Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


72 woorden beginnen met een W...
Pagina's: 1 | 2

w'

    
[w]
 
 pers. vnw. 
w(e)
- vorm van w(e)
we     
 • dan zuipe w'oem ter mist
+ door Krommenaas

wa

 of 

wa'

    
[wa]
 
 vnw. 
wa[d]
1 wat - vorm vr woorden die met een medeklinker beginnen
 • wa komde gah doeng?
 • de wa' ge ni late kund
2 welk, welke - idem
 • vr mij is polletiek te klein, 't is inder in wa taal
+ door Krommenaas

waaibomenout

    
[waajbomnout]
 
 zn. (o) 
 
et ~
goedkoop, minderwaardig hout
 • goeiekope sigaerekishes wiere van waaibomenout gemokt
+ door derek

waaibomenoute

    
[waaibomnout]
 
 bn. 
waaibomenoute(n)
- afgeleid van waaibomenout
waaibomenhouten - van minderwaardig of goedkoop hout gemaakt
 • amai, de Charel lag mor in een waaibomenoute kist
+ door derek

wablief

    
[wablief]
 
 tsw. 
wablief - samentrekking van "wat belieft u"
+ door derek

wad

    
[wad]
 
 vnw. 
wa[d]
- vorm van wa[d]
wat - vorm vr woorden die met een klinker beginnen
 • wad ebbe ze meh ons bome gedaan
 • wad is 't verschil?
+ door Krommenaas

waendele

    
[waendl]
 
 ww. 
 
waendele(n)
 
- waendelde(n)
 
- gewaendeld
wandelen
 • z'ee nau wa mir bekijks a' z'is deur de stad waendeld
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van waendele
ik waendelwij waendele(n)
gij waendeld
waendeld(e) gij
golle waendeld
  ↔ waendeld(e) golle
ij waendeldzun waendele(n)
OVT-vervoeging van waendele (zwak)
ik waendelde(n)wij waendelde(n)
gij waendelde(n)
waendelde(n) gij
golle waendelde(n)
  ↔ waendelde(n) golle
ij waendelde(n)zun waendelde(n)

waerk

    
[waerk]
 
 zn. (o) 
 
et ~
werk     
 • a' ge muug zeh' van et waerk
+ door Krommenaas

waerkdag

    
[waerkdach]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, waerkdage(n)
werkdag     
 • is 't vandaag ginne waerkdag?
+ door Krommenaas

waerke

    
[waerk]
 
 ww. 
 
waerke(n)
 
- waerkte(n)
 
- gewaerkt
werken     
 • ik waerk zoe gere
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van waerke
ik waerkwij waerke(n)
gij waerkt
waerkt(e) gij
golle waerkt
  ↔ waerkt(e) golle
ij waerktzun waerke(n)
OVT-vervoeging van waerke (zwak)
ik waerkte(n)wij waerkte(n)
gij waerkte(n)
waerkte(n) gij
golle waerkte(n)
  ↔ waerkte(n) golle
ij waerkte(n)zun waerkte(n)

waerke

    
[waerk]
 
 ww. 
 
waerke(n)
 
- waerkte(n)
 
- gewaerkt
werken     
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van waerke
ik waerkwij waerke(n)
gij waerkt
waerkt(e) gij
golle waerkt
  ↔ waerkt(e) golle
ij waerktzun waerke(n)
OVT-vervoeging van waerke (zwak)
ik waerkte(n)wij waerkte(n)
gij waerkte(n)
waerkte(n) gij
golle waerkte(n)
  ↔ waerkte(n) golle
ij waerkte(n)zun waerkte(n)

waerkendag

    
[waerkndach]
 
 uitdr. 
dag waarop men (hard) moet werken
 • vandaag was 't rustig mor morgen is 't wer waerkendag
+ door Krommenaas

waerkendag

    
[waerkndach]
 
 zn. (m) 
werkdag     
 • ik gon oep tijd slape, morgen is 't waerkendag
+ door Doederik

waerklos

    
[waerklos]
 
 bn. 
 
waerklos
 
1 werkloos, antwerpse uitspraak van het algemeen nederlands woord;
 • eur bruur is ne waerklozen doktoor
 • a is gediltelijk waerklos
2 zie dop/doppen of stempelen ("a dopt" of "a is aan den dop"
+ door Krommenaas
Verbuiging van waerklos
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudwaerkloze[n]waerkloz(e)waerklos
meervoudwaerkloz(e)

waerkske

    
[waerksk]
 
 zn. (o) 
waerkske(n)
- afgeleid van waerk
klusje     
 • 'k em e waerkske vr ae
+ door Krommenaas

waerkzaam

    
[waerksaam]
 
 bn. (pred.) 
werkzaam
 • Lola was al jare waerkzaam in een kabberdoes
+ door Krommenaas

waerm

    
[waerm]
 
 bn. 
 
waerm
 
- waermer - waermste
warm     
 • ik moet not gin waerme klire kope
+ door Krommenaas
Verbuiging van waerm
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudwaerme[n]waermwaerm
meervoudwaerm

waerve

    
[waerv]
 
 ww. 
 
waerve(n)
 
- wierf
 
- gewrve(n)
aanwerven maar enkel voor dokwerkers (in het kot), matrozen of de shop (scheepsherstellers, toen die zoals dokwerkers zich moesten aanbieden voor hun dagjob)
 • a ee 7 man gewrve
+ door Grytolle
OTT-vervoeging van waerve
ik waerfwij waerve(n)
gij waerfd
waerfd(e) gij
golle waerfd
  ↔ waerfd(e) golle
ij waerfdzun waerve(n)
OVT-vervoeging van waerve
ik wierfwij wierve(n)
gij wierf
wierfd(e) gij
golle wierf
  ↔ wierfd(e) golle
ij wierfzun wierve(n)

wafelenbak

    
[waaflmbak]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
wafelfestijn
 • w'ouwe te nste week ne wafelenbak vr geld in te zamele
+ door Krommenaas

wallebakke

    
[wallebakk]
 
 ww. 
 
wallebakke(n)
feesten - zeer uitbundig uitgaan, stevig op zwier gaan
 • awel, zedde gon ere, beren en wallebakke?
+ door derek

wannir

    
[wannir]
 
 bijw. 
wanneer     
 • wannir gon we nah trouwe?
+ door Krommenaas

wat

    
[wat]
 
 vnw. 
wa[d]
- vorm van wa[d]
wat - enkel gebruikt vr de woorden 'em en 'er
 • ik kan 'em ni' gebruike vr wat 'em eigelijk dingd
 • lot 'em iet zegge wat 'em zelf ni' versta en lak ba d'ape det 'em z'n vader na
+ door Krommenaas

Wattman

    
[watman]
 
 zn. (m) 
 
ne/de wattman, Wattmanne(n)
trambestuurder - afgeleid van het opschrift "... Watt" op de besturingskast; in onbruik geraakt woord dat echter vereeuwigd werd als titel van een Suske en Wiske album
 • de Wattman kost nog zjust oep tijd stoppe vr da madammeke
+ door Krommenaas

we

    
[w]
 
 pers. vnw. 
w(e)
we     
+ door Krommenaas

weef

    
[weef]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, weve(n)
weduwe     
 • mijn buurvrou is een weef
+ door Krommenaas

werd zen

    
[wert zn]
 
 ww. 
 
(het) werd zijn
 
-
 
waarde hebben, personen en dingen hebben waarde, echter in het antwerps "is" die "waarde"
 • ba de rijkswacht zedde mir as 't dobbel werd
 • die perte-total is nog 100 frank {werd} dat autowrak heeft nog een waarde van 100 frank
+ door Krommenaas
** Fout in vervoeging **
** Fout in vervoeging **

werde

    
[werd]
 
 zn. (v) 
 
een/de werde(n)
waarde     
 • een chique poep ad vr eur gin werde
+ door Krommenaas

welde

    
[weld]
 
 zn. (v) 
 
de welde(n)
weelde     
 • der wonde nen douaan in grote welde
 • daar te wone nog, wad een welde!
+ door Grytolle

welderig

    
[wld()rig]
 
 bn. 
 
welderig
 
weelderig, groot, uitgebreid, barok, van een rubensiaanse omvang, maar ook majestueus, en voornaam.
 • struise beredochters en welderige vrouwe
 • farme griete meh welderige tiete
 • sjieke madamme meh ne welderigen boezem
+ door Grytolle
Verbuiging van welderig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudwelderige[n]welderig(e)welderig
meervoudwelderig(e)

welgemind

    
[wlgmint]
 
 bn. 
 
welgemind
 
welgemeend
 • 't leve god ier z'ne gaenk meh ne lach en meh een traan, wrvr m'ne welgeminden daenk
+ door Krommenaas
Verbuiging van welgemind
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudwelgeminde[n]welgemind(e)welgemind
meervoudwelgemind(e)

weps

    
[wps]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, wepse(n), wepske
wesp     
 • pas oep der zit een weps in oew aar
+ door Krommenaas

wer

    
[wr]
 
 bijw. 
weer, opnieuw
 • 't is wer vrbij di vuile winter
 • a is wer zjust gelak as nief
+ door Krommenaas

weral

    
[wral]
 
 bijw. 
alweer, opnieuw
 • et is weral oorlog
+ door Krommenaas

wreld

    
[werlt]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, wrelde(n), wreldshe
wereld     
 • il de wreld stinkt
 • olle wrelde zen dod
+ door Krommenaas

wreldkampioeng

    
[werltkampi-joeng]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, wreldkampiene(n), wreldkampioentshe
wereldkampioen
 • oep zesting jaar was 'kik al wreldkampioeng
+ door Krommenaas

wevenr

    
[weevnr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, wevenrs, wevenerreke
weduwnaar - mannelijke vorm van weef
 • a was nen ouwe wevenr mor a was ni mer g'intresseerd in aender vrouwe
+ door Krommenaas

wik

    
[wik]
 
 bn. 
 
wik
 
- wiker - wikste
week     
 • stale messen in de plts van wike klauwe
+ door Grytolle
Verbuiging van wik
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudwike[n]wik(e)wik
meervoudwik(e)

wiek

    
[wiek]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, wieke(n), wikske
1 kaarsenpit, lont - draadje in een een kaars, of weefsel dat in olielamp zorgt voor de aanvoer van brandstof naar de vlam,
 • 'k em man lamp te laenk late braende zonder olie, de wiek is oep
2 persoonlijke eer - figuurlijk (in deze betekenis ABN)
 • as g' over zan Leonie begind, is 'em rap in zen wiek geschote
3 molenvleugels - (in deze betekenis ABN)
 • ne meulen ee' vier wieke
+ door derek

wike

    
[wik]
 
 ww. 
 
wike(n)
 
- wikte(n)
 
- gewikt
weken     
 • veur 't gebruik mutte z'ist wrre gewikt en gekokt
+ door Grytolle
OTT-vervoeging van wike
ik wikwij wike(n)
gij wikt
wikt(e) gij
golle wikt
  ↔ wikt(e) golle
ij wiktzun wike(n)
OVT-vervoeging van wike (zwak)
ik wikte(n)wij wikte(n)
gij wikte(n)
wikte(n) gij
golle wikte(n)
  ↔ wikte(n) golle
ij wikte(n)zun wikte(n)

wier

    
[wier]
 
 ww. 
- vervoegde vorm (OVT) van wrre(n)
 
werd     
 • 'k wier zelfs ni loecht van aewen boecht
 • ik wier ni wa' gij wou
+ door Krommenaas
OVT-vervoeging van wrre
ik wierwij wiere(n)
gij wier
wierd(e) gij
golle wier
  ↔ wierd(e) golle
ij wierzun wiere(n)

wir

    
[wir]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, wire(n)
knoest - donkere verharding in een stuk hout/plank waar vroeger een tak groeide
 • deur di wir godde di nagel ni' deurkrijge, slaagt 'em er liever in oep dees pltske
+ door Doederik

wijd

    
[wijt]
 
 bijw. 
bijna     
 • mor nae zen ek wijd verslete en ik vlieg bekan ni mir
 • is dad ier nah wijd gedaan?
+ door Krommenaas

willewuiter

    
[willwuitr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, willewuiters, willewuiterke
onbeschofterik
 • aewe nonkel is ne willewuiter
+ door Krommenaas

Wiske

    
[wisk]
 
 zn. (o) 
 
Wiske(n)
Louisa - verkorting
 • ginder rijd mijn taente Wiske meh eur leste nief sakoshke
+ door Krommenaas

witteke

    
[wittk]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, wittekes
jenevertje, glaasje jenever
 • godde mee e witteke drinke?
+ door Krommenaas

wbbe

, de ~ krijge
    
[wbb]
 
 uitdr. 
wbbe(n)
zich ongemakkelijk gaan voelen
 • as 'em e maske zag gaan oep straat dan kreeg 'em de wbbe
+ door Krommenaas

wbbe(s)

    
[wbbs]
 
 uitdr. 
 
webbes
 
het op z'n zenuwen krijgen
 • ik krijg de webbes van al da' gezaag van au
+ door Doederik
Verbuiging van wbbe(s)
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudde wbbs krijgehet oep mijne / oewe wbb krijgeniets werkt oep mijne / oewe wbb
meervoudhet oep mijne / oewe wbb krijgen

woef

    
[woef]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, woeffe(n), woefke
hond     
 • mij woefke woefd ni art ni mir
+ door Krommenaas

woeffe

    
[woef]
 
 ww. 
 
woeffe
 
- woefte(n)
 
- gewoeft
blaffen     
 • mij woefke woeft ni art ni mir
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van woeffe
ik woefwij woeffe(n)
gij woeft
woeft(e) gij
golle woeft
  ↔ woeft(e) golle
ij woeftzun woeffe(n)
OVT-vervoeging van woeffe (zwak)
ik woefte(n)wij woefte(n)
gij woefte(n)
woefte(n) gij
golle woefte(n)
  ↔ woefte(n) golle
ij woefte(n)zun woefte(n)

Woemmelgem

    
[woemmlgm]
 
 zn. (o) 
Wommelgem - gemeente ten oosten van Antwerpen
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.