerdzun coiffere(n)
OVT-vervoeging van coiffere (zwak)
ik coiffeerde(n)wij coiffeerde(n)
gij coiffeerde(n)
coiffeerde(n) gij
golle coiffeerde(n)
  ↔ coiffeerde(n) golle
ij coiffeerde(n)zun coiffeerde(n)

coiffeur

    
[kwafeur]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, coiffeurs, coiffrreke
kapper     
 • ze papten aan meh ne coiffeur
+ door Krommenaas

coiffeus

    
[kwafeus]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, coiffeuze(n), coiffeuzeke
kapster     
 • mijn vrou smet mij buite a' ze 't wet van de coiffeus
+ door Krommenaas

coiffuur

    
[kwafuur]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, coiffure(n), coiffurreke
kapsel     
 • ne liw eed een prachtig coiffuur
+ door Krommenaas

commandaent

    
[komandaent]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, commandaente(n), commandaentshe
commandant
 • oep in twi drij was ekik al commandaent
+ door Krommenaas

communicase

    
[kommunikaas]
 
 zn. (v) 
 
een/de communicase(n), communicases
communicatie
+ door Krommenaas

communisaai

    
[komunisaai]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, communisaaien, communisaaike
onderkleed - samenstelling van commune en saai
 • De bomma eed eure communisaai verkird gewassen
+ door Grytolle

communne

    
[komun]
 
 zn. (v) 
 
een/de communne(n), communnes, communneke
communie
 • Ik moest mijn communne gon doeng
 • en wou ek m'n communne doeng, dan mocht ek ni mer drinke
 • oe communne zulde doeng
 • meh Pase, Sinterklaas, nievejaar of m'n communne
 • dad iederin in 't drp z'n communne zou gon doeng
+ door Grytolle

compasse

    
[kompass]
 
 zn. (v) 
 
de compasse(n)
medelijden, compassie
 • d'onverbiddelijk' industrie die gin compasse kende
+ door Krommenaas

confekse

    
[konfks]
 
 zn. (v) 
 
de ~
confectie
 • ne yuppie in e confeksepakske
+ door Krommenaas

confituur

    
[konfituur]
 
 zn. (m) 
 
de ~
jam     
 • wild' een boke meh confituur of in meh kes?
 • di confituur is ni lakker
+ door Doederik

cong

    
[konzjee]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, cong's, congke
1 verlof     
 • al wie waerkt krijgd per jaar een alf jaar cong
 • 'k em nen alven dag cong gepakt
2 vakantie - Fr.
 • gefd mij mor m'n eige stad, 'k gon der il 't jaar oep cong
+ door Krommenaas

control

    
[kontrol]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
controle
 • di krijgd toch ok wel is control
+ door Krommenaas

cornichon

    
[kornishon]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, cornichonne(n), cornichonneke
augurk - Fr.
 • ne cornichon snapt mir van vrouwen as gij
+ door Krommenaas

crevere

    
[krveer]
 
 ww. 
 
crevere(n)
 
- creveerde(n)
 
- gecreveerd
creperen - afzien, kapotgaan, sterven; Fr. crever
 • m'ne plaent is gecreveerd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van crevere
ik creveerwij crevere(n)
gij creveerd
creveerd(e) gij
golle creveerd
  ↔ creveerd(e) golle
ij creveerdzun crevere(n)
OVT-vervoeging van crevere (zwak)
ik creveerde(n)wij creveerde(n)
gij creveerde(n)
creveerde(n) gij
golle creveerde(n)
  ↔ creveerde(n) golle
ij creveerde(n)zun creveerde(n)

crochetere

    
[kroshteer]
 
 ww. 
 
crochetere(n)
 
- crocheteerde(n)
 
- gecrocheteerd
haken - met lussen weefsel vervaardigen; Fr. crocheter
 • z'ee ne nieve shal vr ae gecrocheteerd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van crochetere
ik crocheteerwij crochetere(n)
gij crocheteerd
crocheteerd(e) gij
golle crocheteerd
  ↔ crocheteerd(e) golle
ij crocheteerdzun crochetere(n)
OVT-vervoeging van crochetere (zwak)
ik crocheteerde(n)wij crocheteerde(n)
gij crocheteerde(n)
crocheteerde(n) gij
golle crocheteerde(n)
  ↔ crocheteerde(n) golle
ij crocheteerde(n)zun crocheteerde(n)

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.