Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


123 woorden beginnen met een O...
Pagina's: 1 | 2 | 3

obsesse

    
[opséssë]
 
 zn. (v) 
 
een/d' obsesse(n), obsesses
obsessie
 • diên bak is mijn obsesse
+ door Krommenaas

ochgot

    
[ochot]
 
 tsw. 
jeetje - uitroep van verbazing
 • ochgot, wie da me daar emme
+ door Krommenaas

ochgottekes

    
[ochotëkës]
 
 tsw. 
jeetje - uitroep van verbazing, neerbuigende of sarcastische versie van ochgot
 • ochgottekes, doe-g-et ziêr
+ door Krommenaas

od

    
[ot]
 
 ww. 
- vervoegde vorm (OVT) van emme(n)
 
had - variant van ad
 • 'k od beter die dwaergskes ni' genegeerd
 • Marieken od nog noêt gekust
+ door Krommenaas
OVT-vervoeging van emme
ik ad / odwij adde(n) / odde(n)
gij ad / od
add(e) / odd(e) gij
gollen ad / od
  ↔ add(e) / odd(e) golle
ij ad / odzun adde(n) / odde(n)

odde

    
[oddë]
 
 ww. 
odde(n)
- vervoegde vorm (OVT) van emme(n)
 
hadden - variant van adde(n)
 • da' ze 't geren odde da was e feit
+ door Krommenaas
OVT-vervoeging van emme
ik ad / odwij adde(n) / odde(n)
gij ad / od
add(e) / odd(e) gij
gollen ad / od
  ↔ add(e) / odd(e) golle
ij ad / odzun adde(n) / odde(n)

oe

    
[oe]
 
 pers. vnw. 
je, u - gereduceerde niet-onderwerpsvorm voor de tweede persoon enkelvoud
 • ik schenk oe dees toêverfluit
+ door Krommenaas

oe

    
[oe]
 
 wederk. vnw. 
je - gereduceerde vorm van de tweede persoon enkelvoud en meervoud
 • zet oe neer on de kaent van et water
+ door Krommenaas

oe

    
[oe]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van óe
hoe     
 • gij moest is weten oe fier da'k oep ae zen
 • oe is da nah meugelijk?
+ door Krommenaas

oe(w)

    
[oe]
 
 bez. vnw. 
 
oewen, oewe, oew, oe
 
je, uw - gereduceerde vorm van de tweede persoon enkelvoud. De w van oe(w) wordt enkel toegevoegd wanneer het volgende woord met een klinker begint.
 • kamd oew aren en denkt on oe taende
+ door Krommenaas
Verbuiging van oe(w)
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudoewe[n]oe(w)oe(w)
meervoudoe(w)

óed

    
[óed]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, óede(n)/oeie(n), oedshe/oeike/óedeke/óeteke
hoed     
 • euren óed stoh schiêf, eure rok en eur blóes die zen gescheurd
 • a draagd e raar óeteke
+ door Grytolle

óeda

    
[óeda]
 
 tsw. 
hoezo     
 • óeda?
+ door Krommenaas

oêfd

    
[oêft]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, oêfde(n), oêfdshe
hoofd - leidinggevend persoon, bovenste of voorste deel van iets; voor het lichaamsdeel wordt in het Antwerps altijd kop gebruikt
 • wie is 't oêfd van dees afdiêling?
+ door Krommenaas

oêfdvörm

    
[ftförëm]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, oêfdvörme(n), oêfdvörmke
hoofdvorm
 • wa' zen d'oêfdvörme van da woord?
+ door Krommenaas

oêg

    
[oêch]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, oêge(n), oêgske
oog     
 • as niemand mij in 't oêg ad zoop ek den inkpot uit
+ door Krommenaas

oêg

    
[oêch]
 
 bn. 
 
oêg
 
- oêger - oêgste
hoog     
 • wij blazen oêg van onzen tore want wij zen goei sinjore
+ door Krommenaas
Verbuiging van oêg
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudoêge[n]oêg(e)oêg
meervoudoêg(e)

oêgenblik

    
[gëmblik]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, oêgenblikke(n), oêgeblikske/oêgenblikske
ogenblik
 • ik twijfel ginnen oêgenblik
+ door Krommenaas

oêgst

    
[oêgst]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, oêgste(n)
oogst     
 • 't was ne goeien oêgst dees jaar
+ door Grytolle

oêi

    
[oêj]
 
 zn. (o) 
 
et ~
hooi     
 • oep oêi en stroei in iêne stal
+ door Grytolle

oek

    
[oek]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van oêk
ook     
 • soems doeng 'kik oek iet góe
+ door Krommenaas

oek

    
[oek]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, oekke(n), oekske
hoek     
 • kröpt in aewen oek!
 • wa' vinde gij deraan oem in een oekske te gon staan?
+ door Krommenaas

oêk

    
[oêk]
 
 bijw. 
ook     
 • den darde leeftijd laat ek oêk ni in de steek
+ door Krommenaas

oem

    
[oem]
 
 vz. 
om     
 • gij zeh te loemp oem t'elpe dondere
+ door Krommenaas

oemda

 of 

oemda'

    
[oemda]
 
 voegw. 
oemda[d]
omdat, opdat
 • oemda' ze zwart zie wast z'eureige ni
+ door Krommenaas

oemdad

    
[dad]
 
 voegw. 
oemda[d]
- vorm van oemda[d]
1 omdat     
 • ik em nog een groête carrière als Hollywoodstar late gaan oemdad aenders Robert Redford vörgóed on den dop moest gon staan
2 opdat     
 • 't stoeng er oep de ruit oemdad iederiên et góe' zou ontouwe
+ door Krommenaas

oemdat

    
[oemdat]
 
 voegw. 
oemda[d]
- vorm van oemda[d]
omdat, opdat - enkel gebruikt vóór de woorden 'em en 'er
 • a moest stoppen oemdat 'em muug was
+ door Krommenaas

oemkoêpe

    
[oemkoêpë]
 
 ww. 
 
oemkoêpe(n)
 
- kocht oem
 
- oemgekocht
omkopen     
 • d'oemgekochte leiders elpen ons in de neste
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oemkoêpe
ik koêp oemwij koêpe(n) oem
gij koept oem
koept(e) gij oem
golle koept oem
  ↔ koept(e) gollen oem
ij koept oemzun koêpe(n) oem
OVT-vervoeging van oemkoêpe
ik kocht oemwij kochte(n) oem
gij kocht oem
kocht(e) gij oem
golle kocht oem
  ↔ kocht(e) gollen oem
ij kocht oemzun kochte(n) oem

oemliêg

    
[oemlch]
 
 bijw. 
omlaag     
 • pollekes oemoêg, pollekes oemliêg
+ door Krommenaas

Oemmelegoem

    
[oemmëlëgoem]
 
 zn. (o) 
Wommelgem - bijnaam voor deze gemeente ten oosten van Antwerpen
+ door Krommenaas

oemmes

    
[oemmës]
 
 bijw. 
1 gebruikt om iemand op vertrouwelijke toon te overtuigen of gerust te stellen; verwant aan maar niet helemaal equivalent aan "immers"
 • ne ziêman wild oemmes ni trouwe
2      
 • da's oemmes ni waar
+ door Krommenaas

oemoêg

    
[oemch]
 
 bijw. 
omhoog     
 • et pensioeng da' gaad oemoêg meh' duzend frang per week
+ door Krommenaas

oemvaer

    
[oemvaer]
 
 bijw. 
omver     
 • a ee mij oemvaer gedouwe
+ door Krommenaas

oemzegges

    
[oemzéggës]
 
 bijw. 
vrijwel, nagenoeg, haast, zo goed als
 • a dóed ier oemzegges niks
 • ze plage mij oemzegges iêl den dag
 • a is oemzegges iêmol oepgebrökt
+ door Kletskop

oên

    
[oên]
 
 vnw. 
 
oên
 
wat voor een, welke - uniek Antwerps vragend voornaamwoord
 • 't is gelijk oep oên manier, 'k zal on den top gerake
 • soems is 'er iemand die me vraagd oêne godsdingst da'k eb uitgekoze
+ door Krommenaas
Verbuiging van oên
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudoêne[n]oênoê[n]
meervoudoên

oenger

    
[oengër]
 
 zn. (m) 
 
den ~
honger     
 • ziede scheel van den oenger
+ door Krommenaas

oengerloên

    
[oengërloên]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, oengerloêne(n), oengerloêntshe
hongerloon
 • die sloêr moet iêl den dag waerke vör een oengerloên
+ door Krommenaas

oêp

    
[oêp]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, oêpe(n), oeppeke
hoop - stapel
 • ons kliêre liggen oep nen oêp
+ door Krommenaas

oep

    
[oep]
 
 vz. 
op     
 • a we doêd zen groeid der gras oep onzen buik
+ door Krommenaas

oepbaerge

    
[oepbaergë]
 
 ww. 
 
baerge(n)
 
- borg oep
 
- oepgebörge(n)
opbergen
 • 'k em 't idee al oepgebörge da 't lêve nor karamel smokt
+ door Grytolle
OTT-vervoeging van oepbaerge
ik baerg oepwij baerge(n) oep
gij baergd oep
baergd(e) gij oep
golle baergd oep
  ↔ baergd(e) gollen oep
ij baergd oepzun baerge(n) oep
OVT-vervoeging van oepbaerge
ik borg oepwij borge(n) oep
gij borg oep
borgd(e) gij oep
golle borg oep
  ↔ borgd(e) gollen oep
ij borg oepzun borge(n) oep

oepgezjóerd

    
[oepchëzjóert]
 
 bn. (pred.) 
opgedoft, sjiek in het pak
 • amai, a ee' z'neigen oepgezjóerd, a zal gon stouwe
+ door derek

oepgroeie

    
[oepchroejë]
 
 ww. 
 
oepgroeie(n)
 
- groeide(n) oep
 
- oepgegroeid
opgroeien
 • ik zen 'kik ier gebore, ik zen ier oepgegroeid
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oepgroeie
ik groei oepwij groeie(n) oep
gij groeid oep
groeid(e) gij oep
golle groeid oep
  ↔ groeid(e) gollen oep
ij groeid oepzun groeie(n) oep
OVT-vervoeging van oepgroeie (zwak)
ik groeide(n) oepwij groeide(n) oep
gij groeide(n) oep
groeide(n) gij oep
golle groeide(n) oep
  ↔ groeide(n) gollen oep
ij groeide(n) oepzun groeide(n) oep

oepnemvod

    
[oepnémvot]
 
 zn. (v) 
 
een/d' ~, oepnemvodde(n), oepnemvodshe
dweil     
 • pakt een oepnemvod en köst dad is oep
+ door Doederik

oepnief

    
[oepnief]
 
 bijw. 
opnieuw - syn. oepternief; ook oepnieft
 • doe' da mor oepnief
+ door Krommenaas

oeppermachtig

    
[oeppërmachtëch]
 
 bn. 
 
oeppermachtig
 
oppermachtig
 • gij zed oeppermachtig meh' zoe'n klak oep auwe kop
+ door Krommenaas
Verbuiging van oeppermachtig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudoeppermachtige[n]oeppermachtig(e)oeppermachtig
meervoudoeppermachtig(e)

oeppoempe

    
[oeppoempë]
 
 ww. 
 
oeppoempe(n)
 
- poempte(n) oep
 
- oepgepoempt
oppompen
 • a is z'n baenden on 't oeppoempe
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oeppoempe
ik poemp oepwij poempe(n) oep
gij poempt oep
poempt(e) gij oep
golle poempt oep
  ↔ poempt(e) gollen oep
ij poempt oepzun poempe(n) oep
OVT-vervoeging van oeppoempe (zwak)
ik poempte(n) oepwij poempte(n) oep
gij poempte(n) oep
poempte(n) gij oep
golle poempte(n) oep
  ↔ poempte(n) gollen oep
ij poempte(n) oepzun poempte(n) oep

oepruime

    
[oepruimë]
 
 ww. 
 
oepruime(n)
 
- römde(n) oep
 
- oepgerömd
opruimen
 • römd oe spelgoed oep!
 • is oe kamer al oepgerömd?
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oepruime
ik ruim oepwij ruime(n) oep
gij römd oep
römd(e) gij oep
golle römd oep
  ↔ römd(e) gollen oep
ij römd oepzun ruime(n) oep
OVT-vervoeging van oepruime (zwak)
ik römde(n) oepwij römde(n) oep
gij römde(n) oep
römde(n) gij oep
golle römde(n) oep
  ↔ römde(n) gollen oep
ij römde(n) oepzun römde(n) oep

oepschaere

    
[oepschaerë]
 
 ww. 
 
oepschaeren
 
- schaerde(n) oep
 
- oepgeschaerd
opdoen, verwerven
 • dóed oe shalleken aan of ge goh wer een valling oepschaere
 • 'k em gisteren oep da fiêshen e lief oepgeschaerd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oepschaere
ik schaer oepwij schaere(n) oep
gij schaerd oep
schaerd(e) gij oep
golle schaerd oep
  ↔ schaerd(e) gollen oep
ij schaerd oepzun schaere(n) oep
OVT-vervoeging van oepschaere (zwak)
ik schaerde(n) oepwij schaerde(n) oep
gij schaerde(n) oep
schaerde(n) gij oep
golle schaerde(n) oep
  ↔ schaerde(n) gollen oep
ij schaerde(n) oepzun schaerde(n) oep

oepschöffele

    
[oepschöffëlë]
 
 ww. 
 
oepschöffele(n)
 
- schöffelde(n) oep
 
- oepgeschöffeld
opschuiven
 • schöffeld is oep?
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oepschöffele
ik schöffel oepwij schöffele(n) oep
gij schöffeld oep
schöffeld(e) gij oep
golle schöffeld oep
  ↔ schöffeld(e) gollen oep
ij schöffeld oepzun schöffele(n) oep
OVT-vervoeging van oepschöffele (zwak)
ik schöffelde(n) oepwij schöffelde(n) oep
gij schöffelde(n) oep
schöffelde(n) gij oep
golle schöffelde(n) oep
  ↔ schöffelde(n) gollen oep
ij schöffelde(n) oepzun schöffelde(n) oep

oeptaloêre

    
[oeptaloêrë]
 
 ww. 
 
zich oeptaloêre(n)
 
- taloêrde(n) oep
 
- oepgetaloêrd
optutten
 • z'eed eureigen oepgetaloêrd vör da fiêshe
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oeptaloêre
ik taloêr oepwij taloêre(n) oep
gij taloêrd oep
taloêrd(e) gij oep
golle taloêrd oep
  ↔ taloêrd(e) gollen oep
ij taloêrd oepzun taloêre(n) oep
OVT-vervoeging van oeptaloêre (zwak)
ik taloêrde(n) oepwij taloêrde(n) oep
gij taloêrde(n) oep
taloêrde(n) gij oep
golle taloêrde(n) oep
  ↔ taloêrde(n) gollen oep
ij taloêrde(n) oepzun taloêrde(n) oep

oepternief

    
[oeptërnief]
 
 bijw. 
opnieuw - ook oepternieft
 • we beginnen oepternief
+ door Krommenaas

oepternift

    
[oeptërnift]
 
 bijw. 
opnieuw - onbeklemtoonde vorm van "oepternieft"
zie ook oepternief
 • Der zen plannen oem de Nationalestrot nog mor is oepternift oep te breke.
+ door Grytolle
Pagina's: 1 | 2 | 3

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.