Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


112 woorden beginnen met een G...
Pagina's: 1 | 2 | 3

geschalodderd

    
[gschaloddrt]
 
 bn. 
beschadigd
 • onzen otto is geschalodderd oemda' der inen ee tege gezete
+ door Krommenaas

gestord

    
[gstort]
 
 bn. 
 
gestord
 
- gestorder - gestordste
gestoord
 • gij zeh' gewon gestord
+ door Krommenaas
Verbuiging van gestord
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudgestorde[n]gestord(e)gestord
meervoudgestord(e)

getoeid

    
[getoejt]
 
 ww. 
getooid     
 • de kanonne zen meh ne karsbom getoeid
+ door Krommenaas

gewaerkt

    
[gwaerkt]
 
 ww. 
- voltooid deelwoord van waerke(n)
 
gewerkt     
 • g'ed not ni' gewaerkt
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van waerke
ik waerkwij waerke(n)
gij waerkt
waerkt(e) gij
golle waerkt
  ↔ waerkt(e) golle
ij waerktzun waerke(n)

gewon

    
[gwon]
 
 bijw. 
gewoon     
 • veegd ons drp gewon van dees aarde
+ door Krommenaas

gewon

    
[gwon]
 
 bn. 
 
gewon
 
- gewoner - gewonste
gewoon     
 • ad oe dochter wild trouwe meh ne gewonen b'anger
+ door Krommenaas
Verbuiging van gewon
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudgewone[n]gewongewo[n] / gewon
meervoudgewon

gewonweg

    
[gwonwch]
 
 bijw. 
gewoonweg
 • 'k lop ier gewonweg tussen ollen in
+ door Krommenaas

gezind

    
[gzingt]
 
 bn. 
gehumeurd - vooral in de combinaties goe' gezind en slecht gezind
 • ik stap iedere morgend ge' gezind in m'n broek
+ door Krommenaas

gezjost

    
[gzjost]
 
 bn. (pred.) 
1 de pineut
 • nau zen we ge' gezjost
2 bedrogen, opgelicht
 • ge zeh ni den inige da' z'neige gezjost voeld
+ door Krommenaas

gi

    
[gi]
 
 lidw. 
gi[n]
- verbogen vorm van gin
 
geen - vorm voor het onzijdig enkelvoud; de eind-n wordt wel toegevoegd wanneer het volgende woord begint met b, d, t of klinker
 • zjendaerm wrre? dr em ekik gi postuur vr
 • we zitten on tafel en zegge gi woord tegenin
 • ze droenke gi water, ze droenke bier
+ door Krommenaas
Verbuiging van gin
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudginne[n]gingin / gi[n]
meervoudgin

gibbere

    
[gibbr]
 
 ww. 
 
gibbere(n)
 
- gibberde(n)
 
- gegibberd
giechelen
 • oud is oep meh' gibbere golle
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van gibbere
ik gibberwij gibbere(n)
gij gibberd
gibberd(e) gij
golle gibberd
  ↔ gibberd(e) golle
ij gibberdzun gibbere(n)
OVT-vervoeging van gibbere (zwak)
ik gibberde(n)wij gibberde(n)
gij gibberde(n)
gibberde(n) gij
golle gibberde(n)
  ↔ gibberde(n) golle
ij gibberde(n)zun gibberde(n)

gi

    
[gi]
 
 lidw. 
gi[n]
- verbogen vorm van gin
 
geen - vorm voor het onzijdig enkelvoud; de eind-n wordt wel toegevoegd wanneer het volgende woord begint met b, d, t of klinker
 • da's nah toch gi waerk
+ door Krommenaas
Verbuiging van gin
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudgine[n]gingin / gi[n]
meervoudgin

gin

    
[gin]
 
 lidw. 
 
gi, gin, gine, ginen
 
geen - als lidwoord of telwoord
 • ik zoop ekik alles leeg, ons me wist gine raad
 • en al is 't gin geheim menir, toch blef et onder ons
+ door Krommenaas
Verbuiging van gin
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudgine[n]gingin / gi[n]
meervoudgin

gist

    
[gist]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, giste(n), gishe
geest     
 • m'n art eb ek gestoken in 't gevang van m'ne gist
+ door Krommenaas

giwe

    
[giw]
 
 ww. 
 
giwe(n)
 
- giwde(n)
 
- gegiwd
geeuwen     
 • 't wrd al licht in de straat en ik giw en ik gaap
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van giwe
ik giwwij giwe(n)
gij giwd
giwd(e) gij
golle giwd
  ↔ giwd(e) golle
ij giwdzun giwe(n)
OVT-vervoeging van giwe (zwak)
ik giwde(n)wij giwde(n)
gij giwde(n)
giwde(n) gij
golle giwde(n)
  ↔ giwde(n) golle
ij giwde(n)zun giwde(n)

gij

    
[gij]
 
 pers. vnw. 
jij - volle onderwerpsvorm
 • gij ed alles en toch zedde ni content
+ door Krommenaas

gin

    
[gin]
 
 lidw. 
 
gin
 
- verkorte vorm van gin
geen - als lidwoord of telwoord
 • ginnen ine stelde vrage, ginnen ine voelde spijt
 • ze droenke gi water ze droenke bier
+ door Krommenaas
Verbuiging van gin
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudginne[n]gingin / gi[n]
meervoudgin

gitaer

    
[gitaer]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, gitaere(n), gitarreke
gitaar     
 • mor nog et aergst zen die paljasse meh' gitaer
 • a zit gebogen achter z'n gitaer
 • en alles wa da' z'ebbe kan in de kist van een gitaer
+ door Grytolle

glaens

    
[glaens]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
glans     
 • onder de glaens van de manestrale wrd il onze wreld een ouwelijksbed
+ door Krommenaas

glaenze

    
[glaenz]
 
 ww. 
 
glaenze(n)
 
- glaensde(n)
 
- geglaensd
glanzen     
 • ot groeiden er kore, salaat en parei waar a nae den beton lee te glaenze
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van glaenze
ik glaenswij glaenze(n)
gij glaensd
glaensd(e) gij
golle glaensd
  ↔ glaensd(e) golle
ij glaensdzun glaenze(n)
OVT-vervoeging van glaenze (zwak)
ik glaensde(n)wij glaensde(n)
gij glaensde(n)
glaensde(n) gij
golle glaensde(n)
  ↔ glaensde(n) golle
ij glaensde(n)zun glaensde(n)

glattig

    
[glattch]
 
 bn. 
 
glattig
 
- glattiger - glattigste
glad     
 • pas oep eh, da's ne glattigen drpel
+ door Krommenaas
Verbuiging van glattig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudglattige[n]glattig(e)glattig
meervoudglattig(e)

glije

    
[glij]
 
 ww. 
 
glije(n)
 
- glee
 
- geglee(n)
glijden     
 • ik glij alted uit a' de gaenk gedwijld is
 • di schuifaf glijd ni' ge, ge blefd alted in 't midde steje
 • dad ijs glee' zoe ge dat 'em ni mer kost stoppe
+ door Grytolle
OTT-vervoeging van glije
ik glijwij glije(n)
gij glijd
glijd(e) gij
golle glijd
  ↔ glijd(e) golle
ij glijdzun glije(n)
OVT-vervoeging van glije
ik gleewij glee(n)
gij glee
gled(e) gij
golle glee
  ↔ gled(e) golle
ij glee'zun glee(n)

glore

    
[gloor]
 
 zn. (v) 
 
de ~
glorie     
 • we ginge glore vr 't gelof vergare
+ door Krommenaas

glorentijd

    
[gloorntijt]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
glorietijd
 • a was den drpsstier in zijne glorentijd
+ door Krommenaas

gbbele

    
[gbbl]
 
 ww. 
 
gbbele(n)
 
- gbbelde(n)
 
- gegbbeld
overgeven, kotsen
 • 'k em iet verkird g'ete, 'k vris da 'k gon moette gbbele
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van gbbele
ik gbbelwij gbbele(n)
gij gbbeld
gbbeld(e) gij
golle gbbeld
  ↔ gbbeld(e) golle
ij gbbeldzun gbbele(n)
OVT-vervoeging van gbbele (zwak)
ik gbbelde(n)wij gbbelde(n)
gij gbbelde(n)
gbbelde(n) gij
golle gbbelde(n)
  ↔ gbbelde(n) golle
ij gbbelde(n)zun gbbelde(n)

god

    
[god]
 
 ww. 
go[d]
- vervoegde vorm (OTT) van gon
 
gaat - vorm vr een klinker; cfr. goh
 • da' god oe ni aan!
 • iederin god uit mekaender mor wij zen nog alt bijin
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van gon
ik gonwij gon
gij go[d]
godd(e) gij
golle go[d]
  ↔ godd(e) golle
ij go[d]zun gon

ge

 of 

ge'

    
[ge]
 
 bijw. 
ge[d]
goed     
 • ik zag ni' ge ni mir
 • zrgd ge' vr de kindere
+ door Krommenaas

ge

 of 

ge'

    
[ge]
 
 bn. 
 
ge[d]
- variant van goei
goed - variant van goei in het onzijdig enkelvoud
 • 'k em me ge kostum aangedaan
+ door Krommenaas

goei

    
[goej]
 
 bn. 
 
goei
 
- beter - beste
goed     
 • ne goeie vent meh een goei vrou da' ziede ni' zoe gau
+ door Krommenaas
Verbuiging van goei
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudgoeie[n]goei / goei(e)goei / ge[d]
meervoudgoei / goei(e)

goeie

    
[goej]
 
 ww. 
 
goeie(n)
 
- goeide(n)
 
- gegoeid
gooien     
 • goeid ne cent in un klak want ze zrge vr de sfeer
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van goeie
ik goeiwij goeie(n)
gij goeid
goeid(e) gij
golle goeid
  ↔ goeid(e) golle
ij goeidzun goeie(n)
OVT-vervoeging van goeie (zwak)
ik goeide(n)wij goeide(n)
gij goeide(n)
goeide(n) gij
golle goeide(n)
  ↔ goeide(n) golle
ij goeide(n)zun goeide(n)

goeiekop

    
[goejkop]
 
 bn. 
 
goeiekop
 
- goeiekoper - goeiekoepste
goedkoop
 • eure mond angd een bitshe schif over die goeiekope kin
+ door Krommenaas
Verbuiging van goeiekop
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudgoeiekope[n]goeiekop(e)goeiekop
meervoudgoeiekop(e)

goeiemorgend

    
[goejmorgnt]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
goedemorgen
 • den bakker zee meh een air "goeiemorgend vrind, ge zeh' zoe ge' gezind"
+ door Krommenaas

goesting

    
[goesting]
 
 zn. (v) 
 
de ~
zin - zoals in "zin hebben in"; Fr. got ← Lat. gustus
 • 'k eb m'n goesting ni' gekrege
+ door Krommenaas

goh

 of 

goh'

    
[go]
 
 ww. 
go[d]
- vervoegde vorm (OTT) van gon
 
gaat - vorm vr een medeklinker; cfr. god
 • as die van ons in Wijnegem goh shoppe dan crasht de mainframe van de baenk
 • den trein goh' vertrekke, et dak goh' deraf
 • na wa pinte goh-g-et beter zeker, dan kunde 't leve weral aan
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van gon
ik gonwij gon
gij go[d]
godd(e) gij
golle go[d]
  ↔ godd(e) golle
ij go[d]zun gon

golf

    
[golf]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, golfe(n), golfke
trui - die men vooraan kan openen met rits of knopen; Eng. golfer
 • 't is ier koud, 'k gon ne golf over m'n em aandoeng
+ door Krommenaas

golle

    
[goll]
 
 pers. vnw. 
golle(n)
jullie - onderwerpsvorm
 • golle gelofd ni mir in zwavel en in duvels meh bokkepote
+ door Krommenaas

gon

    
[gon]
 
 ww. 
 
gon
 
- goeng/ging
 
- gegon
1 gaan     
 • a is meh Sniwwitshe gon lope
 • ik trok de stad uit en goeng m'nen eige weg
 • ze noemde mij toerist oemda'k nor Lier goeng meh' den trein
 • goengde gij efkes binne vr ne pot mayonaise?
2 ga - eerste persoon enkelvoud
 • ik gon on bord meh al die vremde lui
 • uit protest gon 'kik in m'n blote kont oep de Grungplts staan
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van gon
ik gonwij gon
gij go[d]
godd(e) gij
golle go[d]
  ↔ godd(e) golle
ij go[d]zun gon
OVT-vervoeging van gon
ik goeng / gingwij goenge(n) / ginge(n)
gij goeng / ging
goengd(e) / gingd(e) gij
golle goeng / ging
  ↔ goengd(e) / gingd(e) golle
ij goeng / gingzun goenge(n) / ginge(n)

gordijn

    
[gordijn]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, gordijne(n), gordentshe
gordijn - onzijdig in AN
 • meder ma 'k is piepen achter de gordijn
 • da' zen schon gordentshes
+ door Krommenaas

gotshesmashing

    
[gotshsmashing]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, gotshesmashiene(n), gotshesmashingtshe
perforator
 • da karton is te dik vr dees gotshesmashing
+ door Krommenaas

gouwe

    
[gouw]
 
 bn. 
 
gouwe
 
gouden     
 • tussen evenor en pole zukt ne mens nor 't gouwe straend
 • g'ed e gouwen art
+ door Krommenaas
Verbuiging van gouwe
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudgouwe[n]gouw(e)gouwe(n)
meervoudgouw(e)

graaie

    
[graaj]
 
 ww. 
 
graaie(n)
 
- graaide(n)
 
- gegraaie(n)
raden - oorspronkelijke vorm van raje, eigenlijk geraaie.
 • nah geef ek oe te graaie wa' di knappen on den doktoor zee
 • ge meu' drij kire graaie e da pltske wel zou ite
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van graaie
ik graaiwij graaie(n)
gij graaid
graaid(e) gij
golle graaid
  ↔ graaid(e) golle
ij graaidzun graaie(n)
OVT-vervoeging van graaie (zwak)
ik graaide(n)wij graaide(n)
gij graaide(n)
graaide(n) gij
golle graaide(n)
  ↔ graaide(n) golle
ij graaide(n)zun graaide(n)

graef

    
[graef]
 
 bn. 
 
graef
 
- graever - graefste
cool, geweldig - syn. bangelijk, bistig
 • da's ne graeve gast
 • ik eb nen bangelijk graeve sportcoup gekocht
+ door Krommenaas
Verbuiging van graef
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudgraeve[n]graev(e)graef
meervoudgraev(e)

grellig

    
[grllch]
 
 bn. 
 
grellig
 
- grelliger - grelligste
griezelig
 • w'emme ne grellige film gezing
+ door Krommenaas
Verbuiging van grellig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudgrellige[n]grellig(e)grellig
meervoudgrellig(e)

grief

    
[grief]
 
 zn. (o) 
 
et ~
gerief     
 • scho grief!
+ door Krommenaas

griet

    
[griet]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, griete(n), gritshe
meisje, jonge vrouw - het vrouwelijk equivalent van gast
 • die griet eed oep eur intshen il ons kot geschilderd
+ door Krommenaas

Griks

    
[griks]
 
 bn. 
 
Griks
 
Grieks     
 • in 't Dts, in 't Spaans of in et Griks
+ door Grytolle
Verbuiging van Griks
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudGrikse[n]Griks(e)Griks
meervoudGriks(e)

gritshe

    
[gritsh]
 
 zn. (o) 
gritshe(n)
- verkleinwoord van griet
meisje, jonge vrouw
 • 'k versierden is een gritshen in een Stabroek's caf
+ door Krommenaas

grdsel

    
[grtsl]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, grdsels, grdselke
raadsel - ook gerdsel
 • a lost gre grdselkes oep
+ door Krommenaas

gres

    
[gres]
 
 zn. (m) 
 
de ~, greze(n)
1 graszode
 • a lee te zonnen in de greze
2 schaamhaar
 • z'eed eure gres wa bijgeknipt
+ door Krommenaas

grot

    
[grot]
 
 bn. 
 
grot
 
- groter/grutter - grotste/grutste
groot     
 • wij make grot kabaal meh onzen teter en ons fluit
+ door Krommenaas
Verbuiging van grot
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudgrote[n]grot(e)grot
meervoudgrot(e)
Pagina's: 1 | 2 | 3

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.