Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


216 woorden beginnen met een K...
Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

kaaike

    
[kaajkë]
 
 zn. (o) 
 
e/et kaaike(n), kaaikes
uitgebakken stukjes spek of brood
 • der zate weinig kaaikes in d'aertesoep
+ door Krommenaas

kabardoesh

    
[kabardoesh]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, kabardoeshe(n), kabardoeshke
bordeel - Fr. cabaret douze; volgens de ene bron verwijst de douze (12) naar een dobbelspel, volgens de andere naar een onder Napoleon ingevoerde laagste categorie van bars, en volgens nog een andere is het eigenlijk douce (zacht) hetgeen zou slaan op het feit dat er in dit soort "cabaret" geen lawaaierige muziek was.
 • 'k gon van aermoei nor een kabardoesh
+ door Krommenaas

kabas

    
[kabas]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, kabasse(n), kabaske
boodschappentas - Fr. cabas ← Lat. cabacus
 • juffrake wilde m'n kabasken is vulle
+ door Krommenaas

kabasse

    
[kabassë]
 
 ww. 
 
kabasse(n)
 
- kabaste(n)
 
- gekabast
arm in arm lopen
 • 'k zing da koppeltshen ier dikkels over 't straat kabasse
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van kabasse
ik kabaswij kabasse(n)
gij kabast
kabast(e) gij
golle kabast
  ↔ kabast(e) golle
ij kabastzun kabasse(n)
OVT-vervoeging van kabasse (zwak)
ik kabaste(n)wij kabaste(n)
gij kabaste(n)
kabaste(n) gij
golle kabaste(n)
  ↔ kabaste(n) golle
ij kabaste(n)zun kabaste(n)

kabberdoes

    
[kabbërdoes]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, kabberdoesse(n), kabberdoeske
- variant van kabberdoesh
bordeel - Fr. cabaret douce
 • Lola was al jare waerkzaam in een kabberdoes
+ door Krommenaas

kabberdoesh

    
[kabbërdoesh]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, kabberdoeshe(n), kabberdoeshke
- variant van kabardoesh
bordeel - Fr. cabaret douce
+ door Krommenaas

kadul

    
[kadul]
 
 bijw. 
krom     
 • Al stoeng z'n rechteroêgske wa kadul, vör ieder wefke was 't nen toffe knul
+ door Krommenaas

kaeder

    
[kaedër]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, kaeders, kaederke
kader     
 • 'k em een kaederken on de muur g'ange
+ door Krommenaas

kaenker

    
[kaengkër]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, kaenkers
kanker     
 • van 't smoêre krijde kaenker en klonters in oe blóed
+ door Krommenaas

kaens

    
[kaens]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, kaense(n), kaenske
kans     
 • 't gebeurd ni alle dage da ne mens zoê'n kaensken ee
+ door Krommenaas

kaent

    
[kant]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, kaente(n), kaentshe
1 kant, rand
 • den aendere kaent van 't plotshe
2 kantwerk
 • a stoh te proenken in roêd fluwiêl en Brugse kaent
3 buurt, streek
 • on de kaente van Lier woênd nen ouwe pompier
+ door Krommenaas

kaente

    
[kaentë]
 
 bn. 
 
kaente
 
kanten - van kantwerk gemaakt
 • 'k zag dor lege spiegels en een kaente gordijn
+ door Krommenaas
Verbuiging van kaente
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudkaente[n]kaent(e)kaente(n)
meervoudkaent(e)

kaer

    
[kaer]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, kaere(n), karreke
1 auto     
 • ik koêp direct zoe'n graeve kaer
2 kar     
 • ge stoh meh oe kaer in den Delhaize
+ door Krommenaas

kaerk

    
[kaerëk]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, kaerke(n), kaerkske
kerk     
 • oep de kaerk stoeng e kieke bruin te bakken in de zon
+ door Krommenaas

kaerkkoêr

    
[kaerëkkoêr]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, kaerkkoêre(n), kaerkkoêreke
kerkkoor
 • ik zing alted mee in et kaerkkoêr
+ door Krommenaas

kaermis

    
[kaerëmis]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, kaermisse(n), kaermiske
kermis     
 • een stampvolle tent oep d'iên of d'aender Vlomse kaermis
+ door Krommenaas

kaermiskoers

    
[kaerëmiskoers]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, kaermiskoerse(n), kaermiskoerske
kermiskoers
 • 'k gon morge meedoeng on een kaermiskoers
+ door Krommenaas

kaffe

    
[kaffë]
 
 zn. (m) 
 
ne/de kaffe(n)
- variant van koffe(n)
koffie     
 • edde soems goesting in een taske kaffe?
+ door Krommenaas

kajiete

    
[kajietë]
 
 ww. 
 
kajiete(n)
 
- kajiette(n)
 
- gekajiet
janken - zoals een hond
 • ik kost den ond tot ier oêre kajiete
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van kajiete
ik kajietwij kajiete(n)
gij kajiet
kajiet(e) gij
golle kajiet
  ↔ kajiet(e) golle
ij kajietzun kajiete(n)
OVT-vervoeging van kajiete (zwak)
ik kajiette(n)wij kajiette(n)
gij kajiette(n)
kajiette(n) gij
golle kajiette(n)
  ↔ kajiette(n) golle
ij kajiette(n)zun kajiette(n)

kakkendoor

    
[kakkëndoor]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
WC-stoel voor oude of bedlegerige mensen
 • a gerokt zelfs ni miêr in z'ne kakkendoor
+ door Krommenaas

kalaent

    
[kalaent]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, kalaente(n), kalaentshe
klant     
 • der kwam zjust ne kalaent binnen in de winkel
+ door Doederik

Kalloê

    
[kal]
 
 zn. (o) 
Kalloo     
+ door Krommenaas

kalot

    
[kalot]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, kalotte(n), kalotteke
1 belachelijke haartooi
 • wad een mop, zied is boven oep de kop nor da kalotteke
2 mutsje - zoals van een priester of soldaat; Fr. calotte
+ door Krommenaas

kalson

    
[kalson]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, kalsons, kalsonneke
1 lange onderbroek - Fr. caleçon
 • wast oeweigen is want ik riek oe vuil kalson
2 broek - algemeen
 • vör de reus volsta wel e kalsonneke
+ door Krommenaas

kamiêl

    
[kaml]
 
 zn. (m/v) 
 
een/ne/de ~, kamiêle(n), kamiêleke
kameel     
 • ed' al is oep een kamiêl gezete?
 • edde gij zoe'n vrouke meh een schab lak ne kamiêl?
+ door Krommenaas

kamion

    
[kami-jon]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, kamions/kamionne(n), kamionneke
vrachtwagen - Fr. camion
 • der is ne kamion in de gracht gereeë
+ door Krommenaas

kamionet

    
[kami-jonét]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, kamionette(n), kamionetshe
kleine vrachtwagen
 • z'n kamionet lee in pan
+ door Krommenaas

kampioeng

    
[kampi-joeng]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, kampióene(n), kampioentshe
kampioen
 • wij spele kampioeng, daaron twijfeld niemand miêr
+ door Krommenaas

kaniêl

    
[kanl]
 
 zn. (m) 
 
de ~
kaneel     
+ door Krommenaas

kantiêl

    
[kantl]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, kantiêle(n), kantiêltshe
kanteel     
 • 'k em jare meh mijn kantiêle en m'n klokke ston draaie
+ door Krommenaas

kantoêr

    
[kantr]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, kantoêre(n), kantoerreke
kantoor     
 • z'is dan naar da kantoêr gegaan
+ door Grytolle

kapoot

    
[kapoot]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, kapote(n), kapotshe
1 condoom - Fr. capot
 • ik gebruik al jaar en dag dezelfste kapoot
 • e kapotshe rond m'n zotshe
2 motorkap
 • oewen otto mokt e raar gelödshe, 'k zou is onder de kapoot kijke
+ door Krommenaas

kapstok

    
[kapstok]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, kapstokke(n), kapstokske
kleerhanger
 • angd oewe frak mor on de kapstok
+ door Krommenaas

karmeneie

    
[karmëneië]
 
 zn. (mv) 
 
karmeneie(n)
stoofvlees
 • oemda 'k 's vrijdogs karmeneien eet zen ek nen atheist
+ door Krommenaas

karoke

    
[karookë]
 
 zn. (o) 
 
e/et karoke(n), karokes
ruitje - Fr. carreau
 • g'ed toch al ne rok meh karokes?
+ door Krommenaas

karoshteekas

    
[karoshteekas]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, karoshteekasse(n), karoshteekaske
vitrinekastje - (wand)meubel met glasdeuren om snuisterijen, souvenirs en portretjes in te bewaren en te tonen; verbastering van armoire de curiosités
 • 't glas van eur karoshteekasken is gebroke
+ door Krommenaas

karottentrekker

    
[karottëntrékkër]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, karottetrekkers, karottetrekkerke
komediant - iemand die zich met een smoes (meestal geveinsde pijn of ziekte) aan een verplichting onttrekt
 • rekend mor ni oep de Jef oem oe t'elpe, diê gast is ne karottentrekker
+ door Krommenaas

karowe

    
[karoowë]
 
 bn. 
 
karowe
 
geruit - Fr. carreau
 • e karowen em
+ door Krommenaas
Verbuiging van karowe
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudkarowe[n]karowe(n)karowe(n)
meervoudkarowe(n)

karreke

    
[karrëkë]
 
 zn. (o) 
karreke(n)
- verkleinwoord van kaer
1 karretje
2 rolstoel
 • na dad accident eet 'em drie mönd in e karreke moete zitte
+ door Krommenaas

kars

    
[kars]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, karse(n)/karze(n), karseke/karzeke
kers     
 • z'ee lippe lak karsen as ze lief noh mij lacht
 • de karze zen goeiekoêp dezen tijd van 't jaar
+ door Doederik

karsboêm

    
[karzboêm]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, karsboême(n), karsboêmeke
kerstboom
 • der stoeng ne karsboêm en e stalleke
+ door Krommenaas

karsmis

    
[karsmis]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
kerstmis
 • karsmis ba ons groêtmóe thuis was altijd bidde, da was ginne lach
+ door Krommenaas

karuur

    
[karuur]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~
lichaamsbouw - Fr. carrure
 • amai diên ee nogal is een karuur
+ door Krommenaas

kas

    
[kas]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, kasse(n), kaske
1 kast     
 • de memele woênden in z'n kas
2 borstkast, maag, buik
 • slaag et in oe kas
 • ik stoemp meh' veul lol m'n kaske vol
+ door Krommenaas

kastaer

    
[kastaer]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, kastaere(n)
groot ding of persoon
 • aewe kleinen is ne kastaer zenne
 • is da ne kastanje? amai wa ne kastaer!
+ door Krommenaas

kastekind

    
[kastëkingt]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, kastekindere(n), kastekinneke
klein kind - ook gebruikt als vermaning voor grotere kinderen; van kerstekind
 • gij zed echt nog e kastekinneke
+ door Krommenaas

kastiêl

    
[kastl]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, kastiêle(n), kastiêltshe
kasteel     
 • diê prins woênde wa' varder in e groêt kastiêl
+ door Krommenaas

kastrol

    
[kastrol]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, kastrolle(n), kastrolleke
kookpot - Fr. casserole
 • da's te groêt vör onze kastrol
+ door Krommenaas

katastroof

    
[katastroof]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, katastrofe(n), katastroofke
catastrofe
 • diê störm was een echte katastroof
+ door Krommenaas

katoeng

    
[katoeng]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, katóene(n)
katoen     
 • 'k geef iêl de zondagnacht van katoeng
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.