Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerps Woordenboek


10 woorden beginnen met een '...

-aent

    
[aent]
 
 zn. (m) 
 
nen/den -aent ~, -aente(n), -antshe
-ant - achtervoegsel ter vorming van bijvoeglijke naamwoorden (plizaent, ambetaent, novvenaent, ...) en zelfstandige naamwoorden (variaent, commandaent, ...) van Franse of Latijne afkomst
+ door Grytolle

-ase

    
[-aasë]
 
 zn. (v) 
 
een/de -ase(n), -ases, -aseke
-atie - naast -ering het actieve patroon om zelfstandige naamwoorden te vormen van werkwoorden op -ere
 • decorase, annotase, assimilase, civilisase
+ door Grytolle

-ense

    
[-éngsë]
 
 zn. (v) 
 
een/de -ense(n), -enses, -enseke
-entie, -ence - de vorm die buitenlandse woorden krijgen bij verantwerpsing
(Nls.) -entie, (Lat.) -entia, (Du.) -enz, (Fr.) -ence
 • frequense, apprense, concurrense
  een enkele keer zonder slot-e: tendens, ...
+ door Grytolle

-se

    
[-së]
 
 zn. (v) 
 
een/de -se(n), -ses, -seke
-tie - waar het Antwerps het onbeklemtoonde -se heeft, heeft het Nederlands een onbeklemtoond -tie [(t)si:]
 • pose, discrese, ambise, devose, revoluse, opse
+ door Grytolle

-te

    
[-të]
 
 zn. (v) 
 
een/de -te(n), -tes, -eke
-tie - vorm van het onbeklemtoonde -se na een s
(Fr./Du./En.) -tion, (Nls.) -tie [ti:]
 • kweste, suggeste, hoste
+ door Grytolle

'em

    
[ëm]
 
 pers. vnw. 
1 hij - gereduceerde onderwerpsvorm ná het werkwoord of in een bijzin; de ' geeft aan dat de eindmedeklinker van het vorige woord verstemloosd wordt (als het een werkwoorduitgang -d is mag die om die reden als -t geschreven worden)
 • dóet 'em et ni of dóet 'em et wel?
2 hem - gereduceerde niet-onderwerpsvorm; zelfde eigenschap
 • a' g'em zie ge kent 'em wel
+ door Krommenaas

'er

    
[ër]
 
 bijw. 
- verkorte vorm van der
er - de ' geeft aan dat de eindmedeklinker van het vorige woord verstemloosd wordt
 • 't is 'er allemol versmolte, Vlaming, Waal en Siciliaan
+ door Krommenaas

'kik

    
[kik]
 
 pers. vnw. 
(e)kik
- verkorte vorm van (e)kik
ik - volle onderwerpsvorm ná een werkwoord of in een bijzin
 • as 'kik er iêne geef gefde gij noêt iêne trug
 • da' zou 'kik noêt doeng
+ door Krommenaas

'tgeen

    
[tcheen]
 
 betr. vnw. 
hetgeen     
 • begind mor al te leve meh 'tgeen da' g'ed gekrege
+ door Krommenaas

'tzelfste

    
[tsèlëfstë]
 
 aanw. vnw. 
'tzelfste(n)
- verkorte vorm van etzelfste(n)
hetzelfde
 • 't is alted 'tzelfste lieke
+ door Krommenaas

Vragen? Kijk eerst in de uitleg bij het woordenboek

Suggesties of opmerkingen? Laat ze ons weten op het forum.