Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


47 woorden beginnen met een N...

nada

    
[naada]
 
 voegw. 
nada[d]
nadat     
 • nadad et iste schot was gekloenke
+ door Krommenaas

nading

    
[naading]
 
 bijw. 
nadien     
 • deur die loempe tring kost ekik nading mij kot verkope
+ door Krommenaas

nae

    
[nae]
 
 bijw. 
- variant van nau
nu     
 • g'ed nae wrschijnlijk ne vent din iet van boekouwe kend
+ door Krommenaas

naft

    
[naft]
 
 zn. (m) 
 
de ~
benzine - Oud Perzisch naft (petroleum)
 • de naft was goeiekop
+ door Krommenaas

naftbak

    
[navdbak]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, naftbakke(n), naftbakske
benzinetank
 • de naftbak is bekan leeg, sevves valle we stil
+ door Krommenaas

naftstase

    
[naftstɒs]
 
 zn. (o) 
 
een/de ~, naftstase, naftstaseke
benzinestation
 • 'k moet nor de WC, stopt is on de volgende naftstase
+ door Krommenaas

nagelenbak

    
[naaglnbak]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
gereedschapskist
 • stekt din amer is trug in de nagelenbak
+ door Krommenaas

nagelenbuik

    
[naaglnbuik]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
navel     
 • trekt oe trui is oemlig, ik kan oewe nagelenbuik zing
+ door Krommenaas

nah

    
[na]
 
 bijw. 
nou - niet te verwarren met nae of na
 • zegd nah ni da'k er oem lieg
 • want zedde nah aerm of zedde nah rijk, reuzen en mense 't is al gelijk
+ door Krommenaas

nase

    
[naas]
 
 zn. (v) 
 
een/de nase(n), nases
1 natiebedrijf - havenbedrijf dat goederen opslaat in pakhuizen en weer uitlevert (bvb. KatoenNatie); "veem" genoemd in Nederland; zie Wikipedia voor meer uitleg
 • de pleg van de nase komd sevves
2 natie - land
+ door Krommenaas

naseperd

    
[naaspert]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, naseperde(n), naseperdshe
werkpaard - letterlijk: een paard dat voor een nase werkt; figuurlijk: een harde werker, een struis persoon, een dikke vrouw
 • zie' di gast is waerke, persies e naseperd
 • da's e schon maske mor eur zuster is e naseperd
+ door Krommenaas

nau

    
[nau]
 
 bijw. 
nu     
 • de ziman zukt e laend vrbij de bare wor a' de zrge ni bestaan die nau z'n art bezware
+ door Krommenaas

nau

    
[nau]
 
 bn. 
 
nau
 
- nauwer - nauste
nauw     
 • ik neem mir as da 'k kan geve mor da stekt ni' zoe nau
+ door Krommenaas
Verbuiging van nau
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudnauwe[n]nauw(e)nau
meervoudnauw(e)

ne

    
[n]
 
 lidw. 
ne[n]
een - onbepaald lidwoord voor het mannelijk enkelvoud
 • ne vent is mor ne vent
+ door Krommenaas

neffe

    
[nff]
 
 vz. 
neffe(n)
naast     
 • zij lee neffe mij en ik kijk nor eur gezicht
 • mijn ebbe en m'n ouwe lee neffe mij in bed
+ door Krommenaas

negeste

    
[neegst]
 
 telw. 
 
negeste
 
negende     
 • de negeste kir
+ door Krommenaas
Verbuiging van negeste
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudnegeste[n]negest(e)negeste(n)
meervoud

nen

    
[nn]
 
 lidw. 
ne[n]
- vorm van ne[n]
een - onbepaald lidwoord voor het mannelijk enkelvoud; vorm vr woorden die beginnen met een b, d, t of een klinker
 • in e schon tenuke meude dan gon zuke nor ne gangster of nen dief
 • ik ang in de kreg meh nen tristige smel
+ door Krommenaas

nestel

    
[nstl]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, nestels, nesteltshe
schoenveter
 • knoept oe nestels vast of ge ligd sevves oep oe bakkes
+ door Krommenaas

ni

 of 

ni'

    
[ni]
 
 bijw. 
niet     
 • da kan ekik ni pikke
 • aewe wreld is ni' groter dan de leste Flair
+ door Krommenaas

nief

    
[nief]
 
 bn. 
 
nief
 
- niever - nifste
nieuw     
 • z'ee' zjust ne nieve neus gekocht, a stoeng zjust in reklam
 • ik zag van vaer da nief gevonde laend
+ door Krommenaas
Verbuiging van nief
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudnieve[n]niefnief
meervoudnief

nit

    
[nit]
 
 tsw. 
maar nee, bijlange niet
 • zedde kwaad oep mij? nit.
+ door Krommenaas

nieverans

    
[nievrans]
 
 bijw. 
nergens     
 • zo ne pompier as di van Lier, koste nieverans ni' vinde
+ door Krommenaas

nifs

    
[nifs]
 
 zn. (o) 
 
et ~
nieuws     
 • edde 't nifs al g'ord?
+ door Krommenaas

nijpe

    
[nijp]
 
 ww. 
 
nijpe(n)
 
- neep
 
- genepe(n)
1 knijpen     
 • 'k wou is in eur gat nijpe mor ze draaiden eureige zjust oem
2 knellen     
 • dees schene nijpe wa
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van nijpe
ik nijpwij nijpe(n)
gij nept
nept(e) gij
golle nept
  ↔ nept(e) golle
ij neptzun nijpe(n)
OVT-vervoeging van nijpe
ik neepwij nepe(n)
gij neep
neept(e) gij
golle neep
  ↔ neept(e) golle
ij neepzun nepe(n)

nikske

    
[niksk]
 
 vnw. 
nikske(n)
- verkleinwoord van niks
niets     
 • 't is nikske
 • ge mut ni denke da mij da nikske de
+ door Krommenaas

niksnut

    
[niksnut]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, niksnutte(n), niksnutshe
nietsnut
 • ik zen ne grote niksnut
+ door Krommenaas

nitshe

    
[nitsh]
 
 zn. (o) 
 
e/et nitshe(n), nitshes
nietje     
 • da nitshe zit der ni' ge in
+ door Krommenaas

nitshesmashing

    
[nitshsmashing]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, nitshesmashiene(n), nitshesmashingtshe
nietjesmachine
 • der zitte gin nitshes ni mir in me nitshesmashing
+ door Krommenaas

nod

    
[not]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, node(n)
nood     
 • wij zoengen ons liekes uit grote nod
+ door Krommenaas

nodig

    
[nodch]
 
 bijw. 
nodig     
 • de liefden ee' gin woorde nodig
+ door Krommenaas

noenkel

    
[noengkl]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, noenkels, noenkeltshe
- variant van nonkel
oom     
 • m'ne noenkel zat eroep en il z'n pep is verbraend
+ door Krommenaas

not

    
[not]
 
 bijw. 
nooit     
 • as 'kik er ine geef gefde gij not ine trug
+ door Krommenaas

noh

    
[no]
 
 vz. 
no(r)
- variant van nor
naar - variant van nor waarin de r enkel geschreven en uitgesproken wordt wanneer het volgende woord met een klinker begint
 • lsterd noh mij veur da 't te laat is
 • soems kir ek noh binnen en blijf ek erin
+ door Krommenaas

nh

    
[n]
 
 vz. 
n(r)
- variant van nor
naar - variant van nr waarin de eind-r enkel geschreven en uitgesproken wordt wanneer het volgende woord met een klinker begint
 • dan gon ek er allin moh nh de bote zing
+ door Krommenaas

nold

    
[nolt]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, nolde(n), noldshe
naald     
 • 'k em al twi nolde gebroke vandaag
+ door Krommenaas

nondedoemme

    
[nonddoemm]
 
 tsw. 
nondedoemme(n)
verdomme - vloek; samentreksel van nondedzju en verdmme
 • wel ik vraag oe nondedoemme: van waar mag dad allemol kome?
+ door Krommenaas

nondedzjolle

    
[nonddzjoll]
 
 tsw. 
- afgeleid van nondedzju
verdomme
 • krijde golle nondedzjolle ginne ligen dunk van wa we gon flikke?
+ door Krommenaas

nondedzju

    
[nonddzjuu]
 
 tsw. 
verdorie - vloek; Fr. nom de dieu
 • wie ee' der nondedzju mijne kam?
 • oep den Oudaan stoh' der nondedzju e ventshen in z'n blote ku
+ door Krommenaas

nonkel

    
[nongkl]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, nonkels, nonkeltshe
oom     
 • di kleine wier mijne nonkel want 't was de schonbruur van ons va
+ door Krommenaas

nor

    
[nor]
 
 vz. 
naar     
 • Brabo zie, van ze fontein, ne joenge fluite nor e mokke
+ door Krommenaas

nr

    
[nr]
 
 vz. 
- variant van nor
naar     
 • wij trekke nr den Bosuil meh ons muts en onze shaerp
+ door Krommenaas

norte

    
[norte]
 
 bijw. 
naartoe     
 • 'k zou der zoe gre norte wille gaan
+ door Krommenaas

nste

, te ~
    
[nst]
 
 bn. 
 
nste
volgende - chronologisch; altijd met te ervoor in plaats van een lidwoord, zoals in te nste jaar
 • nste mnd is et wer prijs
 • te nste jaar kan ze den bom in
 • vald der te nste week een boem, niemand die wet woroem
+ door Krommenaas

ntshe

    
[ntsh]
 
 zn. (o) 
ntshe(n)
- verkleinwoord van noot
nootje     
 • 'k em lakker ntshes g'ete
+ door Krommenaas

nou

    
[nou]
 
 bijw. 
nu - zie nau
+ door Grytolle

novvenaent

    
[novnaent]
 
 bijw. 
navenant - naar verhouding, evenredig
 • 'k em ne redelijk grote kop en mijne nek is novvenaent
+ door Krommenaas

nuus

    
[nuus]
 
 bn. 
 
nuus
 
- nuzer - nuuste
schuin, aflopend, scheef weglopend
 • de kaente van de lantor zen segewrrig nuus gemokt, vruger ware die recht
+ door derek
Verbuiging van nuus
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudnuze[n]nuz(e)nuus
meervoudnuz(e)

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.