Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


158 woorden beginnen met een V...
Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4

vaak

    
[vaak]
 
 zn. (m) 
 
de ~
slaap - zoals in slaap hebben
 • ik em oem ting ure miêstal al vaak
+ door Krommenaas

vaer

    
[vaer]
 
 bn. 
 
vaer
 
- varder/vajjer - varste
1 ver     
 • ae stem nemd mij mee nor iêl vaere droême
 • 'k gon ne vaeren tocht make
2 bijna     
 • plots zah 'kik daar een gritshe zitte vaer on 't pitte
+ door Krommenaas
Verbuiging van vaer
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudvaere[n]vaer(e)vaer
meervoudvaer(e)

vaerf

    
[vaerëf]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~
verf     
 • de regenboog verblikt in et móedig reflectere van de vaerf die ge rikt
+ door Krommenaas

vaerke

    
[vaerëkë]
 
 zn. (o) 
 
e/et vaerke(n), vaerkes, vaerkske
varken     
 • gefd tóe da' da' vaerke meh ae eed aangepapt
+ door Krommenaas

vajjer

    
[vajjër]
 
 bn. 
vajjer
 
- vergelijkende trap van vaer
verder     
 • de mizere die ging vajjer, nee 't is zeker nog ni' gedaan
+ door Krommenaas
Verbuiging van vajjer
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudvajjere[n]vajjer(e)vajjer
meervoudvajjer(e)

vakaense

    
[vakaensë]
 
 zn. (v) 
 
een/de vakaense(n), vakaenses, vakaenseke
vakantie
 • ik gon alle jaren oep vakaensen oep de camping
 • a zee' "z'ee' vakaense genome, vör oe laenk, da weet ekik toch ni"
 • mijn vrou god alted in eur iêntshen oep vakaense
 • de vakaense loept ten ende, nog een week en 't is gedaan
+ door Grytolle

valies

    
[valies]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, valieze(n), valiske
koffer     
 • pakt astemblieft oe valies want ge zijd oep den highway nör de hel
+ door Krommenaas

valling

    
[valling]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, vallinge(n), vallingske
verkoudheid
 • want a ust, a eed een valling
+ door Krommenaas

van tijd

    
[van tijt]
 
 bijw. 
van tijt
soms     
 • 'k gon van tijd zelfs oep den daensvlóer staan
 • 'k weet van tijd ni wad iêst beginne a 'k alle waerk baiên zing
+ door Krommenaas

vandoeng

, ~ emme
    
[vandoeng]
 
 bijw. 
vandoeng
nodig hebben
 • 'k eb gin waarzeggerij vandoeng
+ door Krommenaas

vaneêr

    
[vanr]
 
 bijw. 
opnieuw, nogmaals
 • a' die van mij da wet stekt ze vaneêr ons kot in braend
+ door Krommenaas

vaneiges

    
[vaneigës]
 
 bijw. 
uiteraard
 • godde mee? vaneiges!
+ door Krommenaas

vanzelêve

    
[vanzëlvë]
 
 uitdr. 
vanzelêve(n)
van zijn leven - van mijn/je/zijn/haar/hun/ons leven, ooit, zijn leven lang, zijn hele leven
 • gij, gah goh toch jare moette stouwe, ja gij, rokt vanzelêve ni' van grond
 • 'k ad vanzelêve zoeiets noêt kunne bedenke
 • zoe em ek vanzelêven is een oepblaaspoep gekocht
 • ik zen ne ketter onder de maan diê vanzelêve ni' zal verstaan
+ door Grytolle

varder

    
[vardër]
 
 bn. 
varder
 
- vergelijkende trap van vaer
verder     
 • diê woênde wa' varder in e groêt kastiêl
+ door Krommenaas
Verbuiging van varder
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudvardere[n]varder(e)varder
meervoudvarder(e)

varrekijker

    
[varrëkijkër]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, varrekijkers, varrekijkerke
verrekijker
+ door Krommenaas

varste

    
[varstë]
 
 bn. 
varste
 
- overtreffende trap van vaer
verste     
 • ik verleg m'n varste grenze
+ door Krommenaas
Verbuiging van varste
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudvarste[n]varst(e)varste(n)
meervoudvarst(e)

varte

    
[vartë]
 
 zn. (v) 
 
een/de varte(n), vartes
verte     
 • in de varte zingd ne man
 • as 'kik in de varte de kaerkklokken oêr
+ door Krommenaas

vefde

    
[vévdë]
 
 telw. 
 
vefde
 
- variant van vöfde
vijfde     
 • da's nah de vefde kiêr da'k meh ons Jeanne in Benidorm zit
+ door Krommenaas
Verbuiging van vefde
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudvefde[n]vefd(e)vefde(n)
meervoud

veftig

    
[féftëch]
 
 telw. 
- variant van vöftig
vijftig     
 • de prijs dorvan is veftig frang
 • ne vent van rond de veftig krij sleet oep zij mashing
+ door Krommenaas

vel

    
[vèl]
 
 zn. (o) 
 
et ~, velle(n), velleke
1 huid - van mensen
 • ze krij' diê glimlach ni mer weg, eur vel stoh t'aerd gespanne
2 vel - van dieren
+ door Krommenaas

velo

    
[vëloo]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, velo's, veloke
- variant van vlo
fiets - Fr. vélo
 • 'k was meh mijne velo onderuit gegaan
+ door Krommenaas

velopad

    
[vëloopat]
 
 zn. 
 
e/ne/et/de ~, velopade(n), velopadshe
fietspad
 • ne velopad lee' der enkel vör de sho
+ door Krommenaas

veraendere

    
[vëraendërë]
 
 ww. 
 
veraendere(n)
 
- veraenderde(n)
 
- veraenderd
veranderen
 • ge zeh' zoeveul veraenderd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van veraendere
ik veraenderwij veraendere(n)
gij veraenderd
veraenderd(e) gij
golle veraenderd
  ↔ veraenderd(e) golle
ij veraenderdzun veraendere(n)
OVT-vervoeging van veraendere (zwak)
ik veraenderde(n)wij veraenderde(n)
gij veraenderde(n)
veraenderde(n) gij
golle veraenderde(n)
  ↔ veraenderde(n) golle
ij veraenderde(n)zun veraenderde(n)

verassurere

    
[vërassëreerë]
 
 ww. 
verassurere(n)
- afgeleid van assuraense(n)
verzekeren - d.m.v. een verzekeringspolis
 • z'n uis is verbraend en 't was ni' verassureerd
+ door Doederik

verbliêke

    
[vërblkë]
 
 ww. 
 
verbliêke(n)
 
- verbliêkte(n)
 
- verbliêkt
verbleken
 • de regenboog verblikt in et móedig reflectere van de vaerf die ge rikt
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verbliêke
ik verbliêkwij verbliêke(n)
gij verblikt
verblikt(e) gij
golle verblikt
  ↔ verblikt(e) golle
ij verbliktzun verbliêke(n)
OVT-vervoeging van verbliêke (zwak)
ik verbliêkte(n)wij verbliêkte(n)
gij verbliêkte(n)
verbliêkte(n) gij
golle verbliêkte(n)
  ↔ verbliêkte(n) golle
ij verbliêkte(n)zun verbliêkte(n)

verdiep

    
[vërdiep]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, verdiepe(n)
verdieping
 • a woênd oep 't darde verdiep
 • zij woênd twiê verdiepen oêger
+ door Krommenaas

verdoemme

    
[vërdoemmë]
 
 tsw. 
verdoemme(n)
verdomme
 • Da' dee' verdoemme ziêr, da' doeng 'kik noêt ni miêr
+ door Krommenaas

verdoêve

    
[vërdvë]
 
 ww. 
 
verdoêve(n)
 
- verdoêfde(n)
 
- verdoêfd
verdoven
 • ze verdoêfden unnen tijd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verdoêve
ik verdoêfwij verdoêve(n)
gij verdoêfd
verdoêfd(e) gij
golle verdoêfd
  ↔ verdoêfd(e) golle
ij verdoêfdzun verdoêve(n)
OVT-vervoeging van verdoêve (zwak)
ik verdoêfde(n)wij verdoêfde(n)
gij verdoêfde(n)
verdoêfde(n) gij
golle verdoêfde(n)
  ↔ verdoêfde(n) golle
ij verdoêfde(n)zun verdoêfde(n)

vêre

    
[veêrë]
 
 ww. 
 
vêre(n)
 
- veêrde(n)
 
- gevêre(n)
varen     
 • per boêt oep 't Scheld gon vêre, da' doeng 'kik toch zoe gere
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van vêre
ik veêrwij vêre(n)
gij veêrd
veêrd(e) gij
golle veêrd
  ↔ veêrd(e) golle
ij veêrdzun vêre(n)
OVT-vervoeging van vêre (zwak)
ik veêrde(n)wij veêrde(n)
gij veêrde(n)
veêrde(n) gij
golle veêrde(n)
  ↔ veêrde(n) golle
ij veêrde(n)zun veêrde(n)

verfroemmele

    
[vërfrümmëlë]
 
 ww. 
 
verfroemmele(n)
 
- verfroemmelde(n)
 
- verfroemmeld
verfrommelen
 • zie da' ge m'n foto's ni' verfroemmeld
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verfroemmele
ik verfroemmelwij verfroemmele(n)
gij verfroemmeld
verfroemmeld(e) gij
golle verfroemmeld
  ↔ verfroemmeld(e) golle
ij verfroemmeldzun verfroemmele(n)
OVT-vervoeging van verfroemmele (zwak)
ik verfroemmelde(n)wij verfroemmelde(n)
gij verfroemmelde(n)
verfroemmelde(n) gij
golle verfroemmelde(n)
  ↔ verfroemmelde(n) golle
ij verfroemmelde(n)zun verfroemmelde(n)

vergroête

    
[vërgrtë]
 
 ww. 
 
vergroête(n)
 
- vergroêtte(n)
 
- vergroêt
vergroten
 • oem den oêp nog te vergroête stod ier ne zanger oep 't veroêg
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van vergroête
ik vergroêtwij vergroête(n)
gij vergroêt
vergroêt(e) gij
golle vergroêt
  ↔ vergroêt(e) golle
ij vergroêtzun vergroête(n)
OVT-vervoeging van vergroête (zwak)
ik vergroêtte(n)wij vergroêtte(n)
gij vergroêtte(n)
vergroêtte(n) gij
golle vergroêtte(n)
  ↔ vergroêtte(n) golle
ij vergroêtte(n)zun vergroêtte(n)

verket

    
[vërkét]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, verkette(n), verketshe
vork - Fr. fourchette
 • en óe da' g'et et, meh stokskes of verket, a' g'et mor fret
+ door Krommenaas

verkiêr

    
[vërkr]
 
 zn. (o) 
 
et verkiêé
verkeer     
 • et gewoê verkiêr lag lam
+ door Krommenaas

verkiêrd

    
[vërkrt]
 
 bn. 
 
verkiêrd
 
verkeerd
 • ik breek miêstal verkiêrde dinges af
+ door Krommenaas
Verbuiging van verkiêrd
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudverkiêrde[n]verkiêrd(e)verkiêrd
meervoudverkiêrd(e)

verkiêrde

    
[vërkrdë]
 
 zn. (m) 
 
ne/de verkiêrde(n)
homo     
 • mijne kapper is ne verkiêrde
+ door Krommenaas

verkrokkele

    
[vërkrokkëlë]
 
 ww. 
 
verkrokkele(n)
 
- verkrokkelde(n)
 
- verkrokkeld
verkreuken
 • eure rok is iêmol verkrokkeld
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verkrokkele
ik verkrokkelwij verkrokkele(n)
gij verkrokkeld
verkrokkeld(e) gij
golle verkrokkeld
  ↔ verkrokkeld(e) golle
ij verkrokkeldzun verkrokkele(n)
OVT-vervoeging van verkrokkele (zwak)
ik verkrokkelde(n)wij verkrokkelde(n)
gij verkrokkelde(n)
verkrokkelde(n) gij
golle verkrokkelde(n)
  ↔ verkrokkelde(n) golle
ij verkrokkelde(n)zun verkrokkelde(n)

verlappe

    
[vërlappë]
 
 ww. 
 
verlappe(n)
 
- verlapte(n)
 
- verlapt
verkopen
 • 'k verlap al m'n uizen en 'k koêp ne chateau in de Provence
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verlappe
ik verlapwij verlappe(n)
gij verlapt
verlapt(e) gij
golle verlapt
  ↔ verlapt(e) golle
ij verlaptzun verlappe(n)
OVT-vervoeging van verlappe (zwak)
ik verlapte(n)wij verlapte(n)
gij verlapte(n)
verlapte(n) gij
golle verlapte(n)
  ↔ verlapte(n) golle
ij verlapte(n)zun verlapte(n)

verleie

    
[vërleië]
 
 ww. 
 
verleie(n)
 
- verleide(n)
 
- verleid
verleiden
 • we laten ons alted verleie oem te blijve stemmen oep de groête machtspartije
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verleie
ik verleidwij verleie(n) / verleide(n)
gij verleid
verleid(e) gij
golle verleid
  ↔ verleid(e) golle
ij verleidzun verleie(n) / verleide(n)
OVT-vervoeging van verleie (zwak)
ik verleide(n)wij verleide(n)
gij verleide(n)
verleide(n) gij
golle verleide(n)
  ↔ verleide(n) golle
ij verleide(n)zun verleide(n)

verleje

    
[vërleejë]
 
 bn. 
 
verleje(n)
 
1 vorige - enkel als het om chronologische volgorde gaat en ten opzichte van het heden
 • verleje mönd was 'em nog springlevend
 • verleje kiêr zede nog van ni
 • verlejen donderdag is 'em nog is oep bezuuk gewest
2 verleden
 • da's nae allemol verlejen tijd
+ door Krommenaas
Verbuiging van verleje
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudverleje[n]verleje(n)verleje(n)
meervoudverleje(n)

verlengenis

    
[vërléngënis]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~
het verlengde
 • die straat leed in de verlengenis van de Kloêsterstraat
+ door Doederik

verliêre

    
[verlre]
 
 ww. 
 
verliêre
 
- verliêrde(n)
 
- verliêrd
verleren
 • na nege jaar in Brussel en Leuve was ek et Aentwaerps bekan verliêrd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verliêre
ik verliêrwij verliêre(n)
gij verliêrd
verliêrd(e) gij
golle verliêrd
  ↔ verliêrd(e) golle
ij verliêrdzun verliêre(n)
OVT-vervoeging van verliêre (zwak)
ik verliêrde(n)wij verliêrde(n)
gij verliêrde(n)
verliêrde(n) gij
golle verliêrde(n)
  ↔ verliêrde(n) golle
ij verliêrde(n)zun verliêrde(n)

verliere

    
[vërlierë]
 
 ww. 
 
verliere(n)
 
- verloor
 
- verlore(n)
verliezen
 • as we verliere dóe' da' ziêr
 • verlierd ier giênen tijd want et leven is ier doêd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van verliere
ik verlierwij verliere(n)
gij verlierd
verlierd(e) gij
golle verlierd
  ↔ verlierd(e) golle
ij verlierdzun verliere(n)
OVT-vervoeging van verliere
ik verloorwij verlore(n)
gij verloor
verloord(e) gij
golle verloor
  ↔ verloord(e) golle
ij verloorzun verlore(n)

verloêp

    
[vërlp]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~
verloop     
 • na verloêp van nen tijd kreeg 'em spijt
+ door Krommenaas

vermassakrere

    
[vërmassakreerë]
 
 ww. 
 
vermassakrere(n)
 
- vermassakreerde(n)
 
- vermassakreerd
stuk maken, beschadigen - Fr. massacrer
 • de kat ee m'n bloemme wer vermassakreerd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van vermassakrere
ik vermassakreerwij vermassakrere(n)
gij vermassakreerd
vermassakreerd(e) gij
golle vermassakreerd
  ↔ vermassakreerd(e) golle
ij vermassakreerdzun vermassakrere(n)
OVT-vervoeging van vermassakrere (zwak)
ik vermassakreerde(n)wij vermassakreerde(n)
gij vermassakreerde(n)
vermassakreerde(n) gij
golle vermassakreerde(n)
  ↔ vermassakreerde(n) golle
ij vermassakreerde(n)zun vermassakreerde(n)

vermije

    
[vërmijë]
 
 ww. 
 
vermije(n)
 
- vermee
 
- vermeeë(n)
vermijden
 • et bitter was ni te vermije
+ door Doederik
OTT-vervoeging van vermije
ik vermijwij vermije(n)
gij vermijd
vermijd(e) gij
golle vermijd
  ↔ vermijd(e) golle
ij vermijdzun vermije(n)
OVT-vervoeging van vermije
ik vermeewij vermeeë(n)
gij vermee
vermed(e) gij
golle vermee
  ↔ vermed(e) golle
ij vermeezun vermeeë(n)

vermoêre

    
[vërmre]
 
 ww. 
 
vermoêre(n)
 
- vermoêrde(n)
 
- vermoêrd
vermoorden
 • 'k zou 'em wel kunne vermoêre
 • we vermoêrde vruge waendelers die kresse lak de wiele van den alleriêsten tram
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van vermoêre
ik vermoêrwij vermoêre(n)
gij vermoêrd
vermoêrd(e) gij
golle vermoêrd
  ↔ vermoêrd(e) golle
ij vermoêrdzun vermoêre(n)
OVT-vervoeging van vermoêre (zwak)
ik vermoêrde(n)wij vermoêrde(n)
gij vermoêrde(n)
vermoêrde(n) gij
golle vermoêrde(n)
  ↔ vermoêrde(n) golle
ij vermoêrde(n)zun vermoêrde(n)

vermoêse

    
[vërmsë]
 
 ww. 
 
vermoêse(n)
 
- vermoêste(n)
 
- vermoêst
verknoeien
 • want m'n art eb ek gesloten en m'n ziel eb ek vermoêsd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van vermoêse
ik vermoêswij vermoêse(n)
gij vermoêst
vermoêst(e) gij
golle vermoêst
  ↔ vermoêst(e) golle
ij vermoêstzun vermoêse(n)
OVT-vervoeging van vermoêse (zwak)
ik vermoêste(n)wij vermoêste(n)
gij vermoêste(n)
vermoêste(n) gij
golle vermoêste(n)
  ↔ vermoêste(n) golle
ij vermoêste(n)zun vermoêste(n)

veroêg

    
[vërch]
 
 zn. (o) 
podium     
 • ik gon weg van dees veroêg
 • oem den oêp nog te vergroête stod ier ne zanger oep 't veroêg
+ door Krommenaas

veroêge

    
[vërgë]
 
 ww. 
 
veroêge(n)
 
- veroêgde(n)
 
- veroêgd
verhogen
 • 'k em die tafel wa' veroêgd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van veroêge
ik veroêgwij veroêge(n)
gij veroêgd
veroêgd(e) gij
golle veroêgd
  ↔ veroêgd(e) golle
ij veroêgdzun veroêge(n)
OVT-vervoeging van veroêge (zwak)
ik veroêgde(n)wij veroêgde(n)
gij veroêgde(n)
veroêgde(n) gij
golle veroêgde(n)
  ↔ veroêgde(n) golle
ij veroêgde(n)zun veroêgde(n)

veroêre

    
[vërrë]
 
 ww. 
 
veroêre(n)
 
- veroêrde(n)
 
- veroêrd
verhoren
 • alliên 't Gouwe Kalf wörd nog veroêrd
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van veroêre
ik veroêrwij veroêre(n)
gij veroêrd
veroêrd(e) gij
golle veroêrd
  ↔ veroêrd(e) golle
ij veroêrdzun veroêre(n)
OVT-vervoeging van veroêre (zwak)
ik veroêrde(n)wij veroêrde(n)
gij veroêrde(n)
veroêrde(n) gij
golle veroêrde(n)
  ↔ veroêrde(n) golle
ij veroêrde(n)zun veroêrde(n)
Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.