Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


123 woorden beginnen met een O...
Pagina's: 1 | 2 | 3

otel den oute lepel

    
[otél dën outë leepël]
 
 uitdr. 
gevangenis - hotel "den oute lepel", ook het "Staatsotel", staat in de Begijnestraat (op de hoek met de Kronenbrugstraat is er café "de Houten lepel") de gasten krijgen er gratis onderdak en maaltijden, maar ze komen er niet voor hun plezier naartoe, het is de rechter die hen daar tijdelijk doet wonen.
+ door derek

otomaat

    
[otomaat]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, otomate(n), otomotshe
automaat
 • ik blette totda'k kreeg ne melkottomaat
+ door Krommenaas

otto

    
[ottoo]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, otto's, ottoke
auto - Fr. auto
 • m'nen otto is m'n vrijad
+ door Krommenaas

otto-

    
[otoo]
 
 afk. 
auto- - voorvoegsel in woorden zoals "ottomaat", "otto" (< automobiel), ...
+ door Grytolle

ottomaat

    
[ottomaat]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, ottomate(n), ottomotshe
automaat
 • bove de flipperottomate stappe jagers deur de sniêw
+ door Krommenaas

ottomatik

    
[ottomatik]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~
(wagen met een) automatische versnellingsbak
 • ik rij liever meh nen ottomatik
+ door Krommenaas

ottostraede

    
[ottostraedë]
 
 zn. (v) 
 
een/d' ottostraed(e), ottostraedes
autosnelweg
 • as keuning van d'ottostraed' eb ekik altijd bezings
+ door Krommenaas

ottostraede

    
[ottostraedë]
 
 zn. (v) 
 
een/d' ottostraede(n), ottostraedes
- variant van ottostraed(e)
autosnelweg
 • oep d'ottostraeden is 't wer fil
+ door Krommenaas

ou

    
[a:]
 
 bn. 
 
ou
 
- ouwer - oudste
oud     
 • een ou vrijster gerokt ni' van 't straat
 • nen blok ou uize must eraan, de schepene wouwen een parking
+ door Krommenaas
Verbuiging van ou
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudouwe[n]ouou
meervoudou

oupekesuis

    
[a:peekëzuis]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, oupekesuize(n)
bejaardentehuis
 • z'emmen et oupekesuis ierneffe moetten evacuere
+ door Krommenaas

ouwe

    
[a:wë]
 
 ww. 
 
ouwe(n)
 
- ield/oude(n)
 
- g'ouwe(n)
1 houden     
 • wij zen werelduniek en ouwen iêl ou straat wakker
 • ik oude van eur
2 inhouden
 • ik kan me ni miêr a:we
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van ouwe
ik ouwij ouwe(n)
gij oud
oud(e) gij
gollen oud
  ↔ oud(e) golle
ij oudzun ouwe(n)
OVT-vervoeging van ouwe
ik ield / oude(n)wij ielde(n) / oude(n)
gij ield / oude(n)
ield(e) / oude(n) gij
gollen ield / oude(n)
  ↔ ield(e) / oude(n) golle
ij ield / oude(n)zun ielde(n) / oude(n)

ouwe

    
[a:wë]
 
 bn. 
 
ouwe[n]
oude - verbuiging voor het mannelijk enkelvoud van oud
 • on de kaente van Lier woênd nen ouwe pompier
 • de goeien ouwen tijd van rekenen en vlijt
+ door Krommenaas

ouwelijk

    
[a:wëlëk]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, ouwelijke(n)
huwelijk
 • 't ouwelijk was e paradijs oep aard
 • van een ouwelijk rokte ni' zoemor vanaf
+ door Krommenaas

ouwerdoem

    
[a:wërdoem]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~
leeftijd, ouderdom
 • en der sta giênen ouwerdoem oep
 • al wörre wij seniel deur den draenk of deur den ouwerdoem
+ door Grytolle

ouwers

    
[a:wërs]
 
 zn. (mv) 
ouders     
 • m'n ouwers eb ek noêt gekend
+ door Krommenaas

ouwiêl

    
[a:wl]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, ouwiêle(n), ouwiêltshe
houweel     
 • dees ouwiêl is ni staerk genoeg
+ door Krommenaas

over

    
[oovër]
 
 vz. 
1 over - zoals in het Nederlands
 • ze sproeng over den baerg
2 geleden - drukt dikwijls het verleden uit, in plaats van toekomst
 • over twintig jaar goeng 't nog ni' zoe slecht meh ons laend
+ door Doederik

overentweer

    
[oovëréntweer]
 
 bijw. 
heen en weer - samentrekking van "over ende weer"
 • ze loêpen al iêl den dag overentweer
+ door Krommenaas

overkaent

    
[oovërkaent]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, overkaente(n)
overkant
 • 'k bouw on den overkaent de schunste stad van 't laend
+ door Krommenaas

overlest

    
[oovërlést]
 
 bijw. 
onlangs     
 • 'k kwam overlest in Denderliêw
+ door Krommenaas

overoêp

    
[oovërp]
 
 bijw. 
overhoop - door elkaar
 • gij gijzeld mijn gedachten en goeid mijn lêven overoêp
+ door Krommenaas

overoêp

    
[oovërp]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~
overvloed - meestal van mensen
 • tijdes de solden is da' daar nen overoêp van 't volk
+ door Krommenaas

overslage

    
[oovërslaagë]
 
 ww. 
 
overslage(n)
 
- slóeg over
 
- overgeslage(n)
overslaan
 • ik slaag 'er ginnen iênen over
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van overslage
ik slaag overwij slage(n) over
gij slaagd over
slaagd(e) gij over
golle slaagd over
  ↔ slaagd(e) gollen over
ij slaagd overzun slage(n) over
OVT-vervoeging van overslage
ik slóeg overwij slóege(n) over
gij slóeg over
slóegd(e) gij over
golle slóeg over
  ↔ slóegd(e) gollen over
ij slóeg overzun slóege(n) over
Pagina's: 1 | 2 | 3

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.