Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


170 woorden beginnen met een P...
Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4

paart

    
[paart]
 
 zn. (o) 
part     
 • lot ze vör mij paart mor steke, iêl un nief realiteit
+ door Krommenaas

pae

    
[pae]
 
 zn. (m) 
 
de ~
pa     
 • z'is getroud meh onze pae
+ door Krommenaas

paerk

    
[paerëk]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, paerke(n), paerkske
park     
 • 'k gon den blafon van 't paerk witte
+ door Krommenaas

pagadder

    
[pagaddër]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, pagadders, pagadderke
kapoen, bengel - koosnaam voor kinderen; Sp. pagador (betaler) = betaalmeester van de soldij in het Spaanse bezettingsleger; deze functie werd gewoonlijk uitgeoefend door mannen die te klein van stuk waren om te vechten
 • 'k zal m'n pagadders thuis laten as ek oep bezuuk koom
+ door Krommenaas

pagaddertore

    
[pagaddërtoorë]
 
 zn. (m) 
 
ne/de pagaddertore(n), pagaddertores, pagaddertoreke
uitkijktoren op oude koopmanshuizen in Antwerpen van waaruit men aankomende schepen op de Schelde kon waarnemen
 • diê pagaddertore moet dringend gerestaureerd wörre
+ door Krommenaas

pakkeman

    
[pakkëman]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
boeman     
 • wörd zjendaerm: de pakkeman meh' de langen aerm
 • zeh mor braef of de pakkeman komd oe ale
+ door Krommenaas

pakkescheet

    
[pakkëscheet]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, pakkeschete(n)
bundel staalplaten - haventaal; Eng. package sheet
+ door Krommenaas

pakske

    
[pakskë]
 
 zn. (o) 
 
e/et pakske(n), pakskes
cadeau     
 • 'k em mor drei pakskes gekrege vör m'ne verjaardag
+ door Krommenaas

Palase

    
[palaase]
 
 pers. vnw. 
 
palases
 
1 vertaling1(vet) - verklaring1
 • De {palase} voer de kaerstboom zit in de doos in de kast
2 vertaling2(vet) - verklaring2
3 verklaring3 (zonder vertaling)
+ door derek
error

palere

    
[paleerë]
 
 ww. 
 
palere(n)
 
- paleerde(n)
 
- gepaleerd
versieren
 • ze kon eur zoe góe paleren en eur aar in krollekes frisere
 • zulle we straks onze karsboêm is palere?
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van palere
ik paleerwij palere(n)
gij paleerd
paleerd(e) gij
golle paleerd
  ↔ paleerd(e) golle
ij paleerdzun palere(n)
OVT-vervoeging van palere (zwak)
ik paleerde(n)wij paleerde(n)
gij paleerde(n)
paleerde(n) gij
golle paleerde(n)
  ↔ paleerde(n) golle
ij paleerde(n)zun paleerde(n)

pallepoête

    
[pallëpoêtë]
 
 ww. 
 
pallepoête(n)
overal aankomen, nergens kunnen afblijven, prutsen, handtastelijk zijn
 • a zit on alles te pallepoête
+ door Krommenaas

pallepoêter

    
[pallëpoêtër]
 
 zn. (m) 
- afgeleid van pallepoête(n)
iemand die overal aankomt, nergens kan afblijven, handtastelijk is
 • oud diê pallepoêter mor góe in 't oêg
+ door Krommenaas

pan

    
[pan]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~
panne     
 • a eed een pan
 • z'n kamionet lee in pan
+ door Krommenaas

paniêl

    
[panl]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, paniêle(n), paniêltshe
paneel     
 • a ee' z'neigen achter da paniêl verstopt
+ door Krommenaas

papklas

    
[papklas]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, papklasse(n), papklaske
kleuterklas
 • a is al zeve jaar en a zit nog alted in de papklas
+ door Kletskop

parei

    
[parei]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
prei     
 • 'k zing zoe grung lak ne parei
+ door Krommenaas

parlefon

    
[parlëfon]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, parlefons, parlefonneke
deurtelefoon
 • der komd alliên nog gekraak uit de parlefon
+ door Krommenaas

paruk

    
[paruk]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, parukke(n), parukske
pruik     
 • die vrou draagd een paruk
+ door Doederik

parut

    
[parut]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~
- variant van paruk
pruik     
 • zie' da chichi-madammeke daar meh eur valse parut, niemand geloêfd toch da' dad echt aar is!
+ door Doederik

pas

    
[pas]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, passe(n), paske
1 identiteitskaart
 • z'iêtten eigelijk Elizabeth, allee zoe stoeng et toch oep eure pas
2 pass - passeerbal, Fr. passe
 • diên egoïst gefd noêt is ne pas
+ door Krommenaas

pasport

    
[pasport]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, pasporte(n), pasportshe
reispas, paspoort
 • edd' oewe pasport bij?
+ door Grytolle

passe-vite

    
[pasfit]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
draaizeef - Fr., keukengereedschap om soep fijn te zeven, nu vervangen door de mixer
 • ik moet de soep nog deur de passe-vite doeng
+ door Krommenaas

passemotshe

    
[passëmotshë]
 
 bijw. 
passemotshe(n)
net groot genoeg
 • da kliêken is mor passemotshe, a' ge 't iêne kiêr wast goh-g-et te klein zen
+ door Krommenaas

paster

    
[pastër]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, pasters, pasterke
pastoor, pastor
 • oêrd de klokke luie, de paster wörd wer rijk
+ door Krommenaas

pastoêr

    
[pastr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, pastoêrs, pastoêreke
pastoor, pastor
 • ik zen de zöng van meniêr pastoêr
+ door Krommenaas

patat

    
[patat]
 
 zn. (v) 
 
een ~
klap, slag
 • a' ze lacht dan geef ek z'een patat
+ door Krommenaas

patat

    
[patat]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, patatte(n), patatshe
- variant van petat
aardappel - Fr. patate < Quechua papa
+ door Krommenaas

patroên

    
[patrn]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, patroêne(n), patroêntshe
patroon     
+ door Grytolle

pee

    
[pee]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, peeë(n), peke
kerel     
 • ze troude meh nen ouwe pee
+ door Krommenaas

pee

    
[pee]
 
 zn. (o) 
 
de pee pee(ën), peeën, e/et peke(s)
1 peen, wortel
 • ge moet veul pekes ete dor krijde schoên oêge van
2 poets - in de uitdrukking een pee stove (een poets bakken)
 • ik zal 'em is een pee stove
+ door Krommenaas

peêrd

    
[peêrt]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, peerde(n), perdshe
paard     
 • springd mor mee oep me peêrd
+ door Krommenaas

peêrdemeule

    
[prdëmeulë]
 
 zn. (m) 
 
ne/de peêrdemeule(n), peêrdemeules, peêrdemeuleke
paardenmolen
 • as klein ventshe wou 'k is gêren oep de peêrdemeule gaan
+ door Krommenaas

peêrdenoêg

    
[prdënoêch]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, peêrdenoêge(n)
spiegelei
 • 'k eet alted e peêrdenoêg ba m'n ontbijt
+ door Krommenaas

peize

    
[peizë]
 
 ww. 
 
peize(n)
 
- peisde(n)
 
- gepeisd
denken     
 • dan zeg ek ja, al kund'er aenders over peize
 • wa peisde gij?
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van peize
ik peiswij peize(n)
gij peisd
peisd(e) gij
golle peisd
  ↔ peisd(e) golle
ij peisdzun peize(n)
OVT-vervoeging van peize (zwak)
ik peisde(n)wij peisde(n)
gij peisde(n)
peisde(n) gij
golle peisde(n)
  ↔ peisde(n) golle
ij peisde(n)zun peisde(n)

pekelteef

    
[peekëlteef]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, pekelteve(n), pekeltefke
kreng     
 • mijn buurvrou is een pekelteef
+ door Krommenaas

pekesstoemp

    
[peekësstoemp]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
wortelpuree
 • a 't on mij lag at ek iederen dag pekesstoemp
+ door Krommenaas

pelse

    
[pèlsë]
 
 bn. 
 
pelse
 
bonten - van bont gemaakt, vooral gebruikt in de combinatie pelse frak (bontjas)
 • ze wild giêne pelse frak en oek gin nief sakosh
+ door Krommenaas
Verbuiging van pelse
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudpelse[n]pelse(n)pelse(n)
meervoudpelse(n)

pensiêl

    
[péngsl]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, pensiêle(n), pensiêltshe
penseel     
 • z'n pensiêle boêrde gaten in den tijd
+ door Krommenaas

pensioeng

    
[pénsjoeng]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, pensióene(n), pensioentshe
pensioen
 • 't zen zotte die waerke vör dad aerm pensioeng
+ door Krommenaas

peppes

    
[péppës]
 
 zn. 
schrik     
 • wad is 't joeng, edde peppes?
+ door Krommenaas

perciêl

    
[pérsl]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, perciêle(n), perciêltshe
perceel     
 • der is nog iê perciêltshe vrij
+ door Krommenaas

pere

, z'ne ~ zing
    
[peerë]
 
 uitdr. 
pere(n)
afzien     
 • ik zag al jare mijne pere want ik ad giêne rotte knop
+ door Krommenaas

pêrel

    
[prël]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, pêrels, pêreltshe
parel     
 • lady Billie Holliday stroeid pêrels in m'n oêr
+ door Krommenaas

perfors

    
[përfors]
 
 bijw. 
noodzakelijk
 • die spinnekop mut ni perfors doêd
+ door derek

persies

    
[përsies]
 
 bijw. 
1 kennelijk
 • mijn meid ee-g-et persies al geroke
2 net     
 • da was persies nen droêm
 • ne smóel zonder snor is persies een bloêt gat
+ door Krommenaas

persoên

    
[përsn]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, persoêne(n), persoêntshe
persoon     
 • 't is deur de schuld van diê persoên da miênige Chileen in foltering verdween
+ door Krommenaas

personiêl

    
[pérsonl]
 
 zn. (o) 
 
et ~
personeel
+ door Krommenaas

pertang

    
[përtang]
 
 bijw. 
nochtans
 • ik dee pertang m'n best
+ door Krommenaas

pertangs

    
[përtangs]
 
 bijw. 
- variant van pertang
nochtans, echter
 • dad is pertangs e góe' gedacht
+ door Grytolle

pesh

    
[pésh]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, peshe(n), peshke
perzik - Fr. pêche
 • ette liever peshen of abrikoze?
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.