Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


72 woorden beginnen met een W...
Pagina's: 1 | 2

w'

    
[w]
 
 pers. vnw. 
w(e)
- vorm van w(e)
we     
 • dan zuipe w'oem ter miêst
+ door Krommenaas

wa

 of 

wa'

    
[wa]
 
 vnw. 
wa[d]
1 wat - vorm vóór woorden die met een medeklinker beginnen
 • wa komde gah doeng?
 • dóe wa' ge ni late kund
2 welk, welke - idem
 • vör mij is polletiek te klein, 't is iênder in wa taal
+ door Krommenaas

waaiboêmenout

    
[waajboêmënout]
 
 zn. (o) 
 
et ~
goedkoop, minderwaardig hout
 • goeiekoêpe sigaerekishes wiere van waaiboêmenout gemokt
+ door derek

waaiboêmenoute

    
[waaiboêmënoutë]
 
 bn. 
waaiboêmenoute(n)
- afgeleid van waaiboêmenout
waaibomenhouten - van minderwaardig of goedkoop hout gemaakt
 • amai, de Charel lag mor in een waaiboêmenoute kist
+ door derek

wablief

    
[wablief]
 
 tsw. 
wablief - samentrekking van "wat belieft u"
+ door derek

wad

    
[wad]
 
 vnw. 
wa[d]
- vorm van wa[d]
wat - vorm vóór woorden die met een klinker beginnen
 • wad ebbe ze meh ons boême gedaan
 • wad is 't verschil?
+ door Krommenaas

waendele

    
[waendëlë]
 
 ww. 
 
waendele(n)
 
- waendelde(n)
 
- gewaendeld
wandelen
 • z'ee nau wa miêr bekijks a' z'is deur de stad waendeld
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van waendele
ik waendelwij waendele(n)
gij waendeld
waendeld(e) gij
golle waendeld
  ↔ waendeld(e) golle
ij waendeldzun waendele(n)
OVT-vervoeging van waendele (zwak)
ik waendelde(n)wij waendelde(n)
gij waendelde(n)
waendelde(n) gij
golle waendelde(n)
  ↔ waendelde(n) golle
ij waendelde(n)zun waendelde(n)

waerk

    
[waerëk]
 
 zn. (o) 
 
et ~
werk     
 • a' ge muug zeh' van et waerk
+ door Krommenaas

waerkdag

    
[waerëkdach]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, waerkdage(n)
werkdag     
 • is 't vandaag ginne waerkdag?
+ door Krommenaas

waerke

    
[waerëkë]
 
 ww. 
 
waerke(n)
 
- waerkte(n)
 
- gewaerkt
werken     
 • ik waerk zoe gere
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van waerke
ik waerkwij waerke(n)
gij waerkt
waerkt(e) gij
golle waerkt
  ↔ waerkt(e) golle
ij waerktzun waerke(n)
OVT-vervoeging van waerke (zwak)
ik waerkte(n)wij waerkte(n)
gij waerkte(n)
waerkte(n) gij
golle waerkte(n)
  ↔ waerkte(n) golle
ij waerkte(n)zun waerkte(n)

waerke

    
[waerëkë]
 
 ww. 
 
waerke(n)
 
- waerkte(n)
 
- gewaerkt
werken     
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van waerke
ik waerkwij waerke(n)
gij waerkt
waerkt(e) gij
golle waerkt
  ↔ waerkt(e) golle
ij waerktzun waerke(n)
OVT-vervoeging van waerke (zwak)
ik waerkte(n)wij waerkte(n)
gij waerkte(n)
waerkte(n) gij
golle waerkte(n)
  ↔ waerkte(n) golle
ij waerkte(n)zun waerkte(n)

waerkendag

    
[waerëkëndach]
 
 uitdr. 
dag waarop men (hard) moet werken
 • vandaag was 't rustig mor morgen is 't wer waerkendag
+ door Krommenaas

waerkendag

    
[waerëkëndach]
 
 zn. (m) 
werkdag     
 • ik gon oep tijd slape, morgen is 't waerkendag
+ door Doederik

waerkloês

    
[waerëkloês]
 
 bn. 
 
waerkloês
 
1 werkloos, antwerpse uitspraak van het algemeen nederlands woord;
 • eur bruur is ne waerkloêzen doktoor
 • a is gediêltelijk waerkloês
2 zie dop/doppen of stempelen ("a dopt" of "a is aan den dop"
+ door Krommenaas
Verbuiging van waerkloês
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudwaerkloêze[n]waerkloêz(e)waerkloês
meervoudwaerkloêz(e)

waerkske

    
[waerëkskë]
 
 zn. (o) 
waerkske(n)
- afgeleid van waerk
klusje     
 • 'k em e waerkske vör ae
+ door Krommenaas

waerkzaam

    
[waerëksaam]
 
 bn. (pred.) 
werkzaam
 • Lola was al jare waerkzaam in een kabberdoes
+ door Krommenaas

waerm

    
[waerëm]
 
 bn. 
 
waerm
 
- waermer - waermste
warm     
 • ik moet noêt gin waerme kliêre koêpe
+ door Krommenaas
Verbuiging van waerm
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudwaerme[n]waermwaerm
meervoudwaerm

waerve

    
[waervë]
 
 ww. 
 
waerve(n)
 
- wierf
 
- gewörve(n)
aanwerven maar enkel voor dokwerkers (in het kot), matrozen of de shop (scheepsherstellers, toen die zoals dokwerkers zich moesten aanbieden voor hun dagjob)
 • a ee 7 man gewörve
+ door Grytolle
OTT-vervoeging van waerve
ik waerfwij waerve(n)
gij waerfd
waerfd(e) gij
golle waerfd
  ↔ waerfd(e) golle
ij waerfdzun waerve(n)
OVT-vervoeging van waerve
ik wierfwij wierve(n)
gij wierf
wierfd(e) gij
golle wierf
  ↔ wierfd(e) golle
ij wierfzun wierve(n)

wafelenbak

    
[waafëlëmbak]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~
wafelfestijn
 • w'ouwe te nöste week ne wafelenbak vör geld in te zamele
+ door Krommenaas

wallebakke

    
[wallebakkë]
 
 ww. 
 
wallebakke(n)
feesten - zeer uitbundig uitgaan, stevig op zwier gaan
 • awel, zedde gon óere, bóeren en wallebakke?
+ door derek

wanniêr

    
[wannr]
 
 bijw. 
wanneer     
 • wanniêr gon we nah trouwe?
+ door Krommenaas

wat

    
[wat]
 
 vnw. 
wa[d]
- vorm van wa[d]
wat - enkel gebruikt vóór de woorden 'em en 'er
 • ik kan 'em ni' gebruike vör wat 'em eigelijk dingd
 • lot 'em iet zegge wat 'em zelf ni' versta en lak ba d'ape dóet 'em z'n vader na
+ door Krommenaas

Wattman

    
[watman]
 
 zn. (m) 
 
ne/de wattman, Wattmanne(n)
trambestuurder - afgeleid van het opschrift "... Watt" op de besturingskast; in onbruik geraakt woord dat echter vereeuwigd werd als titel van een Suske en Wiske album
 • de Wattman kost nog zjust oep tijd stoppe vör da madammeke
+ door Krommenaas

we

    
[wë]
 
 pers. vnw. 
w(e)
we     
+ door Krommenaas

weef

    
[weef]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, weve(n)
weduwe     
 • mijn buurvrou is een weef
+ door Krommenaas

weêrd zen

    
[weêrt zèn]
 
 ww. 
 
(het) weêrd zijn
 
-
 
waarde hebben, personen en dingen hebben waarde, echter in het antwerps "is" die "waarde"
 • ba de rijkswacht zedde miêr as 't dobbel weêrd
 • die perte-total is nog 100 frank {weêrd} dat autowrak heeft nog een waarde van 100 frank
+ door Krommenaas
** Fout in vervoeging **
** Fout in vervoeging **

weêrde

    
[wrdë]
 
 zn. (v) 
 
een/de weêrde(n)
waarde     
 • een chique poep ad vör eur gin weêrde
+ door Krommenaas

welde

    
[weldë]
 
 zn. (v) 
 
de welde(n)
weelde     
 • der woênde nen douaan in groête welde
 • daar te woêne nog, wad een welde!
+ door Grytolle

welderig

    
[wèld(ë)rig]
 
 bn. 
 
welderig
 
weelderig, groot, uitgebreid, barok, van een rubensiaanse omvang, maar ook majestueus, en voornaam.
 • struise bóeredochters en welderige vrouwe
 • farme griete meh welderige tiete
 • sjieke madamme meh ne welderigen boezem
+ door Grytolle
Verbuiging van welderig
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudwelderige[n]welderig(e)welderig
meervoudwelderig(e)

welgemiênd

    
[wèlgëmnt]
 
 bn. 
 
welgemiênd
 
welgemeend
 • 't leve god ier z'ne gaenk meh ne lach en meh een traan, wörvör m'ne welgemiênden daenk
+ door Krommenaas
Verbuiging van welgemiênd
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudwelgemiênde[n]welgemiênd(e)welgemiênd
meervoudwelgemiênd(e)

weps

    
[wéps]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, wepse(n), wepske
wesp     
 • pas oep der zit een weps in oew aar
+ door Krommenaas

wer

    
[wér]
 
 bijw. 
weer, opnieuw
 • 't is wer vörbij diê vuile winter
 • a is wer zjust gelak as nief
+ door Krommenaas

weral

    
[wéral]
 
 bijw. 
alweer, opnieuw
 • et is weral oorlog
+ door Krommenaas

wêreld

    
[wrëlt]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, wêrelde(n), wêreldshe
wereld     
 • iêl de wêreld stinkt
 • olle wêrelde zen doêd
+ door Krommenaas

wêreldkampioeng

    
[wrëltkampi-joeng]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, wêreldkampióene(n), wêreldkampioentshe
wereldkampioen
 • oep zesting jaar was 'kik al wêreldkampioeng
+ door Krommenaas

wevenêr

    
[weevënêr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, wevenêrs, wevenerreke
weduwnaar - mannelijke vorm van weef
 • a was nen ouwe wevenêr mor a was ni mer g'intresseerd in aender vrouwe
+ door Krommenaas

wiêk

    
[wiêk]
 
 bn. 
 
wiêk
 
- wiêker - wiêkste
week     
 • stale messen in de plöts van wiêke klauwe
+ door Grytolle
Verbuiging van wiêk
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudwiêke[n]wiêk(e)wiêk
meervoudwiêk(e)

wiek

    
[wiek]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, wieke(n), wikske
1 kaarsenpit, lont - draadje in een een kaars, of weefsel dat in olielamp zorgt voor de aanvoer van brandstof naar de vlam,
 • 'k em man lamp te laenk late braende zonder olie, de wiek is oep
2 persoonlijke eer - figuurlijk (in deze betekenis ABN)
 • as g' over zan Leonie begind, is 'em rap in zen wiek geschote
3 molenvleugels - (in deze betekenis ABN)
 • ne meulen ee' vier wieke
+ door derek

wiêke

    
[wkë]
 
 ww. 
 
wiêke(n)
 
- wiêkte(n)
 
- gewiêkt
weken     
 • veur 't gebruik mutte z'iêst wörre gewiêkt en gekokt
+ door Grytolle
OTT-vervoeging van wiêke
ik wiêkwij wiêke(n)
gij wiêkt
wiêkt(e) gij
golle wiêkt
  ↔ wiêkt(e) golle
ij wiêktzun wiêke(n)
OVT-vervoeging van wiêke (zwak)
ik wiêkte(n)wij wiêkte(n)
gij wiêkte(n)
wiêkte(n) gij
golle wiêkte(n)
  ↔ wiêkte(n) golle
ij wiêkte(n)zun wiêkte(n)

wiêr

    
[wr]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, wiêre(n)
knoest - donkere verharding in een stuk hout/plank waar vroeger een tak groeide
 • deur diê wiêr godde diê nagel ni' deurkrijge, slaagt 'em er liever in oep dees plötske
+ door Doederik

wier

    
[wier]
 
 ww. 
- vervoegde vorm (OVT) van wörre(n)
 
werd     
 • 'k wier zelfs ni loecht van aewen boecht
 • ik wier ni wa' gij wou
+ door Krommenaas
OVT-vervoeging van wörre
ik wierwij wiere(n)
gij wier
wierd(e) gij
golle wier
  ↔ wierd(e) golle
ij wierzun wiere(n)

wijd

    
[wijt]
 
 bijw. 
bijna     
 • mor nae zen ek wijd verslete en ik vlieg bekan ni miêr
 • is dad ier nah wijd gedaan?
+ door Krommenaas

willewuiter

    
[willëwuitër]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, willewuiters, willewuiterke
onbeschofterik
 • aewe nonkel is ne willewuiter
+ door Krommenaas

Wiske

    
[wiskë]
 
 zn. (o) 
 
Wiske(n)
Louisa - verkorting
 • ginder rijd mijn taente Wiske meh eur leste nief sakoshke
+ door Krommenaas

witteke

    
[wittëkë]
 
 zn. (o) 
 
e/et ~, wittekes
jenevertje, glaasje jenever
 • godde mee e witteke drinke?
+ door Krommenaas

wöbbe

, de ~ krijge
    
[wöbbë]
 
 uitdr. 
wöbbe(n)
zich ongemakkelijk gaan voelen
 • as 'em e maske zag gaan oep straat dan kreeg 'em de wöbbe
+ door Krommenaas

wöbbe(s)

    
[wëbbës]
 
 uitdr. 
 
webbes
 
het op z'n zenuwen krijgen
 • ik krijg de webbes van al da' gezaag van au
+ door Doederik
Verbuiging van wöbbe(s)
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudde wëbbës krijgehet oep mijne / oewe wëbbë krijgeniets werkt oep mijne / oewe wëbbë
meervoudhet oep mijne / oewe wëbbë krijgen

woef

    
[woef]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, woeffe(n), woefke
hond     
 • mij woefke woefd ni art ni miêr
+ door Krommenaas

woeffe

    
[woefë]
 
 ww. 
 
woeffe
 
- woefte(n)
 
- gewoeft
blaffen     
 • mij woefke woeft ni art ni miêr
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van woeffe
ik woefwij woeffe(n)
gij woeft
woeft(e) gij
golle woeft
  ↔ woeft(e) golle
ij woeftzun woeffe(n)
OVT-vervoeging van woeffe (zwak)
ik woefte(n)wij woefte(n)
gij woefte(n)
woefte(n) gij
golle woefte(n)
  ↔ woefte(n) golle
ij woefte(n)zun woefte(n)

Woemmelgem

    
[woemmëlgém]
 
 zn. (o) 
Wommelgem - gemeente ten oosten van Antwerpen
+ door Krommenaas
Pagina's: 1 | 2

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.