Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


118 woorden beginnen met een M...
Pagina's: 1 | 2 | 3

meugelijkad

    
[meugëlëkat]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, meugelijkede(n)
mogelijkheid
 • da's oek een meugelijkad
 • z'n meugelijkede zen onbepaerkt
+ door Krommenaas

meule

    
[meulë]
 
 zn. (m) 
 
ne/de meule(n), meules, meuleke
molen     
 • in de meule van Óelegem woênd der ne groête reus
+ door Krommenaas

microfon

    
[mikrofon]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, microfons, microfonneke
microfoon - meestal afgekort tot micro
 • z'ne microfon stoh ni aerd genoeg
+ door Krommenaas

Middestase

    
[middëstaasë]
 
 zn. (v) 
Middestase(n)
- afgeleid van stase(n)
Antwerpen Centraal - het Centraal Station in Antwerpen
 • de Keyserlei lee tusse de Meêr en de Middestase
+ door Doederik

miêne

    
[mnë]
 
 ww. 
 
miêne(n)
 
- miênde(n)
 
- gemiênd
menen     
 • da kunde toch ni miêne
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van miêne
ik miênwij miêne(n)
gij miênd
miênd(e) gij
golle miênd
  ↔ miênd(e) golle
ij miêndzun miêne(n)
OVT-vervoeging van miêne (zwak)
ik miênde(n)wij miênde(n)
gij miênde(n)
miênde(n) gij
golle miênde(n)
  ↔ miênde(n) golle
ij miênde(n)zun miênde(n)

miênig

    
[mnëch]
 
 vnw. 
 
miênig
 
menig     
 • zoe trokke ze deur zoe miênig laend, staer in d'aend
 • in naam van vrijad en van recht wörd der nog miênige mens verknecht
+ door Krommenaas
Verbuiging van miênig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudmiênige[n]miênig(e)miênig
meervoud

miênigte

    
[mnëchtë]
 
 zn. (v) 
 
een/de miênigte(n), miênigtes
menigte     
 • ne mens van mijn formaat zal de miênigte ni lokke
+ door Krommenaas

miêr

    
[miêr]
 
 bijw. 
meer     
 • ik neem miêr as da'k kan geve
+ door Krommenaas

miêrder

    
[mrdër]
 
 bn. 
 
miêrder
 
meerder     
 • we vieren ier e Rubbesjaar tot miêrder' iêr en glore van de volksfantasie
+ door Krommenaas
Verbuiging van miêrder
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudmiêrdere[n]miêrder(e)miêrder
meervoudmiêrder(e)

miêrderad

    
[mrdërat]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, miêrderede(n)
meerderheid
 • de miêrderad eed ier niks te zegge
+ door Krommenaas

miêrdere

    
[mrdërë]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, miêrdere(n)
meerdere
 • a ee' gi respect vör z'n miêrdere
+ door Krommenaas

miêst

    
[miêst]
 
 bijw. 
meest     
 • dan zuipe w'oem ter miêst
+ door Krommenaas

miêstal

    
[mstal]
 
 bijw. 
meestal     
 • wörre ze wijs dan is et miêstal te laat
+ door Krommenaas

miêste

    
[mstë]
 
 telw. 
miêst(e)
meeste     
 • de miêste fans zen nae al wriêd beschoenke
+ door Krommenaas

miêster

    
[mstër]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, miêsters, miêsterke
meester     
 • ik blijf noêt gin week ba iêne miêster
+ door Grytolle

miêw

    
[miêw]
 
 zn. (m/v) 
 
een/ne/de ~, miêwe(n), miêwke
meeuw     
 • nen eindeloêzen orizon meh ier en daar een miêw
 • ik em gevloekt in 't gezelschap van ne miêw
+ door Krommenaas

mije

    
[mijë]
 
 ww. 
 
mije(n)
 
- meed
 
- gemeeë(n)
mijden     
 • 'k wil gon strije zonder mije
+ door Grytolle
OTT-vervoeging van mije
ik mijwij mije(n)
gij mijd
mijd(e) gij
golle mijd
  ↔ mijd(e) golle
ij mijdzun mije(n)
OVT-vervoeging van mije
ik meedwij meeë(n)
gij meed
med(e) gij
golle meed
  ↔ med(e) golle
ij meedzun meeë(n)

miliese

    
[miliesë]
 
 zn. (v) 
 
een/de miliese(n), milieses, milieseke
militie, leger
 • de prister koos de kaent van de miliese
+ door Krommenaas

miljaer

    
[miljaer]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, miljaerde(n)
1 miljard     
 • wa' zoude doeng meh iên miljaer euro?
2 vloek     
 • miljaerde, meh' die wijve niks as last
+ door Krommenaas

miljoeng

    
[miljoeng]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, miljóene(n)
miljoen     
 • ting miljoeng euro
 • der zen miljóene die crepere onder de zole van geweld
+ door Krommenaas

minet

    
[minét]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, minette(n), minetshe
lesbienne - vrouwelijk equivalent van zjanet
 • der stoeng e stel minette te smossen oep da fiêshe
+ door Krommenaas

minneke

    
[minnëkë]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, minnekes
staafje voor een minnekespotloêd (vulpotlood, frans portemin)
 • 'k em gin minnekes ni miêr vör me goei minnekespotloêd
+ door Krommenaas

minnekespotloêd

    
[minnëkëspotloêt]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, minnekespotloeie(n), minnekespotloeike
1 vulpotlood - potlood dat men kan bijvullen met dunne staafjes - de minnekes
 • 'k em gin minnekes ni miêr vör me goei minnekespotloêd
2 ook wel portemin genoemd in
+ door Krommenaas

misschin

    
[mischin]
 
 bijw. 
misschien
 • misschin zit God te bleten as 'em ons bezig zie
+ door Krommenaas

misse

    
[missë]
 
 zn. (v) 
 
een/de misse(n), misses
missie     
 • ik vuul me lak ne pelgrim diê z'n missen ee' volbracht
+ door Krommenaas

misval

    
[misfal]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, misvalle(n)
miskraam
 • z'ee ne misval g'ad
+ door Doederik

mizêre

    
[mizrë]
 
 zn. (v) 
 
de mizêre(n)
miserie     
 • ge zit zwaar in de mizêre
 • ik ad mizêren onderweg
+ door Krommenaas

móe

, groête ~
    
[groêtë móe]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~
overgrootmoeder
 • groête móe is al jare doêd
+ door Krommenaas

móederkeszalf

    
[móedërkëssalëf]
 
 zn. (m) 
 
de ~
speeksel - als placebo op een wondje van een kind
 • ons mama ee 't ontsmet meh móederkeszalf
+ door Krommenaas

moef

    
[moef]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, moeffe(n), moefke
mof - scheldwoord voor Duitsers
 • 't zit vol moeffen in Mallorca
+ door Krommenaas

moeilak

    
[moejlak]
 
 bn. 
 
moeilak
 
- moeilakker - moeilakste
- variant van moeilijk
moeilijk
 • 't is moeilak te geloêve wad e fiêst da' dad is
+ door Krommenaas
Verbuiging van moeilak
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudmoeilakke[n]moeilakk(e)moeilak
meervoudmoeilakk(e)

móelijk

    
[móelëk]
 
 bn. 
 
móelijk
 
- móelijker - móelijkste
- variant van moeilijk
moeilijk
 • 't is zoe móelijk te zwijge over de waanzin van den tijd
+ door Krommenaas
Verbuiging van móelijk
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudmóelijke[n]móelijk(e)móelijk
meervoudmóelijk(e)

moembakkes

    
[moembakkës]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~
masker - wellicht een samentreksel van vermùmme (vermommen) en bakkes
 • ed' al e moembakkes gekocht vör carnaval?
+ door Krommenaas

moemmele

    
[moemëlë]
 
 ww. 
 
moemmele(n)
 
- moemmelde(n)
 
- gemoemmeld
mompelen
 • moemmeld zoe ni, 'k verston er gin lap van
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van moemmele
ik moemmelwij moemmele(n)
gij moemmeld
moemmeld(e) gij
golle moemmeld
  ↔ moemmeld(e) golle
ij moemmeldzun moemmele(n)
OVT-vervoeging van moemmele (zwak)
ik moemmelde(n)wij moemmelde(n)
gij moemmelde(n)
moemmelde(n) gij
golle moemmelde(n)
  ↔ moemmelde(n) golle
ij moemmelde(n)zun moemmelde(n)

moemmeler

    
[moemëlér]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, moemmelers, moemmelerreke
mompelaar
 • negeerd diê moemmeler mor
+ door Krommenaas

moemóe

    
[moemóe]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, moemóes, moemóeke
oma     
 • ons moemóe die zoop is vijf alve liter bier
+ door Krommenaas

moêr

    
[moêr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, moêre(n), moêreke
fluitketel
 • 'k em ni' genoeg water in de moêr gedon
+ door Krommenaas

moêrd

    
[moêrt]
 
 zn. (m/v) 
 
een/ne/de ~, moêrde(n)
moord     
 • den dag da 'k een moêrd em gepleegd
 • 't god over ne wriêde moêrd
+ door Krommenaas

moestash

    
[moestash]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, moestashe, moestashke
snor - bovenlipbeharing
 • diê knappe gast meh' z'n moestashke
+ door Doederik

moh

    
[mo]
 
 bijw. 
mo(r)
- variant van mor
maar - variant waarin de eind-r wegvalt wanneer het volgende woord niet met een klinker begint
 • moh beseft mor iên ding: da 'kik ae gêre zing
+ door Krommenaas

mokke

    
[mokkë]
 
 zn. (o) 
 
e/et mokke(n), mokkes, mokske
mokkel - meisje, jonge vrouw
 • Brabo zie, van ze fontein, ne joenge fluite nor e mokke
 • elke vent wild direct meh e mokke nör bed
+ door Krommenaas

mönd

    
[möngt]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, mönde(n), möndshe
maand     
 • we trouwe nog wel dees mönd
 • 'k gedróeg me gedurenden e möndshen of drij
+ door Krommenaas

möndag

    
[möngdag]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, möndage(n), möndagske
maandag     
 • möndag, destag, alle dage kreêmgelas
+ door Krommenaas

Mondéke

    
[mondeekë]
 
 uitdr. 
Mondéke(n)
naam om schertsend mee naar zichzelf (bij geveinsd zelfbeklag) of een ander (die men bespot) te verwijzen
 • Mondéke zal et wel wer doeng
 • waar zit ons Mondéke?
+ door Krommenaas

monotoên

    
[monotn]
 
 bn. 
 
monotoên
 
- monotoêner - miêst monotoêne
monotoon
 • da's ne monotoênen aria
+ door Krommenaas
Verbuiging van monotoên
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudmonotoêne[n]monotoênmonotoên
meervoudmonotoên

mor

    
[mor]
 
 bijw. 
maar     
 • ne vent is mor ne vent
+ door Krommenaas

mörg

    
[mörëch]
 
 bn. 
1 afgepeigerd
 • 'k em slecht geslapen en 'k vuul me mörg
2 gaar     
+ door Krommenaas

morgend

    
[morëgënt]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, morgende(n), morgendshe
ochtend     
 • ik stap iedere morgend góe' gezind in m'n broek
+ door Krommenaas

morges

, 's ~
    
[s-morëgës]
 
 bijw. 
's ochtends
 • 's morges vruug zen 'kik muug
+ door Krommenaas

morgevruug

    
[morëgëvruuch]
 
 bijw. 
morgenochtend
 • 'k zal morgevruug wel thuisgerake
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2 | 3

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.