Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


82 woorden beginnen met een L...
Pagina's: 1 | 2

labbekak

    
[labbkak]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, labbekakke(n), labbekakske
flauwerik, angsthaas, lafaard - persoon zonder enige durf
 • labbekakke kunne we vanavend missen as de pest
+ door Krommenaas

laend

    
[laent]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, laende(n), landshe
land     
 • dan komd de vled di 't laend wer de' vergaan
+ door Krommenaas

laenk

    
[laengk]
 
 bn. 
- vorm van lange
 
lang - vorm voor het onzijdig enkelvoud of voor predicatief gebruik
 • da rotweer oeng al laenk m'n veten uit
+ door Krommenaas
Verbuiging van lange
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudlange[n]lang(e)laenk
meervoudlang(e)

laenkst

    
[laenkst]
 
 bijw. 
- vorm van langst
langs - als bijwoord; het voorzetsel is 'langst'
 • we gon is laenkst
+ door Doederik

lager

    
[lager]
 
 uitdr. 
ruzie - Fr. la guerre
 • 't is wer lager tusse die twi
+ door Krommenaas

laggeske

    
[laggsk]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~
lachje     
 • da laggeske zet ek oe betaald
+ door Krommenaas

laje

    
[laaj]
 
 ww. 
 
laje(n)
 
- laajde(n)
 
- gelaje(n)
laden     
 • 'k em et in den otto gelaje
+ door Grytolle
OTT-vervoeging van laje
ik laajwij laje(n)
gij laajd
laajd(e) gij
golle laajd
  ↔ laajd(e) golle
ij laajdzun laje(n)
OVT-vervoeging van laje (zwak)
ik laajde(n)wij laajde(n)
gij laajde(n)
laajde(n) gij
golle laajde(n)
  ↔ laajde(n) golle
ij laajde(n)zun laajde(n)

lak

    
[lak]
 
 voegw. 
- verkorte vorm van gelak
zoals     
 • in de maat van de sezene vloeid den tijd lak een rivier
+ door Krommenaas

lak a

 of 

lak a'

    
[lak a]
 
 voegw. 
lak a[d]
- variant van lak as
zoals     
 • een avendmaal meh brod en roeie wijn lak a 't moet zijn
+ door Krommenaas

lak as

    
[lak as]
 
 voegw. 
- verkorte vorm van gelak as
1 zoals     
 • niemand daenst er de wals lak as gij
 • de Grote Mart, de Schippersstraat, et lve lak as et is
2 dan     
 • 't zen imol aender mense lak as wij
+ door Krommenaas

lakke

    
[lakk]
 
 ww. 
 
lakke(n)
 
- lakte(n)
 
- gelakt
likken     
 • 't is oem oe duimen en oe vingeren af te lakke
 • ik zeg ''salu en lakt m'n pan''
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van lakke
ik lakwij lakke(n)
gij lakt
lakt(e) gij
golle lakt
  ↔ lakt(e) golle
ij laktzun lakke(n)
OVT-vervoeging van lakke (zwak)
ik lakte(n)wij lakte(n)
gij lakte(n)
lakte(n) gij
golle lakte(n)
  ↔ lakte(n) golle
ij lakte(n)zun lakte(n)

lakker

    
[lakkr]
 
 bn. 
 
lakker
 
- lakkerder - lakkerste
lekker     
 • ze vind eureige nae e verschrikkelijk lakker stuk
 • da's ne lakkeren draenk
+ door Krommenaas
Verbuiging van lakker
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudlakkere[n]lakker(e)lakker
meervoudlakker(e)

lakstok

    
[lakstok]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, lakstokke(n), lakstokske
lolly     
 • a' ge braaf zeh kredde ne lakstok?
+ door Doederik

lamere

    
[lameer]
 
 ww. 
 
lamere(n)
 
- lameerde(n)
 
- gelameerd
kletsen, babbelen
 • die vrouwe ston daar al nen alven dag te lamere
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van lamere
ik lameerwij lamere(n)
gij lameerd
lameerd(e) gij
golle lameerd
  ↔ lameerd(e) golle
ij lameerdzun lamere(n)
OVT-vervoeging van lamere (zwak)
ik lameerde(n)wij lameerde(n)
gij lameerde(n)
lameerde(n) gij
golle lameerde(n)
  ↔ lameerde(n) golle
ij lameerde(n)zun lameerde(n)

lampadair

    
[lampader]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, lampadaire(n), lampaderreke
staande lamp - Fr. lampadaire
 • stekt is e nief lampeken in di lampadair?
+ door Krommenaas

langst

    
[langst]
 
 vz. 
langs     
 • 'k Zen al iwen onderwege langst de strate van den tijd
 • ze pisse langst een bsken en de maskes langst un pep
+ door Krommenaas

lantre

    
[lanter]
 
 zn. (m) 
 
ne/de lantre(n), lantres, lantreke
lantaarn
 • de lantres wake zij on zij
+ door Krommenaas

lantrel

    
[lanterl]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, lantrels
lantaarn
 • de lantrels schijne lak de lampe van ne joenk
+ door Krommenaas

lantor

    
[lantor]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, lantors, lantoreke
stoep - Fr. alentour
 • oep elke lantor ston vrouwe te shauwele
 • de lantors ligge leeg en verlate
 • lot die kleine mor meh z'n vloken oep de lantor rije
+ door Krommenaas

lastenbrief

    
[lastmbrief]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, lastebrieve(n), lastebrifke
belastingbrief
 • edde gollen olle lastenbrief al g'ad dees jaar?
+ door Doederik

late

, de ~
    
[laat]
 
 zn. 
 
late(n)
late shift - in ploegendienst
 • as 'em meh' de late sta ligge wij meh' z'n vrouken in z'n bed
+ door Krommenaas

lavvelierblad

    
[lavvlierblat]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~
laurierblad - gebruikt als specerij
 • 'k gon nog e lavvelierbladshen in 't ete doeng
+ door Krommenaas

lawijt

    
[lawijt]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~
lawaai     
 • 't lawijt van stijve snare
+ door Krommenaas

ldvd

    
[ldvd]
 
 afk. 
liefdesverdriet
 • woroem kekt di zoe trist? a ee ldvd
+ door Krommenaas

lee

 of 

lee'

    
[lee]
 
 ww. 
lee[d]
- vervoegde vorm (OTT) van ligge(n)
 
ligt - derde persoon enkelvoud van ligge, vorm vr een medeklinker; cfr. leed
 • mijn ebbe en m'n ouwe lee neffe mij in bed
 • ze remrak verlede lee' zwaar oep z'n maag
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van ligge
ik ligwij ligge(n)
gij ligd
ligd(e) gij
golle ligd
  ↔ ligd(e) golle
ij lee[d] / lee'zun ligge(n)

lee

    
[lee]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, lee(n), leeke
scharnier, hengsel - van een deur, raam of dergelijks
 • Die lee zat zoe los da' de deur oep z'n tine viel
+ door Grytolle

lee

    
[lee]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, leeke
lendenen
 • 'k em last van m'n lee
 • mijn grutmeder kreeg altijd stektes in eur lee a' ze liep
 • wad ee' da kind e fijn leeke
+ door Krommenaas

leed

    
[leed]
 
 ww. 
lee[d]
- vervoegde vorm (OTT) van ligge(n)
 
ligt - derde persoon enkelvoud van ligge, vorm vr een klinker; cfr. lee
 • et leed al jaren oep m'n toeng mor ik dierf et ni' zinge
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van ligge
ik ligwij ligge(n)
gij ligd
ligd(e) gij
golle ligd
  ↔ ligd(e) golle
ij lee[d] / lee'zun ligge(n)

leftad

    
[leftad]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, leftijde(n), leftadshe
leeftijd
 • da's vr den darde leftad
 • ne man van di leftad, da's gelak roeie wijn
 • da's vr mense van aender leftijde
+ door Grytolle

ler

    
[ler]
 
 zn. (o) 
 
et ~
leer, leder
+ door Krommenaas

lre

    
[ler]
 
 bn. 
 
lre
 
leren, lederen
 • een graef gashe meh e lre veshen aan
+ door Krommenaas
Verbuiging van lre
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudlre[n]lre(n)lre(n)
meervoudlre(n)

les

    
[ls]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, lesse(n), leske
1 leiband - Fr. laisse
 • ge moet oewen ond ier on de les ouwe
2 les     
 • ze let ni' ge oep tijdes de les
+ door Krommenaas

lest

    
[lst]
 
 bijw. 
onlangs     
 • ne vrind van mij is lest getroud
+ door Krommenaas

leste

    
[lst]
 
 bn. 
leste(n)
 
- overtreffende trap van laat
laatste     
 • de lesten tijd de' Jozefin een bitshe dik
+ door Krommenaas
Verbuiging van leste
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudleste[n]lest(e)leste(n)
meervoudlest(e)

leste nief

, 't ~
    
[lst nief]
 
 zn. (o) 
het nieuwste - hetgene dat het meest recent verschenen is
 • ze dreg altijd 't leste nief uit ne chique modenboek
+ door Krommenaas

leugenr

    
[leugnr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, leugenrre, leugenrreke
leugenaar
 • gelofd ni wa' den di daar verteld, 't is ne leugenr
+ door Doederik

leugens

    
[leugns]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, leugensse(n), leugenske
leugenares - leugenaarster, vrouwelijke leugenaar
 • z'is een echte leugens, die vrou
+ door Doederik

lve

    
[lev]
 
 zn. (o) 
 
e/et lve(n), lves, lveke
leven     
 • lot ons meh twi vertrekke nor Ibiza en daar beginnen on e lve zonder vent
+ door Krommenaas

lve

    
[lev]
 
 ww. 
 
lve(n)
 
- lefde(n)
 
- gelefd
leven     
 • Aentwaerpe lefd
+ door Grytolle
OTT-vervoeging van lve
ik lefwij lve(n)
gij lefd
lefd(e) gij
golle lefd
  ↔ lefd(e) golle
ij lefdzun lve(n)
OVT-vervoeging van lve (zwak)
ik lefde(n)wij lefde(n)
gij lefde(n)
lefde(n) gij
golle lefde(n)
  ↔ lefde(n) golle
ij lefde(n)zun lefde(n)

lveslaenk

    
[levslaengk]
 
 bn. 
 
lveslaenk
 
levenslang
 • ik kreeg lveslange dwangarbeid
 • gij ed leveslaenk gekrege
+ door Krommenaas
Verbuiging van lveslaenk
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudlveslange[n]lveslang(e)lveslaenk
meervoudlveslang(e)

lig

    
[lich]
 
 bn. 
 
lig
 
- liger - ligste
laag     
 • de muzikalen Don Quichote der lige laende
+ door Krommenaas
Verbuiging van lig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudlige[n]lig(e)lig
meervoudlig(e)

lieke

    
[liek]
 
 zn. (o) 
 
e/et lieke(n), liekes
liedje     
 • oemda'k in 't Vloms e lieke zoeng was ek ne flamingaent
 • Suzy maske, dees lieken is vr ae
+ door Krommenaas

lilijk

    
[lilk]
 
 bn. 
 
lilijk
 
- lilijker - lilijkste
lelijk     
 • wad is dad een dik en een lilijk geval
+ door Krommenaas
Verbuiging van lilijk
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudlilijke[n]lilijk(e)lilijk
meervoudlilijk(e)

line

    
[lin]
 
 ww. 
 
line(n)
 
- linde(n)
 
- gelind
lenen     
 • ma 'k die vleugels efkes line?
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van line
ik linwij line(n)
gij lind
lind(e) gij
golle lind
  ↔ lind(e) golle
ij lindzun line(n)
OVT-vervoeging van line (zwak)
ik linde(n)wij linde(n)
gij linde(n)
linde(n) gij
golle linde(n)
  ↔ linde(n) golle
ij linde(n)zun linde(n)

lir

    
[lir]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, lire(n), lireke
ladder     
 • a is van een lir gevalle
+ door Krommenaas

lir

    
[lir]
 
 zn. (m/v) 
 
een/ne/de ~, lire(n)
leer - geheel van over te dragen kennis
 • di goeroe ee' z'ne lir onder duzende volgelinge verspreid
+ door Kletskop

liraar

    
[liraar]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, liraars, lirorreke
leraar     
 • da lirorreken angd m'n voeten uit
+ door Krommenaas

lirares

    
[liraars]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, liraresse(n), lirareske
lerares     
 • a eed allin mor liraresse
+ door Krommenaas

lire

    
[lir]
 
 ww. 
 
lire(n)
 
- lirde(n)
 
- gelird
leren     
 • 'k was die kze on et lire e da Belge kunne zwelge
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van lire
ik lirwij lire(n)
gij lird
lird(e) gij
golle lird
  ↔ lird(e) golle
ij lirdzun lire(n)
OVT-vervoeging van lire (zwak)
ik lirde(n)wij lirde(n)
gij lirde(n)
lirde(n) gij
golle lirde(n)
  ↔ lirde(n) golle
ij lirde(n)zun lirde(n)

lievenir

    
[lievnir]
 
 zn. (m) 
 
de ~
lieveheer
 • och lievenir, lot mij nog wa beneje
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.