Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


143 woorden beginnen met een Z...
Pagina's: 1 | 2 | 3

z'

    
[z]
 
 pers. vnw. 
z(e)
- vorm van z(e)
ze     
 • z'eed iemand aens
 • 't schend da' z'iemand aenders ee
+ door Krommenaas

z'neige

    
[zëneigë]
 
 wederk. vnw. 
z'neige(n)
1 zich - bij een mannelijk onderwerp
 • eure man verschit z'neigen elke kiêr een ongeluk
2 zichzelf - bij een mannelijk onderwerp
 • diê vent kan noêt ni' vör z'neige zörge
+ door Krommenaas

zabbere

    
[zabbërë]
 
 ww. 
 
zabbere(n)
 
- zabberde(n)
 
- gezabberd
sabbelen - aan iets zuigen en daarbij veel speeksel achterlaten
 • zabberd is ni oep mijn potloêd!
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van zabbere
ik zabberwij zabbere(n)
gij zabberd
zabberd(e) gij
golle zabberd
  ↔ zabberd(e) golle
ij zabberdzun zabbere(n)
OVT-vervoeging van zabbere (zwak)
ik zabberde(n)wij zabberde(n)
gij zabberde(n)
zabberde(n) gij
golle zabberde(n)
  ↔ zabberde(n) golle
ij zabberde(n)zun zabberde(n)

zabberêr

    
[zabbërér]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, zabberêrs, zabererreke
1 zeveraar - persoon die zabbert, zevert, (overdadig) speeksel produceert, wiens speeksel gewild of ongewild langs zijn gezicht loopt
 • eej zabberêr, köst oe gezicht nah is af, 't drupt van oe kin
2 zagevent - iemand die zaagt, uitweidt of in herhaling valt tijdens een gesprek, altijd over hetzelfde onderwerp begint
 • seg zabberêr, da's nah den darde kiêr da' ge die mop verteld, da krijt nen baard, zenne
+ door derek

zaerk

    
[zaerëk]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, zaerke(n), zaerkske
zerk     
 • ons krijde ni onder ne zaerk
 • dor lag ne zaerk meh nen ijzere rink
 • 't spoêk zee on de Jan dat 'em diê zaerk moest oepeffe
+ door Krommenaas

zage

    
[zaagë]
 
 ww. 
 
zage(n)
 
- zaagde(n)
 
- gezaagd
1 zeuren     
 • schiêd toch uit meh' zage schat en trekt toch ni' zoe'n lip
2 zagen     
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van zage
ik zaagwij zage(n)
gij zaagd
zaagd(e) gij
golle zaagd
  ↔ zaagd(e) golle
ij zaagdzun zage(n)
OVT-vervoeging van zage (zwak)
ik zaagde(n)wij zaagde(n)
gij zaagde(n)
zaagde(n) gij
golle zaagde(n)
  ↔ zaagde(n) golle
ij zaagde(n)zun zaagde(n)

zagemeel

    
[zaagëmeel]
 
 zn. (o) 
 
et ~
zaagsel - zagemeel is een algemeen Vlaams woord dat ook wel verantwerpst wordt tot zagemiêl; ook de vorm zagëmeêl wordt courant gebruikt
 • na et kappe van die boême bleef der alliên nog mor zagemeel ligge
 • der zit niks as zagemeel in diê kop van au
+ door Doederik

zakkegoêd

    
[zakkegoed]
 
 uitdr. 
 
mv
 
1 let: grof geweven bruine jute waarmee zakken werden gemaakt om goederen in te verpakken (zoals steenkool, aardappelen)
 • Bindt da zakkegoed maar rond die spiegel dan kan'em nie breke
2 fig: armtierige, kapotte of gerafelde kledij
 • die moderne waerekbroeke is percies zakkegoed
+ door derek
error

zakske

    
[zakskë]
 
 zn. (o) 
 
e/et zakske(n), zakskes
1 duizend frank - voor de invoering van de Euro
 • dad ee mij mor twiê zakskes gekost
2 zakje     
 • blaasd is in et zakske
+ door Krommenaas

zatlap

    
[z[a]tlap]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, zatlappe(n), zatlapke
dronkaard - zowel voor iemand die regelmatig dronken is als voor de occasionele overdaadpleger, een vrouwelijke zatlap is een zatte fles, een zatte toert of een zatte kont
 • diê zatlap kwam ier binnegezeild mor a ee' gin bier ni mer gekrege
+ door derek

zatlappentram

    
[zatlappentram]
 
 uitdr. 
 
zatlappentram
 
Tijdens de weekend (op vrijdag - , zaterdag- en zondagavond) wordt 'snachts een extra tram ingezet op alle lijnen (gewoonlijk vertrekt deze tram dan tussen 0:30 en 1:00 'smorgens van het centrum naar de buitenwijken.
 • 'k zen zonder otto, 'k moet met de zatlappentram naar huis
+ door derek
error

ze

    
[zë]
 
 tsw. 
- verkorte vorm van zenne
hoor - stopwoord ter bevestiging
 • da's ni waar ze
+ door Krommenaas

ze

    
[zë]
 
 pers. vnw. 
z(e)
1 ze - onderwerpsvorm derde persoon vrouwelijk enkelvoud (=NL)
2 ze - onderwerpsvorm en niet-onderwerpsvorm derde persoon meervoud (=NL)
3 haar - niet-onderwerpsvorm derde persoon vrouwelijk enkelvoud
 • zie' ze spele meh eur poeppemiekes
+ door Krommenaas

zed

    
[zéd]
 
 ww. 
ze[d]
- vervoegde vorm (OTT) van zen
 
bent - vorm vóór een klinker; cfr. zeh
 • gij zed oeppermachtig meh' zoe'n klak oep aewe kop
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van zen
ik zenwij zen
gij ze[d]
zedd(e) gij
golle ze[d]
  ↔ zedd(e) golle
ij iszun zen

zee

 of 

zee'

    
[zee]
 
 ww. 
- vervoegde vorm van zegge(n)
 
zegt, zei
 • ne vent diên iet van ae zee krij' van mij een lel
 • den iêne zee' dit en den aendere zee' dat
 • ik zee "da's niks vör mij"
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van zegge
ik zegwij zegge(n)
gij zegd
zegd(e) gij
golle zegd
  ↔ zegd(e) golle
ij zee[d]zun zegge(n)

zeed

    
[zee]
 
 ww. 
zee[d]
- vervoegde vorm (OTT) van zegge(n)
 
zegt - vorm vóór woorden die met een klinker beginnen
 • a zeed iêl oepgewekt "e kaens gelak de dees zoe vin 'k er gin drei"
 • as ge wild grazen oep een aender wei dan zeed ons fatsoeng da' ge zoeiet moet doeng zonder mense derbij
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van zegge
ik zegwij zegge(n)
gij zegd
zegd(e) gij
golle zegd
  ↔ zegd(e) golle
ij zee[d]zun zegge(n)

zeenewe

    
[zeenëwë]
 
 zn. (mv) 
 
de zenewe(n)
zenuwen     
 • 'k ston stijf van de zeenewe
+ door Krommenaas

zeeneweeachtig

    
[zeenëweeachtëch]
 
 bn. 
- afgeleid van zeeneweeë(n)
zenuwachtig - schertsende benaming
 • ge zeh persies wa' zeeneweeachtig
+ door Krommenaas

zeeneweeë

    
[zeenëweejë]
 
 zn. (mv) 
 
zeeneweeë(n)
zenuwen - schertsende benaming
 • da's ni' góe' vör m'n zeeneweeë
+ door Krommenaas

zeevtig

    
[seeftëch]
 
 telw. 
zeventig - net als in het Nederlands wordt de begin-z als s uitgesproken
 • a is nog gin zeevtig jaar gewörre
+ door Krommenaas

zegge'dis

    
[zegge'dis]
 
 uitdr. 
 
zegge'dis
 
samentrekking van "zeg het eens", meestal gebruikt door iemand in een situatie van autoriteit t.a.v. ondergeschikte (bvb een baas tegen en medewerker, een dokter of notaris tegen een patiënt,..) kan zowel vriendelijk als intimiderend overkomen en connotaties hebben van "ik zal wel eens naar je luisteren, maar ik geloof je toch niet"
 • en den doktoor zei tegen heur "zegge'dis?"
+ door derek
error

zeh

 of 

zeh'

    
[zé]
 
 ww. 
ze[d]
- vervoegde vorm (OTT) van zen
 
bent - vorm vóór een medeklinker; cfr. zed
 • a' ge ni mokt da' ge beneje zeh dan koom ek oe dör boven ale
 • ge zeh' zuveul veraenderd
 • golle zeh-g-et stoemste publiek da w'oêt al emme g'ad
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van zen
ik zenwij zen
gij ze[d]
zedd(e) gij
golle ze[d]
  ↔ zedd(e) golle
ij iszun zen

zeh

    
[zé]
 
 ww. 
- vervoegde vorm (OTT) van zegge(n)
 
zeg - eerste persoon enkelvoud, verkorte vorm vóór 'k of 'kik
 • da' zeh 'kik elke kiêr
 • dan zeh 'kik "wacht ier mor een bitshe"
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van zegge
ik zegwij zegge(n)
gij zegd
zegd(e) gij
golle zegd
  ↔ zegd(e) golle
ij zee[d]zun zegge(n)

zeiken

    
[zaajken]
 
 ww. 
 
zeiken
 
- zeek
 
- gezeken
1 is de "verheffende trap" van plassen, grote hoeveelheden plassen
 • - die zatlap stond daar zeker enkele minuten tegen die schutting te zeiken
2 vervelend en onophoudelijk zagen, de zager is een zeiker
 • - Jean, gaa naar huis ge ze wer aan't zeiken
+ door derek
** Fout in vervoeging **
OVT-vervoeging van zeiken (zwak)
ik zeekwij zeek
gij zeek
zeek gij
golle zeek
  ↔ zeek golle
ij zeekzun zeek

zekers

    
[zeekërs]
 
 bijw. 
zeker     
 • oemda'k dan zekers wist da'k e vatshe gratis kreeg
+ door Krommenaas

zekerst

    
[zeekërst]
 
 bijw. 
- variant van zekers
zeker     
 • da's zekerst ni oem aan te zing vör zoê'n supertrut lak gij
+ door Krommenaas

zelfste

    
[zèlëfstë]
 
 bn. 
 
zelfste
 
zelfde     
 • g'ed nog alt diê zelfsten blik
+ door Krommenaas
Verbuiging van zelfste
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudzelfste[n]zelfst(e)zelfste(n)
meervoudzelfst(e)

zemele

    
[zeemëlë]
 
 zn. (mv) 
 
zemele(n)
1 zemelen - afval van graankorrels blijven in het deeg bij een bruin of grof brood
 • voer mij een broêd meh' zemele
2 zenuwen - afgeleiden zemelpees, zemelzeik(st)er
 • van au gezaag krij 'kik et oep man zemele
+ door derek

zen

    
[zén]
 
 ww. 
 
zen
 
- was
 
- gewest
1 zijn     
 • et leve kan soems schoên zen
2 ben - eerste persoon enkelvoud
 • ik zen van ae tot den dag da'k staerf
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van zen
ik zenwij zen
gij ze[d]
zedd(e) gij
golle ze[d]
  ↔ zedd(e) golle
ij iszun zen
OVT-vervoeging van zen
ik waswij ware(n)
gij word
word(e) gij
golle word
  ↔ word(e) golle
ij waszun ware(n)

zenne

    
[zënë]
 
 tsw. 
hoor - stopwoord ter bevestiging
 • 't is oemda' ge 't nah vraagd, mor z'is schoên zenne
 • 't is misschin een stoemme vraag zenne
+ door Krommenaas

zesting

    
[zésting]
 
 telw. 
zestien     
 • oep zesting jaar was 'kik al wêreldkampioeng
+ door Krommenaas

zetgoed

    
[zetgoed]
 
 zn. 
 
et zetgoed ~
1 (let.) zaden en knollen die gepland moeten worden voor de komende oogst
 • - dit is schoên zetgoed voor de komende zomer
2 (fig.) (snel) opgroeiend meisje
 • - zijn dochter is een aankomend dingske, ja schoên zetgoed, nog ne warme zomer en da bloeit schoên
3 (fig.) jong beginnend hoertje van een pooier
 • - ja da's nief zetgoed in de vitrine van de Maurice
+ door derek

zeun

    
[zeun]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, zeune(n), zeuneke
zoon     
 • et was ne flinke zeun en iêl de famille was góe' gezind
+ door Krommenaas

zeveste

    
[zeevëstë]
 
 telw. 
 
zeveste
 
zevende     
 • in mij zeveste jaar ee Werner Von Braun mij meh ijzer bedacht
+ door Krommenaas
Verbuiging van zeveste
mannelijkvrouwelijkonzijdig
enkelvoudzeveste[n]zevest(e)zeveste(n)
meervoudzevest(e)

ziê

    
[ziê]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, ziêe(n), ziêke
zee     
 • de ziê is een leegte
+ door Krommenaas

zie

 of 

zie'

    
[zie]
 
 ww. 
zie[d]
- vervoegde vorm (OTT) van zing
 
ziet     
 • ge zie' veul te gêre poeng
 • ge zie-g-et afkome
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van zing
ik zingwij zing
gij zie[d]
zied(e) gij
golle zie[d]
  ↔ zied(e) golle
ij zie[d]zun zing

zied

    
[zied]
 
 ww. 
zie[d]
- vervoegde vorm (OTT) van zing
 
ziet     
 • in Parijs zied alles grijs
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van zing
ik zingwij zing
gij zie[d]
zied(e) gij
golle zie[d]
  ↔ zied(e) golle
ij zie[d]zun zing

ziekekas

    
[ziekëkas]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, ziekekasse(n), ziekekaske
ziekenfonds
 • da trekte wel trug van de ziekekas
+ door Krommenaas

ziêman

    
[zman]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, ziêmanne(n), ziêmanneke
zeeman     
 • ne ziêman kwam is binne meh' de wind
+ door Krommenaas

ziêmelap

    
[ziemëlap]
 
 zn. (m) 
 
ne/de ~, ziêmelappe, ziêmelapke
zeemvel     
 • na 't spule mutte de glazen afdroêge meh ne ziêmelap
+ door derek

ziêp

    
[ziêp]
 
 zn. (v) 
 
de ~
zeep     
 • de maskes effen un rokken oep en wassen un gat meh' ziêp
+ door Krommenaas

ziêpeke

    
[zpëkë]
 
 zn. (o) 
ziêpeke(n)
- afgeleid van ziêp
zeepje - stukje zeep
 • ze verkoêpen ier ronde ziêpekes
+ door Krommenaas

ziêpsmoel

    
[ziêpsmoel]
 
 zn. 
 
ne ziêpsmoel zeepsmoel
ne ziêpsmoel maakt de mensen bloskes wijs (zie bloskes), met zeepwater blaast men bellen, iemand die de mensen allerlei verhaaltjes verteld heeft ne ziêpsmoel
 • ziêpsmoel, stopt na maar mè ons bloskes wijs te make
+ door derek

ziêpstok

    
[ziêpstok]
 
 zn. 
 
ne ziêpstok zeepstok
jammerende vent, iemand die niet kan lachen, een zuurzeiker, azijnpisser, mannelijke ziêptrien
+ door derek

ziêptrien

    
[zptrien]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, ziêptriene(n)
zuur vrouwmens - vrouw die niet kan lachen, een zuurpruim
 • da's een echte ziêptrien, et is teveul gevraagd da' z'is lacht, en altijd jammere
+ door derek

ziêr

    
[ziêr]
 
 bijw. 
zeer     
 • ziêr wel nor mijn behage
+ door Krommenaas

ziêr

    
[ziêr]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~
pijn     
 • as we verliere dóe' da' ziêr
+ door Krommenaas

ziêrgedaan

    
[ziêrgedaan]
 
 uitdr. 
 
ziêrgedaan
 
1 opgebruikt : in de zin van een portie (eten)
 • - die pose is rap ziêrgedaan
2 opgebruikt : in de zin van budget
 • - zan pree is rap ziergedaan, aszan pree oep is eet'em nog iel meund over
3 lichtgeraakt
 • - amaai de'r meude percies oek niet naar zien dien is rap ziêrgedaan
+ door derek
error

ziêvere

    
[zvërë]
 
 ww. 
 
ziêvere(n)
 
- ziêverde(n)
 
- geziêverd
1 zeveren     
 • ik oêr de mense klagen en ziêveren en zage
2 motregenen
 • g'ed ginne plu noêdig, 't is alliên mor wad on 't ziêvere
+ door Krommenaas
OTT-vervoeging van ziêvere
ik ziêverwij ziêvere(n)
gij ziêverd
ziêverd(e) gij
golle ziêverd
  ↔ ziêverd(e) golle
ij ziêverdzun ziêvere(n)
OVT-vervoeging van ziêvere (zwak)
ik ziêverde(n)wij ziêverde(n)
gij ziêverde(n)
ziêverde(n) gij
golle ziêverde(n)
  ↔ ziêverde(n) golle
ij ziêverde(n)zun ziêverde(n)

zift

    
[zift]
 
 zn. (v) 
 
een/de ~, zifte(n), ziftshe
zeef     
 • ne girrigord lot zelfs een zift in z'n schou zetten oem de smoêr te zifte
+ door derek
Pagina's: 1 | 2 | 3

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.