Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


123 woorden beginnen met een O...
Pagina's: 1 | 2 | 3

obsesse

    
[opsss]
 
 zn. (v) 
 
een/d' obsesse(n), obsesses
obsessie
 • din bak is mijn obsesse
+ door Krommenaas

ochgot

    
[ochot]
 
 tsw. 
jeetje - uitroep van verbazing
 • ochgot, wie da me daar emme
+ door Krommenaas

ochgottekes

    
[ochotks]
 
 tsw. 
jeetje - uitroep van verbazing, neerbuigende of sarcastische versie van ochgot
 • ochgottekes, doe-g-et zir
+ door Krommenaas

od

    
[ot]
 
 ww. 
- vervoegde vorm (OVT) van emme(n)
 
had - variant van ad
 • 'k od beter die dwaergskes ni' genegeerd
 • Marieken od nog not gekust
+ door Krommenaas
OVT-vervoeging van emme
ik ad / odwij adde(n) / odde(n)
gij ad / od
add(e) / odd(e) gij
gollen ad / od
  ↔ add(e) / odd(e) golle
ij ad / odzun adde(n) / odde(n)

odde

    
[odd]
 
 ww. 
odde(n)
- vervoegde vorm (OVT) van emme(n)
 
hadden - variant van adde(n)
 • da' ze 't geren odde da was e feit
+ door Krommenaas
OVT-vervoeging van emme
ik ad / odwij adde(n) / odde(n)
gij ad / od
add(e) / odd(e) gij
gollen ad / od
  ↔ add(e) / odd(e) golle
ij ad / odzun adde(n) / odde(n)

oe

    
[oe]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van e
hoe     
 • gij moest is weten oe fier da'k oep ae zen
 • oe is da nah meugelijk?
+ door Krommenaas

oe

    
[oe]
 
 wederk. vnw. 
je - gereduceerde vorm van de tweede persoon enkelvoud en meervoud
 • zet oe neer on de kaent van et water
+ door Krommenaas

oe

    
[oe]
 
 pers. vnw. 
je, u - gereduceerde niet-onderwerpsvorm voor de tweede persoon enkelvoud
 • ik schenk oe dees toverfluit
+ door Krommenaas

oe(w)

    
[oe]
 
 bez. vnw. 
 
oewen, oewe, oew, oe
 
je, uw - gereduceerde vorm van de tweede persoon enkelvoud. De w van oe(w) wordt enkel toegevoegd wanneer het volgende woord met een klinker begint.
 • kamd oew aren en denkt on oe taende
+ door Krommenaas
Verbuiging van oe(w)
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudoewe[n]oe(w)oe(w)
meervoudoe(w)

ed

    
[ed]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, ede(n)/oeie(n), oedshe/oeike/edeke/eteke
hoed     
 • euren ed stoh schif, eure rok en eur bles die zen gescheurd
 • a draagd e raar eteke
+ door Grytolle

eda

    
[eda]
 
 tsw. 
hoezo     
 • eda?
+ door Krommenaas

ofd

    
[oft]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, ofde(n), ofdshe
hoofd - leidinggevend persoon, bovenste of voorste deel van iets; voor het lichaamsdeel wordt in het Antwerps altijd kop gebruikt
 • wie is 't ofd van dees afdiling?
+ door Krommenaas

ofdvrm

    
[oftfrm]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, ofdvrme(n), ofdvrmke
hoofdvorm
 • wa' zen d'ofdvrme van da woord?
+ door Krommenaas

og

    
[och]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, oge(n), ogske
oog     
 • as niemand mij in 't og ad zoop ek den inkpot uit
+ door Krommenaas

og

    
[och]
 
 bn. 
 
og
 
- oger - ogste
hoog     
 • wij blazen og van onzen tore want wij zen goei sinjore
+ door Krommenaas
Verbuiging van og
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudoge[n]og(e)og
meervoudog(e)

ogenblik

    
[ogmblik]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, ogenblikke(n), ogeblikske/ogenblikske
ogenblik
 • ik twijfel ginnen ogenblik
+ door Krommenaas

ogst

    
[ogst]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, ogste(n)
oogst     
 • 't was ne goeien ogst dees jaar
+ door Grytolle

oi

    
[oj]
 
 zn. (o) 
 
et ~
hooi     
 • oep oi en stroei in ine stal
+ door Grytolle

ok

    
[ok]
 
 bijw. 
ook     
 • den darde leeftijd laat ek ok ni in de steek
+ door Krommenaas

oek

    
[oek]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van ok
ook     
 • soems doeng 'kik oek iet ge
+ door Krommenaas

oek

    
[oek]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, oekke(n), oekske
hoek     
 • krpt in aewen oek!
 • wa' vinde gij deraan oem in een oekske te gon staan?
+ door Krommenaas

oem

    
[oem]
 
 vz. 
om     
 • gij zeh te loemp oem t'elpe dondere
+ door Krommenaas

oemda

 of 

oemda'

    
[oemda]
 
 voegw. 
oemda[d]
omdat, opdat
 • oemda' ze zwart zie wast z'eureige ni
+ door Krommenaas

oemdad

    
[dad]
 
 voegw. 
oemda[d]
- vorm van oemda[d]
1 omdat     
 • ik em nog een grote carrire als Hollywoodstar late gaan oemdad aenders Robert Redford vrged on den dop moest gon staan
2 opdat     
 • 't stoeng er oep de ruit oemdad iederin et ge' zou ontouwe
+ door Krommenaas

oemdat

    
[oemdat]
 
 voegw. 
oemda[d]
- vorm van oemda[d]
omdat, opdat - enkel gebruikt vr de woorden 'em en 'er
 • a moest stoppen oemdat 'em muug was
+ door Krommenaas

oemkope

    
[oemkop]
 
 ww. 
 
oemkope(n)
 
- kocht oem
 
- oemgekocht
omkopen     
 • d'oemgekochte leiders elpen ons in de neste
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oemkope
ik kop oemwij kope(n) oem
gij koept oem
koept(e) gij oem
golle koept oem
  ↔ koept(e) gollen oem
ij koept oemzun kope(n) oem
OVT-vervoeging van oemkope
ik kocht oemwij kochte(n) oem
gij kocht oem
kocht(e) gij oem
golle kocht oem
  ↔ kocht(e) gollen oem
ij kocht oemzun kochte(n) oem

oemlig

    
[oemlich]
 
 bijw. 
omlaag     
 • pollekes oemog, pollekes oemlig
+ door Krommenaas

Oemmelegoem

    
[oemmlgoem]
 
 zn. (o) 
Wommelgem - bijnaam voor deze gemeente ten oosten van Antwerpen
+ door Krommenaas

oemmes

    
[oemms]
 
 bijw. 
1 gebruikt om iemand op vertrouwelijke toon te overtuigen of gerust te stellen; verwant aan maar niet helemaal equivalent aan "immers"
 • ne ziman wild oemmes ni trouwe
2      
 • da's oemmes ni waar
+ door Krommenaas

oemog

    
[oemoch]
 
 bijw. 
omhoog     
 • et pensioeng da' gaad oemog meh' duzend frang per week
+ door Krommenaas

oemvaer

    
[oemvaer]
 
 bijw. 
omver     
 • a ee mij oemvaer gedouwe
+ door Krommenaas

oemzegges

    
[oemzggs]
 
 bijw. 
vrijwel, nagenoeg, haast, zo goed als
 • a ded ier oemzegges niks
 • ze plage mij oemzegges il den dag
 • a is oemzegges imol oepgebrkt
+ door Kletskop

on

    
[on]
 
 vnw. 
 
on
 
wat voor een, welke - uniek Antwerps vragend voornaamwoord
 • 't is gelijk oep on manier, 'k zal on den top gerake
 • soems is 'er iemand die me vraagd one godsdingst da'k eb uitgekoze
+ door Krommenaas
Verbuiging van on
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudone[n]ono[n]
meervoudon

oenger

    
[oengr]
 
 zn. (m) 
 
den ~
honger     
 • ziede scheel van den oenger
+ door Krommenaas

oengerlon

    
[oengrlon]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, oengerlone(n), oengerlontshe
hongerloon
 • die slor moet il den dag waerke vr een oengerlon
+ door Krommenaas

oep

    
[oep]
 
 vz. 
op     
 • a we dod zen groeid der gras oep onzen buik
+ door Krommenaas

op

    
[op]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, ope(n), oeppeke
hoop - stapel
 • ons klire liggen oep nen op
+ door Krommenaas

oepbaerge

    
[oepbaerg]
 
 ww. 
 
baerge(n)
 
- borg oep
 
- oepgebrge(n)
opbergen
 • 'k em 't idee al oepgebrge da 't lve nor karamel smokt
+ door Grytolle
OTT-vervoeging van oepbaerge
ik baerg oepwij baerge(n) oep
gij baergd oep
baergd(e) gij oep
golle baergd oep
  ↔ baergd(e) gollen oep
ij baergd oepzun baerge(n) oep
OVT-vervoeging van oepbaerge
ik borg oepwij borge(n) oep
gij borg oep
borgd(e) gij oep
golle borg oep
  ↔ borgd(e) gollen oep
ij borg oepzun borge(n) oep

oepgezjerd

    
[oepchzjert]
 
 bn. (pred.) 
opgedoft, sjiek in het pak
 • amai, a ee' z'neigen oepgezjerd, a zal gon stouwe
+ door derek

oepgroeie

    
[oepchroej]
 
 ww. 
 
oepgroeie(n)
 
- groeide(n) oep
 
- oepgegroeid
opgroeien
 • ik zen 'kik ier gebore, ik zen ier oepgegroeid
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oepgroeie
ik groei oepwij groeie(n) oep
gij groeid oep
groeid(e) gij oep
golle groeid oep
  ↔ groeid(e) gollen oep
ij groeid oepzun groeie(n) oep
OVT-vervoeging van oepgroeie (zwak)
ik groeide(n) oepwij groeide(n) oep
gij groeide(n) oep
groeide(n) gij oep
golle groeide(n) oep
  ↔ groeide(n) gollen oep
ij groeide(n) oepzun groeide(n) oep

oepnemvod

    
[oepnmvot]
 
 zn. (v) 
 
een/d' ~, oepnemvodde(n), oepnemvodshe
dweil     
 • pakt een oepnemvod en kst dad is oep
+ door Doederik

oepnief

    
[oepnief]
 
 bijw. 
opnieuw - syn. oepternief; ook oepnieft
 • doe' da mor oepnief
+ door Krommenaas

oeppermachtig

    
[oepprmachtch]
 
 bn. 
 
oeppermachtig
 
oppermachtig
 • gij zed oeppermachtig meh' zoe'n klak oep auwe kop
+ door Krommenaas
Verbuiging van oeppermachtig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudoeppermachtige[n]oeppermachtig(e)oeppermachtig
meervoudoeppermachtig(e)

oeppoempe

    
[oeppoemp]
 
 ww. 
 
oeppoempe(n)
 
- poempte(n) oep
 
- oepgepoempt
oppompen
 • a is z'n baenden on 't oeppoempe
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oeppoempe
ik poemp oepwij poempe(n) oep
gij poempt oep
poempt(e) gij oep
golle poempt oep
  ↔ poempt(e) gollen oep
ij poempt oepzun poempe(n) oep
OVT-vervoeging van oeppoempe (zwak)
ik poempte(n) oepwij poempte(n) oep
gij poempte(n) oep
poempte(n) gij oep
golle poempte(n) oep
  ↔ poempte(n) gollen oep
ij poempte(n) oepzun poempte(n) oep

oepruime

    
[oepruim]
 
 ww. 
 
oepruime(n)
 
- rmde(n) oep
 
- oepgermd
opruimen
 • rmd oe spelgoed oep!
 • is oe kamer al oepgermd?
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oepruime
ik ruim oepwij ruime(n) oep
gij rmd oep
rmd(e) gij oep
golle rmd oep
  ↔ rmd(e) gollen oep
ij rmd oepzun ruime(n) oep
OVT-vervoeging van oepruime (zwak)
ik rmde(n) oepwij rmde(n) oep
gij rmde(n) oep
rmde(n) gij oep
golle rmde(n) oep
  ↔ rmde(n) gollen oep
ij rmde(n) oepzun rmde(n) oep

oepschaere

    
[oepschaer]
 
 ww. 
 
oepschaeren
 
- schaerde(n) oep
 
- oepgeschaerd
opdoen, verwerven
 • ded oe shalleken aan of ge goh wer een valling oepschaere
 • 'k em gisteren oep da fishen e lief oepgeschaerd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oepschaere
ik schaer oepwij schaere(n) oep
gij schaerd oep
schaerd(e) gij oep
golle schaerd oep
  ↔ schaerd(e) gollen oep
ij schaerd oepzun schaere(n) oep
OVT-vervoeging van oepschaere (zwak)
ik schaerde(n) oepwij schaerde(n) oep
gij schaerde(n) oep
schaerde(n) gij oep
golle schaerde(n) oep
  ↔ schaerde(n) gollen oep
ij schaerde(n) oepzun schaerde(n) oep

oepschffele

    
[oepschffl]
 
 ww. 
 
oepschffele(n)
 
- schffelde(n) oep
 
- oepgeschffeld
opschuiven
 • schffeld is oep?
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oepschffele
ik schffel oepwij schffele(n) oep
gij schffeld oep
schffeld(e) gij oep
golle schffeld oep
  ↔ schffeld(e) gollen oep
ij schffeld oepzun schffele(n) oep
OVT-vervoeging van oepschffele (zwak)
ik schffelde(n) oepwij schffelde(n) oep
gij schffelde(n) oep
schffelde(n) gij oep
golle schffelde(n) oep
  ↔ schffelde(n) gollen oep
ij schffelde(n) oepzun schffelde(n) oep

oeptalore

    
[oeptalor]
 
 ww. 
 
zich oeptalore(n)
 
- talorde(n) oep
 
- oepgetalord
optutten
 • z'eed eureigen oepgetalord vr da fishe
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van oeptalore
ik talor oepwij talore(n) oep
gij talord oep
talord(e) gij oep
golle talord oep
  ↔ talord(e) gollen oep
ij talord oepzun talore(n) oep
OVT-vervoeging van oeptalore (zwak)
ik talorde(n) oepwij talorde(n) oep
gij talorde(n) oep
talorde(n) gij oep
golle talorde(n) oep
  ↔ talorde(n) gollen oep
ij talorde(n) oepzun talorde(n) oep

oepternief

    
[oeptrnief]
 
 bijw. 
opnieuw - ook oepternieft
 • we beginnen oepternief
+ door Krommenaas

oepternift

    
[oeptrnift]
 
 bijw. 
opnieuw - onbeklemtoonde vorm van "oepternieft"
zie ook oepternief
 • Der zen plannen oem de Nationalestrot nog mor is oepternift oep te breke.
+ door Grytolle
Pagina's: 1 | 2 | 3

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.