Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


105 woorden beginnen met een T...
Pagina's: 1 | 2 | 3

taentafeer

    
[taentafeer]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, taentafere(n), taentaferreke
prutser - iemand die aan alles prutst; Fr. tant--faire (veel te doen)
 • is ae bruur oek zoe nen taentafeer?
+ door Krommenaas

taentafere

    
[taentafeer]
 
 ww. 
 
taentafere(n)
prutsen - Fr. tant--faire (veel te doen)
 • lot di kleine mor vort taentafere
+ door Krommenaas

taente

    
[taent]
 
 zn. (v) 
 
een/de taente(n), taentes, taenteke
tante     
 • ginder rijd mijn taente Wiske
 • de taentekes van de Keyserlei, da's e ras apart
+ door Krommenaas

taferil

    
[tafril]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, taferile(n), taferiltshe
tafereel
 • goei erotische taferile zen gelak ne goeie wijn
+ door Krommenaas

taggetig

    
[taggtch]
 
 telw. 
tachtig     
 • me lijf is zjust ne zak van onderdtaggetig kilo
+ door Krommenaas

talor

    
[talor]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, talore(n), taloreke
bord - om uit te eten
 • ze steken een talor in un broek
 • elken avend vliege de taloren ier in 't rond
+ door Krommenaas

tantist

    
[tantist]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tantiste(n), tantishe
tandarts - Fr. dentist
 • m'nen tantist ee' de verkirden taend getrokke
+ door Krommenaas

tapis-plain

    
[tapipl--]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tapis-plains
vast kamerbreed tapijt - Fr. tapis-plain
 • z'eed eure frisco oep den tapis-plain late valle
+ door Krommenaas

tas

    
[tas]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, tasse(n), taske
kop, mok - om uit te drinken
 • godde mee een taske koffe drinke?
+ door Krommenaas

te

    
[t]
 
 bijw. 
 
v/mv/o: t(e)
 
te, in hogere mate dan wenselijk
 • ne veul ten dikke vent
+ door Grytolle
error

ter

    
[ter]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tre?, terreke
aarding - (Fr.) prise de terre
 • et del van den ter is de foutstrom nor d'aarde af te leie
+ door Grytolle

tefrent

    
[tfrngt]
 
 bn. 
 
tefrent
 
verschillend - (Fr.) diffrent
 • vier tefrente soorte kiekes
+ door Grytolle
Verbuiging van tefrent
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudtefrente[n]tefrent(e)tefrent
meervoudtefrent(e)

tegenin

    
[teegnin]
 
 bijw. 
tegen elkaar
 • we zitten on tafel en zegge gi woord tegenin
+ door Krommenaas

tegoei

    
[tgoej]
 
 bijw. 
goed - m.b.t. tot het uitvoeren van een handeling
 • de-g-et nog mor is, mor deze kir tegoei!
+ door Krommenaas

tellefon

    
[tllfon]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tellefons, tellefonneke
1 telefoon
2 telefoonnummer
 • meh oewe naam, oew adres en oewen tellefon derbij
3 telefoonoproep
 • 'k kreeg zjust een tellefonneke
+ door Krommenaas

tellevies

    
[tllvies]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tellevieze(n), telleviezeke
- variant van tellevieze
televisie
 • den tellevies gefd gin beld
+ door Krommenaas

tellevieze

    
[tllviez]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tellevieze(n), telleviezeke
televisie
 • frte veur den tellevieze
+ door Krommenaas

tember

    
[tmbr]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tembers, temberke
postzegel - Fr. timbre
 • ge goh noh de post vr nen tember
+ door Krommenaas

tenauwernod

    
[tnauwrnot]
 
 bijw. 
ternauwernood
 • mij lve da begind mor zjust tenauwernod
+ door Krommenaas

tenu

    
[tnuu]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tenu's, tenuke
tenue - kledij die een voorschrift volgt; Fr. tenue
 • in e schon tenuke meude dan gon zuke nor ne gangster of nen dief
+ door Krommenaas

tet

    
[tt]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, tette(n), tetshe
vrouwenborst
 • al edde veul talent of farm tette, dad is oep zich niks werd
+ door Krommenaas

tettergat

    
[tttrgat]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~
kletskous - iemand die niet kan zwijgen
 • is ae meder oek zoe'n tettergat?
+ door Krommenaas

tettezjeer

    
[tttzjeer]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tettezjere(n), tettezjerreke
beha - samentrekking van tet en Fr. tagre
 • z'eed euren tettezjeer uitgetrokke
+ door Krommenaas

tettezot

    
[tttzot]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tettezotte(n), tettezotshe
vrouwengek
+ door Krommenaas

teut

    
[teut]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, teute(n), ttshe
1 mond     
 • ik em nog alt ne fraenken teut
2 tuit     
 • 'k em per ongeluk den teut van de koffepot afgebroke
+ door Krommenaas

teute

, ~ Gerard
    
[teut zjraer]
 
 uitdr. 
dat zie je van hier - meestal gevolgd door een verklaring
 • kunde mij is vftig euro line? ja teute Gerard, gij betold toch not trug
+ door Krommenaas

tikene

    
[tikn]
 
 ww. 
 
tikene(n)
 
- tikende(n)
 
- getikend
tekenen     
 • mijne kleine kan schon tikene
 • ik tikende dan mor bij
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van tikene
ik tikenwij tikene(n)
gij tikend
tikend(e) gij
golle tikend
  ↔ tikend(e) golle
ij tikendzun tikene(n)
OVT-vervoeging van tikene (zwak)
ik tikende(n)wij tikende(n)
gij tikende(n)
tikende(n) gij
golle tikende(n)
  ↔ tikende(n) golle
ij tikende(n)zun tikende(n)

tikening

    
[tikning]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, tikeninge(n), tikeningeske
tekening
 • moet ek er een tikeningeske ba make misschin?
+ door Krommenaas

tin

    
[tin]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tine(n), tintshe
teen     
 • g'ed oep m'n tine getrapt
+ door Krommenaas

tijdpaerk

    
[tijtpaerk]
 
 zn. (o) 
 
een/et ~, tijdpaerke(n), tijdpaerkske
tijdperk
 • e nief tijdpaerk is aangebroke
+ door Krommenaas

tikkeneike

    
[tikkneik]
 
 zn. (o) 
 
een/et tikkeneike(n), tikkeneikes
gekookt ei
 • ik eet 's morges altijd een tikkeneike
+ door Krommenaas

ting

    
[ting]
 
 telw. 
tien     
 • 't is amper ne graad of ting
+ door Krommenaas

tingde

    
[tingd]
 
 telw. 
 
tingde
 
tiende     
 • den tingden dag van de mnd
+ door Krommenaas
Verbuiging van tingde
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudtingde[n]tingd(e)tingde(n)
meervoudtingd(e)

tipke

    
[tipk]
 
 zn. (o) 
 
een/et tipke(n), tipkes
filterbladje - voor zelfgerolde sigaretten
+ door Krommenaas

tippe

    
[tipp]
 
 ww. 
 
tippe(n)
 
- tipte(n)
 
- getipt
1 typen     
 • ik kan ni' ge tippen oep een azerty-klavier
2 tippen     
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van tippe
ik tipwij tippe(n)
gij tipt
tipt(e) gij
golle tipt
  ↔ tipt(e) golle
ij tiptzun tippe(n)
OVT-vervoeging van tippe (zwak)
ik tipte(n)wij tipte(n)
gij tipte(n)
tipte(n) gij
golle tipte(n)
  ↔ tipte(n) golle
ij tipte(n)zun tipte(n)

tiret

    
[tirt]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, tirette(n), tiretshe
ritssluiting
 • de tiret van m'ne frak is kapot
+ door Krommenaas

tist

    
[tist]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tiste(n), tishe
rare vent - of ironisch taalgebruik voor een vent in het algemeen; wellicht een verkorting van artist
 • 'k zen ne superintelligenten tist
+ door Krommenaas

tebak

    
[tebak]
 
 zn. (m) 
 
den ~
tabak     
 • 'k moet nog een gazet en tebak kope
+ door Krommenaas

tog

    
[toch]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, toge(n), togske
toog     
 • z'ange liever on den tog
+ door Krommenaas

togzeiker

    
[tochseikr]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, togzeikers, togzeikerke
cafklant met een vaste plek aan de toog
 • na middernacht vind' ier allin nog e paar togzeikers
+ door Krommenaas

toei

    
[toej]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, toeie(n), toeike
tooi     
 • a proenkt er meh' den toei van de schitterende tone
+ door Krommenaas

toek

    
[toek]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, toekke(n)
mep - klop, slag
 • pas oep of ge krij nen toek oep oe bakkes
+ door Doederik

tom

    
[tom]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tome(n), tomke(?)
toom - teugel en bit van een paard
 • Jan wou ruiter wrre, kost 'em geraken on nen tom
+ door Grytolle

toemme

    
[toemm]
 
 tsw. 
toemme(n)
- verkorte vorm van verdoemme(n)
verdomme
 • toemmen eh, weral oep m'nen duim!
+ door Krommenaas

ton

    
[ton]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, tone(n), tontshe
toon     
 • e klokske zaaid z'n prille tone over de velde ginder vaer
 • zingd mor al een tontshe liger
+ door Krommenaas

tone

    
[ton]
 
 ww. 
 
tone(n)
 
- tonde(n)
 
- getond
tonen     
 • de gravuren on de mure tone kel en eigewijs 'tgeen de mister ons vertelde
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van tone
ik tonwij tone(n)
gij tond
tond(e) gij
golle tond
  ↔ tond(e) golle
ij tondzun tone(n)
OVT-vervoeging van tone (zwak)
ik tonde(n)wij tonde(n)
gij tonde(n)
tonde(n) gij
golle tonde(n)
  ↔ tonde(n) golle
ij tonde(n)zun tonde(n)

toeng

    
[toeng]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, toenge(n), toengeske
tong     
 • m'n toeng wier alsmor natter
+ door Krommenaas

toeng

    
[toeng]
 
 bijw. 
toen     
 • toeng pakten 'em een fles vergif en a zette z'on zijne mond
+ door Krommenaas

toengs

    
[toengs]
 
 bijw. 
- variant van toeng
toen     
 • ik ging nor ne geneeshir di mij toengs onderzocht
+ door Krommenaas

toep

    
[toep]
 
 zn. (m) 
 
nen/den ~, toeppe(n), toeppeke
joint     
 • we gon straks wa toeppe knalle
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2 | 3

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.