Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


169 woorden beginnen met een P...
Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4

paart

    
[paart]
 
 zn. (o) 
part     
 • lot ze vr mij paart mor steke, il un nief realiteit
+ door Krommenaas

pae

    
[pae]
 
 zn. (m) 
 
de ~
pa     
 • z'is getroud meh onze pae
+ door Krommenaas

paerk

    
[paerk]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, paerke(n), paerkske
park     
 • 'k gon den blafon van 't paerk witte
+ door Krommenaas

pagadder

    
[pagaddr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, pagadders, pagadderke
kapoen, bengel - koosnaam voor kinderen; Sp. pagador (betaler) = betaalmeester van de soldij in het Spaanse bezettingsleger; deze functie werd gewoonlijk uitgeoefend door mannen die te klein van stuk waren om te vechten
 • 'k zal m'n pagadders thuis laten as ek oep bezuuk koom
+ door Krommenaas

pagaddertore

    
[pagaddrtoor]
 
 zn. (m) 
 
ne/de pagaddertore(n), pagaddertores, pagaddertoreke
uitkijktoren op oude koopmanshuizen in Antwerpen van waaruit men aankomende schepen op de Schelde kon waarnemen
 • di pagaddertore moet dringend gerestaureerd wrre
+ door Krommenaas

pakkeman

    
[pakkman]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
boeman     
 • wrd zjendaerm: de pakkeman meh' de langen aerm
 • zeh mor braef of de pakkeman komd oe ale
+ door Krommenaas

pakkescheet

    
[pakkscheet]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, pakkeschete(n)
bundel staalplaten - haventaal; Eng. package sheet
+ door Krommenaas

pakske

    
[paksk]
 
 zn. (o) 
 
e/et pakske(n), pakskes
cadeau     
 • 'k em mor drei pakskes gekrege vr m'ne verjaardag
+ door Krommenaas

palere

    
[paleer]
 
 ww. 
 
palere(n)
 
- paleerde(n)
 
- gepaleerd
versieren
 • ze kon eur zoe ge paleren en eur aar in krollekes frisere
 • zulle we straks onze karsbom is palere?
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van palere
ik paleerwij palere(n)
gij paleerd
paleerd(e) gij
golle paleerd
  ↔ paleerd(e) golle
ij paleerdzun palere(n)
OVT-vervoeging van palere (zwak)
ik paleerde(n)wij paleerde(n)
gij paleerde(n)
paleerde(n) gij
golle paleerde(n)
  ↔ paleerde(n) golle
ij paleerde(n)zun paleerde(n)

pallepote

    
[pallpot]
 
 ww. 
 
pallepote(n)
overal aankomen, nergens kunnen afblijven, prutsen, handtastelijk zijn
 • a zit on alles te pallepote
+ door Krommenaas

pallepoter

    
[pallpotr]
 
 zn. (m) 
- afgeleid van pallepote(n)
iemand die overal aankomt, nergens kan afblijven, handtastelijk is
 • oud di pallepoter mor ge in 't og
+ door Krommenaas

pan

    
[pan]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~
panne     
 • a eed een pan
 • z'n kamionet lee in pan
+ door Krommenaas

panil

    
[panil]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, panile(n), paniltshe
paneel     
 • a ee' z'neigen achter da panil verstopt
+ door Krommenaas

papklas

    
[papklas]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, papklasse(n), papklaske
kleuterklas
 • a is al zeve jaar en a zit nog alted in de papklas
+ door Kletskop

parei

    
[parei]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
prei     
 • 'k zing zoe grung lak ne parei
+ door Krommenaas

parlefon

    
[parlfon]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, parlefons, parlefonneke
deurtelefoon
 • der komd allin nog gekraak uit de parlefon
+ door Krommenaas

paruk

    
[paruk]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, parukke(n), parukske
pruik     
 • die vrou draagd een paruk
+ door Doederik

parut

    
[parut]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~
- variant van paruk
pruik     
 • zie' da chichi-madammeke daar meh eur valse parut, niemand gelofd toch da' dad echt aar is!
+ door Doederik

pas

    
[pas]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, passe(n), paske
1 identiteitskaart
 • z'itten eigelijk Elizabeth, allee zoe stoeng et toch oep eure pas
2 pass - passeerbal, Fr. passe
 • din egost gefd not is ne pas
+ door Krommenaas

pasport

    
[pasport]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, pasporte(n), pasportshe
paspoort
 • edd' oe pasport ni bij?
+ door Grytolle

passe-vite

    
[pasfit]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
draaizeef - Fr., keukengereedschap om soep fijn te zeven, nu vervangen door de mixer
 • ik moet de soep nog deur de passe-vite doeng
+ door Krommenaas

passemotshe

    
[passmotsh]
 
 bijw. 
passemotshe(n)
net groot genoeg
 • da kliken is mor passemotshe, a' ge 't ine kir wast goh-g-et te klein zen
+ door Krommenaas

paster

    
[pastr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, pasters, pasterke
pastoor, pastor
 • ord de klokke luie, de paster wrd wer rijk
+ door Krommenaas

pastor

    
[pastor]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, pastors, pastoreke
pastoor, pastor
 • ik zen de zng van menir pastor
+ door Krommenaas

patat

    
[patat]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, patatte(n), patatshe
- variant van petat
aardappel - Fr. patate < Quechua papa
+ door Krommenaas

patat

    
[patat]
 
 zn. (v) 
 
een ~
klap, slag
 • a' ze lacht dan geef ek z'een patat
+ door Krommenaas

patron

    
[patron]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, patrone(n), patrontshe
patroon     
+ door Grytolle

pee

    
[pee]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, pee(n), peke
kerel     
 • ze troude meh nen ouwe pee
+ door Krommenaas

pee

    
[pee]
 
 zn. (o) 
 
de pee pee(n), peen, e/et peke(s)
1 peen, wortel
 • ge moet veul pekes ete dor krijde schon oge van
2 poets - in de uitdrukking een pee stove (een poets bakken)
 • ik zal 'em is een pee stove
+ door Krommenaas

perd

    
[pert]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, peerde(n), perdshe
paard     
 • springd mor mee oep me perd
+ door Krommenaas

perdemeule

    
[perdmeul]
 
 zn. (m) 
 
ne/de perdemeule(n), perdemeules, perdemeuleke
paardenmolen
 • as klein ventshe wou 'k is gren oep de perdemeule gaan
+ door Krommenaas

perdenog

    
[perdnoch]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, perdenoge(n)
spiegelei
 • 'k eet alted e perdenog ba m'n ontbijt
+ door Krommenaas

peize

    
[peiz]
 
 ww. 
 
peize(n)
 
- peisde(n)
 
- gepeisd
denken     
 • dan zeg ek ja, al kund'er aenders over peize
 • wa peisde gij?
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van peize
ik peiswij peize(n)
gij peisd
peisd(e) gij
golle peisd
  ↔ peisd(e) golle
ij peisdzun peize(n)
OVT-vervoeging van peize (zwak)
ik peisde(n)wij peisde(n)
gij peisde(n)
peisde(n) gij
golle peisde(n)
  ↔ peisde(n) golle
ij peisde(n)zun peisde(n)

pekelteef

    
[peeklteef]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, pekelteve(n), pekeltefke
kreng     
 • mijn buurvrou is een pekelteef
+ door Krommenaas

pekesstoemp

    
[peeksstoemp]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
wortelpuree
 • a 't on mij lag at ek iederen dag pekesstoemp
+ door Krommenaas

pelse

    
[pls]
 
 bn. 
 
pelse
 
bonten - van bont gemaakt, vooral gebruikt in de combinatie pelse frak (bontjas)
 • ze wild gine pelse frak en oek gin nief sakosh
+ door Krommenaas
Verbuiging van pelse
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudpelse[n]pelse(n)pelse(n)
meervoudpelse(n)

pensil

    
[pngsil]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, pensile(n), pensiltshe
penseel     
 • z'n pensile borde gaten in den tijd
+ door Krommenaas

pensioeng

    
[pnsjoeng]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, pensiene(n), pensioentshe
pensioen
 • 't zen zotte die waerke vr dad aerm pensioeng
+ door Krommenaas

peppes

    
[ppps]
 
 zn. 
schrik     
 • wad is 't joeng, edde peppes?
+ door Krommenaas

percil

    
[prsil]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, percile(n), perciltshe
perceel     
 • der is nog i perciltshe vrij
+ door Krommenaas

pere

, z'ne ~ zing
    
[peer]
 
 uitdr. 
pere(n)
afzien     
 • ik zag al jare mijne pere want ik ad gine rotte knop
+ door Krommenaas

prel

    
[perl]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, prels, preltshe
parel     
 • lady Billie Holliday stroeid prels in m'n or
+ door Krommenaas

perfors

    
[prfors]
 
 bijw. 
noodzakelijk
 • die spinnekop mut ni perfors dod
+ door derek

persies

    
[prsies]
 
 bijw. 
1 kennelijk
 • mijn meid ee-g-et persies al geroke
2 net     
 • da was persies nen drom
 • ne smel zonder snor is persies een blot gat
+ door Krommenaas

person

    
[prson]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, persone(n), persontshe
persoon     
 • 't is deur de schuld van di person da minige Chileen in foltering verdween
+ door Krommenaas

personil

    
[prsonil]
 
 zn. (o) 
 
et ~
personeel
+ door Krommenaas

pertang

    
[prtang]
 
 bijw. 
nochtans
 • ik dee pertang m'n best
+ door Krommenaas

pertangs

    
[prtangs]
 
 bijw. 
- variant van pertang
nochtans, echter
 • dad is pertangs e ge' gedacht
+ door Grytolle

pesh

    
[psh]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, peshe(n), peshke
perzik - Fr. pche
 • ette liever peshen of abrikoze?
+ door Krommenaas

petat

    
[ptat]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, petatte(n), petatshe
aardappel - Fr. patate < Quechua papa
 • w'ete vandenavend gekokte petatte
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.